DİKKAT!...DİKKAT!.. Meraklısına TÜRMOB' dan İSMMMO' ya Dedikodular
16 Temmuz 2019 Salı
Haydi hayırlı olsun Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yeni kazanç kapıları açmaya devam eden Devletimize milletimize allah zeval vermesin.
DİKKAT!...DİKKAT!.. Meraklısına TÜRMOB
DİKKAT!...DİKKAT!..

MERAKLISINA TÜRMOB' DAN İSMMMO' YA DEDİKODULAR……

Sevgili Meslektaşlarımız;

Haydi hayırlı olsun Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yeni kazanç kapıları açmaya devam eden Devletimize milletimize allah zeval vermesin. Onları başımızdan eksik etmesin pek tabiî ki bizim haklarımızı koruyan ve koruyup geliştiren Özellikle başta TÜRMOB’ umuz olmak üzere en böyükten güççügüne kadar odalarımızı ve yöneticilerimizi de Allah başımızdan eksik etmesin. 

(Delege dahi olamayan )
MMMMMG - Mutlu Mesut Muhasebeciler Mali Müşavirler Gurubu
MMMC-Müzmin Muhalif Mustafa Coşkun;

Mali tatil zamanı durup dururken bir kaşıntı bastı. Ne yapsam ne etsem diye düşünürken aklıma altı ay önce yazdığım ancak bir türlü yayınlamadığım yazı geldi. Kimisi bayat diyebilir ancak benim gibiler için bayatlık değil kaşarlanmışlık önemli. Biraz küflerini temizledikten sonra biraz değişiklik ile bu kaşarlanmış yazıyı yeni bir biçimde sizlere sunmaya karar verdim.

TÜRMOB’DAN İSMMMO’YA……

Dikkat Dikkat bu yazı özel meraklıları içindir. İçinde çok az meslek çok fazla dedikodu de vardır. İlgisi olmayanlar okuyup boşuna zaman kaybetmesinler. Mutlu Mesut Muhasebeciler Mali Müşavirler grubu ses veriyor. 

Bağımsız denetim ne alemde? Arabulucu oldunuz mu? Yoksa uzlaştırmacı mı oldunuz? Yada size konkordato komiserliği mi yakışır? Yok o da olmaz sosyal güvenlik danışmanlığı nasıl? Vs …vs. bu günlerde 3568 sayılı kanun ile ‘yetki’ almış gözüken özellikle SMMM’ler ve azcık’da YMM’ler birbirlerine bu soruları sorarak kendilerine yeni iş aramaktalar.

Herhalde bir mesleğin yok oluşu bu şekilde olmakta diye düşünüyorum. Bazı meslektaşlarımız ise bu konulara ‘yeni alanlar’ adı ile güzellikler düzerek bu konularda ‘eğitim’ şart olduğu ile pazarlamacıların yollarını açmaktalar.

Geçen yıl sonuna doğru Kadıköy’den bir grup meslektaşımız ile epeyce bir maddi ve zaman yatırımı yapmış olduğumuz ‘Bağımsız Denetçi’ unvanımızın devamlılığı açısından zorunlu sürekli eğitim kapsamında bir eğitime başladık. Cumartesi ve Pazar sabah 10.00 akşam 17.00 arası dört hafta sonu sürecek oldukça yoğun bir eğitim. Aksi durumda yıllık zorunlu kredileri tamamlayamayacağımız için es kaza bir iş olursa aman kaybetmeyelim diye kredileri tamamlamamız gerektiği için. Ayrıca moda olan Konkordato eğitimi (O da değişti)ama onu da aldık. Ekonomik ve sosyal olarak Kendimize en uygun olan bir tercih yaptık. (Bu konuda emeği olan arkadaşlara ve saatlerce ders anlatan hocamıza buradan tekrar teşekkür ediyorum).2019 içinde peşin peşin hazırlık yapıyoruz hatta onun zorunlu 21 saatini de tamamladık. Ancak bir şüphem var eğer onunla ilgili yasa da değişirse bizim paralar boşa gidecek diye korkuyorum. Ancak kendimi ‘eğitime para vermek boşa para vermek değildir’ diye avutuyorum.

Eğitim sırasında verilen aralarda meslektaşlarımızla kimi sohbetlerimizde ne olacak bu işin hali? Soruları ve her meslektaşımızın kendine özgü çözüm önerileri ile teneffüslerde ve yemek aralarında sohbet ettik.

1. İSMMMO ve TÜRMOB’dan umut kesilmiş durumda.

2. 105.000 kişilik orta gelir grubuna mensup meslektaş kitlesinin iyi bir Pazar teşkil ettiği.

3. Gerek İSMMMO da gerekse TÜRMOB’da yönetime seçilenlerin gelir amaçlı veya kariyer amaçlı olarak bu kurumlarda görev aldıkları;

4. Yönetimlerde bulunanların hakkı huzur ve yurt içi gezi ve yurt dışı gezilerde aralarından su sızmadığı görüşü hakim.

5. Nispi oda aidatlarının Danıştay kararı ile iptal edilmesi meslektaşları memnun etmiş gözükmekte. Ancak odalar tüm bu iptale rağmen hukuksuz olarak tahakkuk ettirmekteler. (Halbuki onlar da biliyor ki Danıştay Kararı kesin karar olup itiraz işlemi durdurmaz.)

Bunlar genel olarak herkesçe kabul edilen yaklaşımlar. Bu yaklaşımlar daha da çoğaltılabilir.
Bu yıl TÜRMOB’a bağlı Odalarda seçim yılıydı. Odalar seçimleri tamamlandı. Sırada TÜRMOB’ var.

Ekim sonu Kasım başında TÜRMOB seçimleri olacak.. Ancak meslektaşlar seçimden çok geçim meselesi peşindeler. Ekonomik krizin de etkisiyle gelir kaybı yaşayan meslektaşlar kendilerine yeni ‘ek iş’ diyebileceğimiz alanlara yatırım yapmaya çalışıyorlar. Bu sürece dijitalizasyon sürecinin etkisi de girdiğinde bu sürecin daha hızlı yayılabileceği görülmekte.

Bu sürece çözümler getirmesi düşünülen Oda ve TÜRMOB yönetimleri ise çözüm odağının çok uzağında durmaktalar. Ara da birkaç söz söyleyen bazı odalarımızın yöneticilerin söyledikleri ise kubbede bir hoş seda olarak kalmakta.

Bundan üç yıl önce yazdığım ‘ İsmmmo da neler oluyor? TÜRMOB nereye gidiyor? ’ yazımı meraklıları hatırlar bu yazı bildiğim kadarıyla mesleki basında ve sosyal medya’da halen durmakta.

Ancak bu kez İSMMMO dan başlamayacağım. Bu kez TÜRMOB’dan başlayarak TÜRMOB nerede ne yapıyor sorusunu sormakta yarar görüyorum.

TÜRMOB DA NELER OLUYOR TÜRMOB NE YAPIYOR?

Bu konuyu açmadan bugün TÜRMOB yönetim Kurulunu oluşturan grupların 2016 yılı seçim bildirgelerine hatırlamakta yarar var. Bu nedenle kısaca bizlere ne vaatlerde bulunmuşlar bakalım;

İlk önce yönetimin büyük ortağı icra kurulu elinde olan ÇDMB Platformu neler yapacakmış?

• Mesleki imajımızı güçlendireceklermiş?
• Muhasebe Kamuoyu platformu kuracaklarmış?
• Muhasebe Girişimcilik Kariyer Planlama Merkezi Kuracaklarmış?
MBP (Meslekte Birlik Platformu) Meslekte Birlik;
• Mesleğimizi hak ettiği saygınlık seviyesine ulaştıracaklarmış?
• Her türlü haksız rekabeti önleyeceklermiş?
• Mükerrer işlemleri kaldırarak iş yükünü azaltacaklarmış?
• İlave iş ihdasının ücretlendirilmesi. vs.. vs..
TMP (Türkiye Muhasebeciler Plaformu)
• Meslek mücadelesini etkinleştireceklermiş,
• Mesleğin sorunlarına çözüm getireceklermiş,
• Mesleki kurumlar ile barışık ortak proje üreteceklermiş;
• Sayısal planlama yapacaklarmış, vs vs.

Yukarıdaki öneriler ve bu grupların seçim bildirgelerinde açıkladıkları üç aşağı beş yukarı birbirine benzeyen öneriler ile meslektaşlarımız ne yazık ki bir çözümsüzlük yumağı içinde oyalanmaktadır. 
Tüm bu Platformlar ortalama olarak 30 yıla yaklaşan meslek mücadelesinde ne yazık ki statükoyu temsil eden yapılar durumundadır.. Bu ekipler içindeki az sayıdaki meslek ve meslektaşın sorunlarına ilgi duyan ve öneri getiren meslek emekçileri ise dışlanmışlardır.

Statükonun liderci yapıları her şeyi ben bilirim anlayışı ile hareket etmişler ve mesleğin örgütlenmesinin akademik yanını bir kenara bırakmışlar, meslektaşın örgütlenmesinin sendikal yanını ise hiç düşünmeyerek statükonun devamı için ‘kayıkçı kavgasından öte gitmeyen’ bir anlayışı benimsemişlerdir.

Bu nedenle 2010 yılında ortaya çıkan Türkiye Katılımcı Muhasebeciler Hareketi’ni içten ve dıştan kendilerine benzetmek için her yolu denemeye devam ediyorlar. Bu statükocu yapılar karşısında Özgürlükçü katılımcı, Değişimci anlayış TÜRMOB’ daki ana statükonun yıkılması için statüko içindeki çelişkilerden yararlanarak 2016 seçimlerinde TMP (Türkiye Muhasebeciler Platformu) nu desteklemiştir.. 

Ancak TKMH demokratik mücadelesine devam etmiş gerek TÜRMOB alt kurullarında gerekse dışarıda çalışmalarını devam ettirmiş. 2010 seçimleri sonucu açmış oldukları Oda ve TÜRMOB seçim yönetmelikleri davasını sürdürmüştür. Bu dava sonucu Danıştay’da sonuçlanmış İlgili seçim yönetmeliklerinin daraltıcı yanları ile ilgili karar almış ve TKMH davası sonuc bu dönem seçimleri TKMH sayesinde daha demokratik ve özgür biçimde yapılmıştır. Bu durum TÜRMOB seçimlerinde de kendini gösterecektir..

TKMH’ni 2010 yılında TÜRMOB’un Demokratikleştirilmesi için önüne koyduğu görevler halen geçerliliğini korumaktadır. Bunlar kısaca;

• TÜRMOB Danışma Meclisi Yönetmeliği hazırlanmalı Danışma meclisi kurulmalı yılda en az bir kez bu kurula çalışmalar hakkında bilgi verilmeli;

• Mali Tablolar ve raporlar aylık olarak açıklayıcı notları ile birlikte kamuoyuna açıklanmalı ve yayınlanmalı;

• Türmob yönetim Kurulu Kararları meslektaşa duyurulmalı;

Sevgili Meslektaşlar;

TÜRMOB’un motor gücü durumunda olan İSMMMO ne durumda, Bugünkü İSMMMO yönetimi geçmişten farklı olarak mesleki grupların tartışmalarından uzak durmaya çalışıyor. Ancak hala eski anlayış kimi yerlerde ortaya çıkmakta ve dar grupçu tarz ve tavırlar ne yazık ki oda faaliyetleri ve komite ve komisyonların tüm mesleki çalışma gruplarını kapsamamaktadır. 

29 Mayıs 2019 tarihinde yapılan seçimlere katılım son derece az olmuş katılan 10 grup - grupçuk katılmış sonuçta ÇDMB 5 üyelik MB 3 üyelik BMMG 1 üyelik alarak seçimi tamamlamıştır. Yücel Akdemir yakın çevresine artık bu dönemin son dönem olacağı ve gelecek dönem TÜRMOB dahil hiçbir kurul ve organda görev almayacağını belirtiyor. ÇDMB çalışma grubu adeta Komite, Kurul, Komisyon, Temsilcilik, Delegelik peşinde koşanların çalışma alanı haline gelmiş gözükmekte.

Bunların yanı sıra her grubun güç kaybettiği İstanbul seçimlerinde Ülke genelindeki Kamplaşma (Cumhur İttifakı) Meslekte Birlik grubuna yaramış olup seçimlere katılımın düşük olduğu dönemde daha önceden BMMG ye giden bir kısım oyları da alınca 3 üyeliği çıkarmış durumda. Meslekte Birlik Grubu sağ kanat oyları (Cumhur İttifakı) oyları 4300 civarında oy alarak 151 delege kazanmış gözüküyor.

Bu dönemin kaybedeni dağınık sol kanadın dışındaki BMMG olmuştur. Son üç yılda yeni bir proje ve vizyon ortaya koyamadığı için yeni alanlara açılamamaktadır. Büyük umutlar ile girdiği 2.seçimde de (Marşal yardımı almasına rağmen) umduğunu bulamayan BMMG kaybeden taraf olmuştur. Bu seçimlerde 2300 civarında oy alarak 80 delege çıkarmış gözüküyorlar.

Yönetim içindeki iktidar grubu olan ÇDMB ise son ikinci kaybeden grup olarak ortaya çıkmaktadır.

Sol kanatta gözüken ÇDMB grubu ne yazık ki ektiğini biçmektedir. Yılların anti demokratik ben merkezci statükocu anlayışı ve temsilcisi halen oda ile irtibatını koparmamış hatta YMM sınavlarını vermesine rağmen YMM kaydı yaptırmayarak İSMMMO dan delege olmuştur.

Ayrıca seçimlerin tamamlanmasından sonra yaptığı talihsiz konuşmada çoğunluğu sol kanatta olan diğer küçük grupları haçlı ordusuna benzeterek adeta tarzını devam ettirmekte olduğunu ortaya koymuştur. Bu grup 8500 e yakın oy alarak 288 delegelik kazanmış gözüküyor.

Diğerleri;

Diğerleri deyince meslektaşların aklına Muhasebe gelmekte; Tüm Meslektaşlarımızın bildiği gibi Diğer kalemi esas hesabın %10’unu geçmeyen gider kalemleri anlamında bir torba hesap olarak kullanılır. Bu yazı da benzer anlam taşıyor. Ancak yinede bunları’da kendi içlerinde tasnif etmekte yarar var.

1. Grup Geçmişte sistemin içinde yer alanlar (Ranttan pay alanlar Öncü-Yeni v.b)

2.grup sistem dışı olanlar (müzmin muhalifler Değişimci – Platformcu (DMB- İKMH) ve Ulusalcılar )
Bu birinci grup içinde BMG Bağımsızlar da sayılabilir ancak onlar barajın üstünde yer aldıkları için yukarıda yazılmıştı. Bu bölümde Öncü veya Öncüler grubu ve Yeni Mali Müşavirler’den bahsedilecek.

Öncelikle ÇDMB den en son ayrılan ve kendilerine yönetim kademelerinde yer bulamayanların 2016 seçim sürecinde ÇDMB’ye karşı mesafe koyan ancak TÜRMOB sürecinde kendi çevrelerindeki 8-10 delegeye bağımsız olmaları çağrısında bulunarak tekrar ÇDMB de yer alacaklarına inananların kurduğu Öncü MMMB grubu. Bu grup da Liderci bir tarzda (MMMB Genel Başkanlığı yapmış Serdar Özkan Bey) Seçimler öncesi bu mesleki grubumuz oldukça atak yapmış durumda gözüküyordu..Ancak bu atakları eskiden BMMG grubuna dahil olan birkaç meslektaş dışında etkili olmamış gözüküyor. Bu çalışma grubumuz Bakırköy, GOP ve Şişli İlçelerinde ÇDMB ve BMMG den umut kesen meslektaşların son durağı olarak gözükmektedir. Seçimlerde 2000 civarında oy bekleyen en az 70-80 delege çıkaracaklarını düşünen bu grubumuz 500-600 arasında bir oy alarak ne yazık ki umduklarını bulamamış durumdalar.

Birinci grup içinde ÇDMB içinde 1995-98 yılları arasında sistemden memnuniyetsizlerin oluşturduğu Değişim-Dönüşüm ekibi içerisinde olan bir kesimin içerisinde olup sonradan yeniden ÇDMB ye dönüş yapanların oluşturduğu ve 2013 sonrası yeniden ÇDMB den kopan Liderliğini (Eski Oda Yöneticisi Kadıköy Hüseyin Fırat’ın yaptığı )Yeni Mali Müşavirler Grubu adıyla 2016 seçimlerinde Demokratik Değişim Grubuyla birleşme görüşmeleri yapan ve İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi adıyla (Ortak Tüzük-Program yaparak )birleşen ancak 2-3 aylık bir dönem içinde o birleşmeden ayrılan Yeni Mali Müşavirler Grubu. Bu grup 2016 seçimlerine 1 ay kala yeniden adı değişen İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi ile ittifak yaparak seçime girmişler ancak umduklarını bulamamışlardır. Eski birçok kadrosunu ÇDMB ye kaptıran bu çalışma Grubumuzun 2019 yılı seçimlerinde katılmamış değişik gruplara bireysel destek olmuşlardır.

Gelelim ikinci gruba;

Burada 1994-96 yıllarında ÇDMB içinde ortaya çıkan Değişim-Dönüşüm grubu ÇDMB’den atıldıktan sonra Bağımsız olarak Değişim Hareketi unvanı ile yoluna devam etmiş olan Liderliği esas almayan daha çok Kollektif bir Liderlikten yana olan eski yürütme kurulunun önemli bir kısmı YMM olan ve SMMM ler içinde de çalışan bir grup. Bu grup Nispi Temsil sistemini başından buyana desteklemiş ve bu yönde çalışmalar yapmıştır. Nispi temsil sisteminin gelmesi ile İSMMMO’da yeniden seçimlere gireceğini açıklamış ve bu amaçla Demokratik Platform grubu ile Birleşerek Demokratik Değişim adıyla 2010 yılı seçimlerine ortak girmişlerdir. 800’e yakın oy alarak 15 civarında delege çıkarmışlardır. Ancak mesleki anlayışları ve meslekle ilgili çözüm önerileri konusunda ve kadroların gençleştirilmesi ve TÜRMOB ile ilgili konularda anlaşmazlığa düşerek2016 seçimleri sonucu yeniden ayrışmışlardır. Bu ekip a Değişim Grubu adını yeniden kullanmaya başlamış 2019 yılı seçimlerine son dakikada katılacağını açıklamış olan Değişim grubu 150 civarında oy alarak 5 delegelik çıkarabilmiştir.

Not: 2019 İsmmmo Seçimlerine bu dönem Değişim Hareketi adıyla Meslekte Birlik Grubundan kopan bir grup daha katılmış durumda. Bu grup 2018 yılı Aralık ayına kadar ortalıkta gözükmüyordu. Ancak Değişim Hareketi-Değişim Grubunun seçimlere katılma kararı almasının sonucunda bir de görüldü ki aynı ad ve unvan tanıtım yapmaya başlanmış. Bu meslektaşlarla yapılan görüşmelerde bu unvanın eskiden beri kulanan bir gurup olduğu ve bu grubun çeşitli dönemlerde ittifak halinde değişik gruplar ile seçime girse bile unvanlarını ve sosyal medya hesaplarını korudukları belirtilmiş olmasına rağmen bu arkadaşlar unvanlarında değişikliğe gitmediler.(Bunula ilgili Belgeler bu arkadaşlara sunuldu) Sonuçta benzer unvan ile iki grup seçime girdi. Bu anlamda bazı oy kaymaları olduğu açık olarak gözükmektedir.(TMP toplantısından sonra nitelikleri tamamen farklı bu grup kuruldu. Bu durum ne yazık ki akıllara çeşitli soru işaretleri getirmekte) Bu grup 200 e yakın oy alarak 7 delege çıkarmış durumda..(Yeri gelmişken Unvanda ve Meslekte Teklik Grubu unvanlı bir grup da seçimlere katıldı ancak varlık gösteremeyerek 8-17 arasında oy aldı)

Bu kesimdeki diğer grup ise; 1990 yılında DMB(Demokrat Muhasebeciler Birliği) adıyla kurulmuş olan içinde 1990 yılında yazdıkları Program ile Tek Meslek Tek Oda şiarı ile meslek mücadelesinde yer almaya İstanbul, Ankara devam etmekteler. Bu ekip ile Değişim grubu mesleki sorunlar dışında Türkiye’nin Demokratikleşmesi konusunda yakın ortak görüşlere sahip olmalarına rağmen mesleki konular ve kadrosal yenilenme konularında farklı görüşlere sahiptirler.2016 yılında seçim listesi üzerinde seçim komisyonunun aldığı kararlara uymayarak delege listesini gece operasyonuyla değiştirilmesi üzerine ilişkileri kopmuş bulunmaktadır. 

Bu çalışma grubu iki parça olarak TÜRMOB seçimlerinde uygulanması konusunda da Taktiksel konularda anlaşmazlığa düşüp birbirlerinden kopmuş bulunmaktadırlar. Bu grup halen İKMH adını kullanmaya devam etmekte olup. İsim konusu ile ilgili olarak Yıllardır bir arada olmuş arkadaşlarına noterden tebligat çekme konusunda da mevcut sistemin parçası durumuna düşmüşlerdir. MMMBD Şişli Şubesinde ÇDMB ile ittifak yaparak girmelerine rağmen 1 oyla da olsa kaybetmişler. Alim Kesik başkanlığındaki Liste seçimi kazanmıştır. İSMMMO Seçim Hedefleri 1000-1200 oy olmasına rağmen 450 civarında oy alarak 16 delege çıkarmış durumdalar

Bu kesimdeki son grup eski adı Ulusal Muhasebeciler Birliği Olan ve Meslek mücadelesinde uzun yıllardan bu yana olan Kadıköy MMMBD geçmiş dönem Başkanlarından Oktay Yeşilyurt tarafından temsil edilen bugünkü unvanı Türkiye Muhasebeciler Birliği olan çalışma grubudur. Bu arkadaşlar1-2 dönem bağımsız olarak seçimlere girmişler ve toplam 150 civarında oy almışlardır. 

Bu arkadaşların oda seçimlerinden çok Nispi temsil ile olanaklı hale gelen Delegasyon kazanma ve Delege arttırma çalışmaları gözükmektedir Diğer küçük gruplara seçime ortak girelim önerisi sunmuşlar. Bu öneri yer bulmayınca ayrı olarak seçime girmişler ve 80 civarında oy alarak 3 delege çıkarmış gözüküyorlar.

Sevgili Mutlu Mesut Muhasebeci Mali Müşavirler bu yukarıda anlatılanlardan bir şey anladınız mı?

Bunları yazan ben bile anlamadım ki bu işlere girmeyen üç yılda bir gelip oy veren ve giden meslektaşlar ne anlasın. Benim anladığımı kısaca anlatayım;

1. Oda yöneticiliğini meslek haline getirenlerle, meslek haline getirmek isteyenler arasında koltuk için rekabet gözüküyor.

2. TÜRMOB’un üç büyük odası ki başında İSMMMO, Ankara SMMMO ve İZMİR SMMMO da bu sürecin esas aktörleri.

3. Meslek mücadelesi denilen şey etik kurallardan yoksun devam etmekte.
 
4. Buna karşılık erke sahip olanlardan kimileri aldıkları huzur haklarını veya biraz da (yatırım amaçlı) kendi bütçelerinden harcayarak onlara rakip olmaya çalışmakta.

5. Bu işlere hiç girmeyen son bölümdeki sistem dışı gruplar ise ancak çıkardıkları delegeler ile diğer illerdeki benzeri gruplar ile bir araya gelerek TÜRMOB’un statükocu yapısını kırmaya çalışmaktadırlar.

6. Sonuç olarak Garp cephesinde Yeni Bir şey yok. Meslektaşın geleceğe bir beklentisi ve hedefi ne yazık ki tükenmek üzere.

Not: Bu yazı esas olarak İSMMMO seçimleri öncesi kaleme alındı. Ancak hatırını kırmayacağım bir arkadaşım şu anda yayınlamasan iyi olur dedi. Ben yayınlama taraftarıydım ancak kadim dostumu yoldaşımı kıramadım ve yayınlamadım. Sonradan tekrar redakte edildiği için bazı bölümlerde anlam düşüklüğü v.b. oluşmuş durumda bunlardan dolayı sürçü lisan ettiysek kusurumuz affola. 
5- Vergi Konseyi Başkanı YMM Erdal Çalıkoğlu " Yeminli Mali Müşavirlik Mesleği ve Vergi Mevzuatında Gelişmeler" Konusunda Bilgilendirme Sunumlarını Tamamladıktan Sonra Sorulara Cevap Vermek Üzere Divandaki Yerini Aldı.
12 Ocak Pazar günü Okmeydanı’nda bulunan Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneğinde yapılan genel kurulda seçilen yönetim görev bölümü yaptı
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Borçlu borcunu ödemezse, alacaklı devlet yardımıyla alacağını alabilir. Devletin yardımıyla alacaklının alacağını tahsil etmesine, . . .
340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşmeler, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete'de . .
Yeminli Mali Müşavirlerin sonu "0" ve "5" olan yıllarda Mal Bildirimi yapmaları gerekmektedir. İlgi bilglendirme yazıları için tıklayınız
2019 Yılında 480,00 TL olan oda aidatları öncesinde % 56’lık zam oranı ile 750,00 TL ye çıkarılmış,
İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil kursularımız, konularında uzman ve tecrübeli Türk ve yabancı eğitmenler tarafından verilmekte ve . . .
07 Mart 2020 Tarihinde Düzenlenecek Olan Staja Giriş Sınavı Başvuru Listesi İlan Edilmiştir.
“Faizsiz Finans Etik Kuralları, Muhasebe ve Denetim Standartları: Tartışmalar ve Öneriler” konulu PANEL, 16 Ocak 2020 Perşembe günü,
" Sevda Dediğin" TSM Konserine Davetlisiniz. " Sevda Dediğin" TSM Konserine Davetlisiniz. " Sevda Dediğin" TSM Konserine Davetlisiniz.
Seminer de Sunumları, Anlatımları, Yorumları MMMB Derneği Fatih Şube Başkanı Mehmet Altınordu Yaparken, Zaman Zaman Meslek Mensuplarından Gelen Soruları Cevapladı.
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 608.000 kişi artarak 4.396.000 kişi oldu.
Kamu alacaklarının cebri takip ve tahsil usullerini düzenleyen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, . . . .
509 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği’nin yayınlanması ile . . .
Defter-Beyan Sistemi Nedir?, Nasıl Başvuracağım ?, Nasıl Kullanacağım ?, Avantajları Nelerdir ? Defter tasdikine ihtiyaç duyulmaması ve Entegrasyon Başvurusu