D A V E T ! . . . .İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi Yürütme Kurulundan
29 Haziran 2020 Pazartesi
Siyasi iktidar tüm demokratik meslek örgütlerinin sesini kısmak ve baskı altına almak girişimiyle tek bir itirazın...
D A V E T ! . . . .İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi Yürütme Kurulundan
DAVET

Değerli meslektaşlarımız,

Siyasi iktidar tüm demokratik meslek örgütlerinin sesini kısmak ve baskı altına almak girişimiyle tek bir itirazın olmayacağı bir düzen yaratmak istemektedir.

Bilindiği gibi Barolar üzerinden tüm meslek odaları (TTB, TMMOB, BAROLAR TÜRMOB VB..) hedefe alınarak, Anayasa’nın 135.madddesine göre yarı kamu kuruluşu olmalarından kaynaklı, siyasi iktidarın anti demokratik uygulamalarına karşı demokratik itiraz etmelerine tahammül edilmemektedir.

Bu nedenle meslek odalarının yasalarını değiştirerek, çoklu oda kurma düzenlemesi ile meslek odalarını bölüp, yandaş odalar kurdurarak meslek odalarını etkisiz hale getirmek istemektedir.

Bu odalar içinde bizim meslek örgütlerimiz de bulunmaktadır. İktidarın bu hamlesine fırsat vermemek için, geniş kamuoyu oluşturmak adına, 30 Haziran 2020 Salı günü, İSTANBUL MESLEK ODALARI KOORDİNASYONU’nun (İMOK) düzenleyeceği protesto eylemine İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi olarak katılım sağlayıp, meslek odalarının bölünmesine engel olmalıyız.

Tüm grup üyesi arkadaşlarımızı ve meslektaşlarımızı aşağıda belirtilen yerde buluşmaya ve bu tepkiye omuz vermeye DAVET ediyoruz.

İSTANBUL KATILIMCI MUHASEBECİLER HAREKETİ
Yürütme Kurulu

YER : İSTANBUL ADLİYESİ KARŞISI

TARİH: 30.06.2020 SALI, 

Saat: 12:30
1- Prof. Dr. Barış Sipahi - (İşletme Sermayesi Yönetimi)
Koronavirüs pandemisi hayatımızda derin etkiler bıraktı, bırakmaya da devam ediyor. Salgının etkisinin azalmasıyla birlikte,
Geçen yazımda Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) istisnaları düzenleyen 5/1e maddesinde yer alan . . . .
Bilindiği üzere; Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik olarak . . .
Sosyal Güvenlik Kurumunca çıkartılan 18/6/2020 tarihli ve 2020/20 sayılı “İşveren İşlemleri Genelgesiyle” hem işyeri tescil ve
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Abdil Erdal, Başkan Yardımcısı Celal Emiroğlu ve Oda Sekreteri . . . .
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) istisnaları düzenleyen 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, kurumların, . . . .
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın da hizmet vereceği Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası,
1 Temmuz tarihi itibariyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olan mükelleflerce 30 Haziran 2020 tarihine “5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalı”ndan düzenlenmesi gereken e-Arşiv Faturalar Hakkında
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında . . . .
Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Kıdem tazminatının TES'e dönüştürülmesine ilişkin yasal düzenlemeyle ilgili süreç devam ederken, yeni kıdem tazminatı tavanı da belli oldu.
Belirli Kriterleri Aşan İşyerleri, 6698 Sayılı Kanuna Göre, Veri Sorumluları Siciline (VERBİS’e) 30.06.2020 Tarihine Kadar Yapılması . . . .
Vergi Usul Kanunu’nun 7103 sayılı Kanun’un 12’nci maddesi ile değişik 353’üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde, . . .
Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından bira, rakı ve sigaraların maktu ÖTV tutarlarının yüzde 6,89 oranında artırıldığını belirtti.
Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın katıldığı bir internet haber sitesinde,
Dünya koronavirüs ile ilgili olarak ilk dalgayı atlatmış olmasına rağmen ilk dalga boyunca yapılan harcamalar nedeniyle artan
509 sıra No.lu VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ile yapılan düzenlemeler kapsamında zorunlu olması öngörülen . . .