YAZAR
Cevdet Akçakoca
Bağımsız Denetçi - Yeminli Mali Müşavir
Cevdet Akçakoca
14.02.2018
Türkiye’nin uluslararası ticarette etkinliği arttığı oranda yeni yeni ihracat şekilleri de ortaya çıkmaktadır.
17.01.2018
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 10. Uncu maddesi Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde;
21.06.2017
Önceki yazımızda, 6102 sayılı TTK nın 376 ıncı maddesini ve SPK nın 10.04.2014 tarih ve 2014/11 sayılı bülteninde yayımlanan 11/352 sayılı kararını da göz önüne alarak Borca batıklık halinin ve sermaye kaybının şu formülle hesaplanacağını belirtmiştik.
15.06.2017
Yeni 6102 sayılı TTK. İle birlikte hem TTK'ya göre ve Vergi Usul Kanununa (VUK) göre hazırlanan bilançolar ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre hazırlanan bilançolar karşımıza gelmeye başlamıştır.
18.04.2017
Sevgili okurlar, sizler bu yazıyı okuduğunuzda, Evet veya Hayır konusundaki referandum sonuçlanmış olacak ve devlet son şekli ile faaliyete geçmiş olacaktır.
22.02.2017
Devlet, 2017 yılında ülkemize yapılan haksız hücumları, not düşürmelerini ve benzeri saldırıları boşa çıkarabilmek için harıl harıl çalışıyor.
20.02.2017
15.02.2017 tarih ve 29980 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 11 sayılı KDV tebliğinin 19. Maddesi ile KDV uygulama genel tebliğinin (IV/A-1.5.) bölümünün birinci paragrafı yürürlükten kaldırılmış, ikinci paragrafının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
03.02.2017
Bu çalışmamızda, son çıkan tebliğlerin uzun uzun açıklamasını yapmıyoruz, tebliğler hemen bugün yani 3 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğü girdiğinden,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

1- Oturum Başkanı ; İYMM Odası Başkanı Vehbi Karabıyık Açılış Konuşmasını Yaparken, Gündemle ve Konuklarla İlgili Genel Bir Bilgilendirme Yaptı.(DİZİN DEVAM EDİYOR)