YAZAR
Cevdet Akçakoca
Bağımsız Denetçi - Yeminli Mali Müşavir
Cevdet Akçakoca
18.04.2017
Sevgili okurlar, sizler bu yazıyı okuduğunuzda, Evet veya Hayır konusundaki referandum sonuçlanmış olacak ve devlet son şekli ile faaliyete geçmiş olacaktır.
22.02.2017
Devlet, 2017 yılında ülkemize yapılan haksız hücumları, not düşürmelerini ve benzeri saldırıları boşa çıkarabilmek için harıl harıl çalışıyor.
20.02.2017
15.02.2017 tarih ve 29980 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 11 sayılı KDV tebliğinin 19. Maddesi ile KDV uygulama genel tebliğinin (IV/A-1.5.) bölümünün birinci paragrafı yürürlükten kaldırılmış, ikinci paragrafının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
03.02.2017
Bu çalışmamızda, son çıkan tebliğlerin uzun uzun açıklamasını yapmıyoruz, tebliğler hemen bugün yani 3 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğü girdiğinden,
30.01.2017
1960 lı yıllardan beri meslekte gerek muhasebeci yardımcısı, gerek muhasebe şefi, gerek muhasebe müdürü, ayrıca ithalat elemanı, ihracat elemanı, yeminli mali müşavir olarak çalıştım. Neler gördüm neler, neler yaşadım neler?
30.01.2017
27 Ocak 2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete'de “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı.
28.01.2017
Türkiye’de 3065 sayılı Katma Değer Vergisi, bu vergi ile ilgili düzenlemeler, Katma Değer Vergisi iadeleri kanunun ilk çıktığı yıldan beri yapılmaktadır.
16.12.2016
13.12.2016 tarih ve 29917 sayılı resmi gazetede yayımlanan 8 seri nolu KDV genel tebliği ile KDV uygulama genel tebliğinde 4-5 kelimelik bir değişiklik yapıldı.
07.12.2016
Yatırım döneminde yararlanılabilecek yatırıma katkı tutarına ilişkin olarak diğer faaliyetlerden elde edilen kazanca indirimli Kurumlar Vergisi oranı uygulanması nedeniyle . . . . .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...