Bursa SMM Odası Başkanı Doğan Yılmaz;Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Mali Müşavirlik Mesleğinin Konusu Değildir !
25 Şubat 2020 Salı
Geri kazanım katılım payı uygulaması genişliyor. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun Ek-1 sayılı listesinde yer alan
Bursa SMM Odası Başkanı Doğan Yılmaz;Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Mali Müşavirlik Mesleğinin Konusu Değildir !

Bursa SMM Odası Başkanı Doğan Yılmaz;

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Mali Müşavirlik Mesleğinin Konusu Değildir !

Mevcut Haliyle Uygulanamaz !


Geri kazanım katılım payı uygulaması genişliyor. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun Ek-1 sayılı listesinde yer alan plastik poşetler için geri kazanım katkı payı (GEKAP) ödenmesine 2019 yılında başlanılmıştı. 31.12.2019 tarihinde yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik ile söz konusu listede yer alan plastik poşet hariç diğer kalemlerden (lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç, plastik ambalaj, metal ambalaj, cam ambalaj, ahşap ambalaj) geri kazanım katılım payı alınmasına ise 01/01/2020 tarihi itibariyle başlanılmıştır.

Ancak getirilen yeni düzenleme ile kapsam adeta tüm işletmeleri kapsayacak şekilde genişletilmiş ve beyanname için gerekli bilgiler, mali veriler olmaktan ziyade işletmenin tüm süreçlerinin fiziki takibini gerektiren bilgiler haline dönüştürülmüştür. İstenen bilgiler meslek mensuplarımızın ulaşabileceği nitelikte bilgiler değildir. Düzenlemelerde belirtilen kavramlar ve süreçler hakkında meslek mensubunun bilgi sahibi olması, süreçlere müdahil olabilmesi beklenemeyeceğinden meslek mensubunun uygulamayı doğru bir şekilde yapabilme imkanı yoktur.  Başka mesleki disiplinlerin faaliyet alanına giren bu verilerin işletme içinden elde edilmesi, serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğinin konusuna girmemektedir. Bu nedenle GEKAP beyannamesinin verilmesi hususunda meslek mensuplarının yetkili kılınması isabetli olmamıştır, henüz yolun başındayken uygulamadan vazgeçilmesi şarttır. 

Uygulamada ısrar edilmesi halinde mesleğin alanına girmeyen bu hususta meslek örgütü olarak sorumluluk alamayacağımızı, meslek mensuplarımızın bu beyannameleri vermemeleri, eksik veya yanlış vermeleri halinde hiçbir disiplin uygulaması yapma yetkimizin bulunmadığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. 

Meslek örgütü olarak dünyada da benzer düzenlemeler yapıldığını biliyor ve çevre kirliğinin önlenmesi bakımından böylesi düzenlemelerin ülkemizde de yapılmasını gerekli buluyoruz. Ancak; düzenlemeler ve görevlendirmeler yapılırken; mesleki disiplinlerin alanları ve işlevlerinin dikkate alınarak yapılmasının, uygulamanın etkinliği bakımından çok önemli olduğunun altını çizmek istiyoruz. Bu hususta; geri kazanım katılım payı beyannamesinin ithalat yapanlar ile imalatçılar tarafından YILDA BİR KEZ verilmesi ve kaynağında vergilendirilmesinin, aynı zamanda çevre danışmanlarının da uygulamaya dahil olmasının uygun olacağı kanaatindeyiz. Aksi halde düzenleme yaptık demek için düzenleme yapmış oluruz ve esasa ilişkin bir fayda elde edemeyiz.

Yapılan düzenlemenin görevlendirme anlamında yeniden gözden geçirilmesini, kamuoyunun tamamının konuyu anlaması ve kavraması bakımında tedrici bir geçiş sürecinin öngörülmesini ve tüm sivil toplum örgütlerinin desteğinin alınması için farkındalık çalışmalarının Bakanlık tarafından yürütülmesini öneriyoruz. 

Kamuoyuna saygılarımızla,

BURSA SERBEST MUHASEBECİ 
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 

adına; 
Doğan YILMAZ
Başkan

1- Prof. Dr. Barış Sipahi - (İşletme Sermayesi Yönetimi)
Koronavirüs pandemisi hayatımızda derin etkiler bıraktı, bırakmaya da devam ediyor. Salgının etkisinin azalmasıyla birlikte,
Geçen yazımda Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) istisnaları düzenleyen 5/1e maddesinde yer alan . . . .
Bilindiği üzere; Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik olarak . . .
Sosyal Güvenlik Kurumunca çıkartılan 18/6/2020 tarihli ve 2020/20 sayılı “İşveren İşlemleri Genelgesiyle” hem işyeri tescil ve
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Abdil Erdal, Başkan Yardımcısı Celal Emiroğlu ve Oda Sekreteri . . . .
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) istisnaları düzenleyen 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, kurumların, . . . .
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın da hizmet vereceği Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası,
1 Temmuz tarihi itibariyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olan mükelleflerce 30 Haziran 2020 tarihine “5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalı”ndan düzenlenmesi gereken e-Arşiv Faturalar Hakkında
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında . . . .
Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Kıdem tazminatının TES'e dönüştürülmesine ilişkin yasal düzenlemeyle ilgili süreç devam ederken, yeni kıdem tazminatı tavanı da belli oldu.
Belirli Kriterleri Aşan İşyerleri, 6698 Sayılı Kanuna Göre, Veri Sorumluları Siciline (VERBİS’e) 30.06.2020 Tarihine Kadar Yapılması . . . .
Vergi Usul Kanunu’nun 7103 sayılı Kanun’un 12’nci maddesi ile değişik 353’üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde, . . .
Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından bira, rakı ve sigaraların maktu ÖTV tutarlarının yüzde 6,89 oranında artırıldığını belirtti.
Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın katıldığı bir internet haber sitesinde,
Dünya koronavirüs ile ilgili olarak ilk dalgayı atlatmış olmasına rağmen ilk dalga boyunca yapılan harcamalar nedeniyle artan
509 sıra No.lu VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ile yapılan düzenlemeler kapsamında zorunlu olması öngörülen . . .