Bizimde Dikili Bir Ağacımız Olsun
17 Kasım 2017 Cuma
İstanbul Yüksek Ticaret Ve Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Mezunları Derneği
Bizimde Dikili Bir Ağacımız Olsun
BİZİMDE DİKİLİ BİR AĞACIMIZ OLSUN

İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Mezunları Derneği Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda HATIRA ORMANI oluşturulacaktır.

HER ŞEY BİR FİDANLA BAŞLAR.

BİZİM DE DİKİLİ BİR AĞACIMIZ OLSUN.

1. Bir fidan bedeli 10 TL dir.
2. Katılımcılar istedikleri kadar fidan bağışında bulunabilir.
3. Bu kampanya ile ilgili olarak derneğimiz İş Bankası’nda ayrı bir hesap açmıştır.
4. Havale yapılırken HATIRA ORMANI ŞARTLI BAĞIŞ YAZMAYI UNUTMAYALIM
5. Katılımcılara sertifika verilecektir.
6. Bağış hesap numarası aşağıdadır:

İSTANBUL YÜKSEK TİCARET VE MARMARA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F MEZUNLARI DERNEĞİ

İŞ BANKASI:

BEYOĞLU GALATASARAY ŞUBESİ

HESAP NO: 1011-2013226

IBAN NO: TR30 0006 4000 0011 0112 0132 26
7061 Sayılı Kanun Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 2018 yılı defter tasdik ücretleri Konusunda;
"İzaha Davet - SGK Bildirgesi ve Muhtasar Beyanname Birleşmesinde Uygulama Örneği " Konulu Kahvaltılı Etkinlik Düzenledi.
İş ortaklıkları birden fazla gerçek veya tüzel kişinin birlikte yapacakları tek bir işe münhasır kurulan adi ortaklık statüsündeki girişimlerdir.
Bilindiği üzere; 01.01.2017 –31.12.2017 tarihleri arasında milli seviyede tüm çalışanlar için aynı olarak uygulanmak üzere yeniden belirlenen asgari ücret brüt tutarları şöyledir:
Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstihdam Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin geleceği ile ilgili
Defter-Beyan sistemi ile ilgili 486 sıra nolu VUK Genel Tebliği yayımlanmak üzere resmi gazeteye gönderildi.
Toplantı, Seminer ve Özel Gün Çekimleriniz İtina İle Yapılır
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılmış olup, bu değişiklikler 5.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Seyit Faruk Özselek,
2018 Yılında Tutulacak Defterlerin Tasdik Zamanları ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi Hakkında Açıklama
SGK ve Muhtasar Birleşmesi ve E-Uygulamalar Seminerinin ikincisini Meslek Mensuplarının yoğun ilgisi ve katılımları ile Antalya SMMM Odasında Gerçekleştirildi.
Her gün her yerde ve her alanda adeta normal olan her şeyden uzaklaşıyoruz. Sanki “herkes gider Mersin’e Türkiye gider tersine…
Katma değer vergisi (KDV) uygulamasında bazen şekil özün önüne geçebiliyor. Usul hükümlerine uyulmamış olması, cezalar yanında bazı haklardan yararlanmayı önleyebiliyor.
İstanbul Üniversitesi Kulak Boğaz Burun Ana Bilim Dalı Olarak 12 Yaş Altı İşitme Problemi Olan...
Defter Beyan Sistemi ile Alakalı Olarak Gelir İdaresi Başkanlığı İle Yapılan Görüşmeye İlişkin Açıklama