Bir yıl içinde birden fazla işverenden ücret aldıysanız bu yazıyı okumanızı öneririm
30 Eylül 2019 Pazartesi
Bir yıl içinde birden fazla işverenden ücret aldıysanız bu yazıyı okumanızı öneririm Bu yazı bir yıl içinde birden fazla işverenden
Bir yıl içinde birden fazla işverenden ücret aldıysanız bu yazıyı okumanızı öneririm
VERGİ PORTALI

Bir yıl içinde birden fazla işverenden ücret aldıysanız bu yazıyı okumanızı öneririm

Bilgütay YAŞAR

Bir yıl içinde birden fazla işverenden ücret aldıysanız bu yazıyı okumanızı öneririm
Bu yazı bir yıl içinde birden fazla işverenden ücret alan çalışanların vergilendirilmesiyle ilgili. Yazmamın nedeni ise son günlerde vergi idaresinin bu konuda yoğun bir denetime başlamış olması. Cezalı bir duruma düşmemek için bu bilgilendirme yazısını okumanızı öneririm.

Bizim Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de tek işverenden ücret alanların vergilendirilmesi vergi kesintisi (stopaj) yoluyla oluyor ve tutarı ne olursa olsun bunun için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmiyor. Ancak bazı durumlarda çalışanlar yıl içinde işveren değiştirdiği gibi aynı anda birden fazla işverenden de ücret alabiliyorlar. İşte bu durumda, ücretler tüm işverenlerce vergi kesintisine tabi tutulmuş olsa bile, çalışanların ayrıca yıllık beyanname ile bu ücretlerini vergi dairelerine beyan etmeleri gerekebiliyor. Bunun için, birinci işverenden sonraki işverenlerden (bu birden fazla olabilir) aldıkları ücret toplamının, gelir vergisi oranlarını gösterir tarifenin ikinci gelir dilimi tutarını aşması gerekiyor.

Bu tutar 2018 yılı için 34 bin TL, 2019 yılı için 40 bin TL. Geçmiş yıllar için rakamlar daha düşük. 
Örnek vermek gerekirse 2018 yılında iki ayrı işverenden ücret alan bir kişinin bir işverenden yıllık 50 bin, diğer işverenden yıllık 60 bin TL ücret geliri varsa yukarıdaki kural gereğince yıllık beyanname vermesi gerekecektir.

Bir başka örnekte yine 2018 de, bir işverenden 500 bin TL ikinci işverenden 20 bin TL ücret almışsa, birinci işveren olarak 500 bin TL ücret aldığı işvereni kabul ettiğimizde, yıllık beyanname vermesi gerekmeyecektir.

Birden fazla işverenden ücret alındığı durumda hangi işverenin birinci işveren kabul edileceğine çalışan serbestçe karar verebiliyor.

İki işverenden alınan ücret zaten vergi kesintisi yoluyla vergilendirilmiş, beyanname vermeye ne gerek var diyebilirsiniz. Bunun nedeni Gelir Vergisi sistemimizdeki toplama kuralı ve artan oranlı vergi tarife yapımız. İki ya da daha fazla işverenden alınan ücretler toplanıp artan oranlı tarife ile vergilendirildiğinde vergi kesintilerinin toplamından daha fazla bir vergi hesaplanmaktadır. Bu fazlalıkla da yıllık beyanname ile ödenecektir.

Örneğin 2018 yılında bir işverenden 120 bin, ikinci işverenden 60 bin TL ücret geliri elde eden birisi için işverenler tarafından ayrı ayrı hesaplanan vergi toplamı 42 bin 360 TL olurken, bu iki ücretin toplanarak beyan edilmesi durumunda hesaplanan vergi 50 bin 280 TL yani 7 bin 920 TL daha fazla vergi ödenmesi söz konusu olacaktır.

Peki, yıllık beyanname verilmesi gerekirken verilmesi atlanmışsa ne yapmak gerek? 

2018 ve geçmiş yıllar için beyan dönemi geçtiği için gecikme söz konusu. Bu durumda Vergi Usul Kanununun pişmanlık hükümlerine göre beyanname verilirse vergi cezası kesilmeyecek, sadece ilave verginin gecikme faiziyle ödenmesi yeterli olacak. Ancak bu durum vergi idaresi tarafından tespit edilirse pişmanlık hükümlerinden yararlanılamayacağı için ayrıca ödenecek vergi tutarı kadar bir de ceza söz konusu olacaktır.

Önerim, bu yazıyı okuduğunuzda vergi dairesinden bu konuda bir yazı almışsanız, bu yazı doğrultusunda hareket etmeniz, yazı almamışsanız hızlıca vergi danışmanınızla da görüşerek pişmanlık hükümlerine göre beyannamenizi vermeniz.

Beyanname verilmesi durumunda bir de lehinize bir şey var, onu da hatırlatmak isterim. Gelir Vergisi Kanunu’na göre yıllık beyanname verilmesi durumunda kendinizin, eş ve çocuklarınızın eğitim masrafları, sağlık masrafları, bazı bağış ve yardımlar vergi matrahından indirilebiliyor. Bakarsınız ilave vergi vermek yerine alacaklı çıkarsınız. (12 Temmuz 2019 - Dünya)
7- MMMBD Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Nejla Öz, Konuşmalarını Yapması İçin MMMBD Genel Merkez Onur Kurulu Başkanı Yahya Arıkan'ı Kürsüye Davet Etti. (SON)
Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir. 1- 27 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV Tebliğinin...
Geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık yüz yirmi bin üyesi ve onları temsilen bin yedi yüz altmış dört delegesi olan, Mali Müşavirlerin çatı örgütü Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin
Sayın Emre Kartaloğlu Başkanlığında TÜRMOB 'da (Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulunda) Görev Yapacak Olan Tüm Kurul Üyelerine Şimdiden Başarılar Dileriz.
Teşvik kavramı, belirli ekonomik faaliyetlerin veya işlemlerin gerçekleşmesini veya başka faaliyet ve işlemlere oranla daha fazla yapılmasını sağlamak amacıyla,
Vergi alacaklarının hiç tahakkuk ettirilmemesi ya da geç tahakkuk ettirilmesi nedeniyle ortaya çıkan paranın zaman maliyetini telafi etmek amacıyla,
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenliyor.
Sayın DÜNYA okurları, Gümrükler Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına bir talimat verdi. Bu talimatla, alacaklarının takip ve tahsilinde
Bilindiği gibi, Türk Vergi Sistemi mükelleflerinin ve vergi sorumlularının, üzerinden vergi ödeyecekleri vergi matrahını kendilerinin hesaplamaları
Piyasa faiz oranlarında meydana gelen değişimlere paralel olarak, vergi uygulamasında kullanılan çeşitli faiz ve zam oranlarında da değişiklik yapılıyor.
1989 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 Sayılı "SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK" hakkında kanun . . .
Kurumsal Dönüşüm Konferansına Davetlisiniz
Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması
Vergi otoritesinin uzun yıllardır başarıyla uyguladığı elektronik dönüşüm projelerine bir yenisi daha eklendi.
Yenileme fonu, Vergi Usul Kanunu’nun 328/4. maddesinde düzenlenmiş bir vergi erteleme müessesidir. Bu konuyu daha önce irdelemiştim.
15 Ağustos 2019 tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Turizm Payı” başlıklı yazımızda . . .
Anlatıyordu....Herkes sessizce dinliyordu...“Uzlaşmalıyız,birlik beraberlik içinde olmalıyız dedik,bizi tefe koydular” diyordu. .
Yasal düzenleme gereği 213 sayılı VUK 142-147. maddeleri hükümlerine göre, aramalı vergi incelemelerinde izlenecek yollar belirtilmiştir.