Bir yapılandırma klasiği: Bir şans daha
02 Ocak 2019 Çarşamba
Ülkemizde 3 yılda bir af niteliği de taşıyan vergi düzenlemelerine alışmıştık. Son 5 yılda 6111, 6736, 7020 ve 7143 sayılı kanunlar peş peşe çıkarılarak;
Bir yapılandırma klasiği: Bir şans daha
Bir yapılandırma klasiği: Bir şans daha

Nedim Türkmen - Sözcü

Ülkemizde 3 yılda bir af niteliği de taşıyan vergi düzenlemelerine alışmıştık. Son 5 yılda 6111, 6736, 7020 ve 7143 sayılı kanunlar peş peşe çıkarılarak; rutinin dışına çıkıldı artık her yıl yapılandırma veya af düzenlemelerini içeren kanun çıkarılıyor.

En son 2018 yılı içinde çıkartılan 7143 sayılı Kanun kapsamında, vadesi geçmiş borçlarını yapılandıranlar; ilk 2 taksiti zamanında ödemek, sonraki taksitleri bir yıl içinde arka arkaya 3 kez ödememezlik yapmamak şartı ile 36 ay sistem içinde kalabileceklerdi.

BAŞLANGIÇ FELAKET 

7143 sayılı Kanun kapsamında ilk iki taksit sonucunda ortaya çıkan tabloyu Maliye Bakanlığı yetkilileri Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında açıkladılar:

Vadesi geçmiş vergi borcu için başvuran mükellef sayısı 5.950.316, ihlal eden mükellef sayısı 2.459.214'dür. Buna göre ilk iki taksit sonucunda mükelleflerin yüzde 41.32'si şartları ihlal ederek yapılandırma hükümlerinin dışına çıkmıştır. Yapılandırılan toplam vergi borcu tutarı 70 milyar lira, tahsilat ise 13.3 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Yani yapılandırılan tutarın ancak yüzde 19'u tahsil edilebilmiştir.

Vadesi geçmiş sigorta prim borcu nedeniyle başvuru yapan mükellef sayısı 1.270.402, ihlal eden mükellef sayısı ise 562.000 kişidir. Başvuranların yüzde 44,23'ü şartları ihlal ederek yapılandırma kapsamı dışına çıkmışlardır. Sigorta prim borcu nedeniyle yapılandırılan tutar 43.4 milyar lira olup tahsilat 3.2 milyar olarak gerçekleşmiştir.

BİR ŞANS DAHA VERMEK ŞART OLDU!

Yukarıdaki tabloyu ve yerel seçimleri iyi okuyan Hükümet, 28 Aralık 2018'de Resmi Gazetede yayımladığı 7159 sayılı Kanun ile;

7143 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 28.12.2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, ödemeleri şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlandırılacak.

Ancak bu kapsamda ödeme yapacaklar, hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmaması, hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde katsayı uygulanmaması ve diğer indirim hükümleri düzenlemelerinden faydalanamayacaklardır.

KANUNA UYGUN ÖDEME YAPANLARIN TAKSİTLERİ UZATILDI

Hükümet, yapılandırmayı ihlal edenlere yeni bir şans verirken; süresinde ödeme yapanları da ödüllendirdi.

7143 sayılı Kanun'un varlık barışına ilişkin hükümleri hariç olmak üzere,7143 sayılı Kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatıldı.

NAKİT VE NAKİTE ERİŞİM SORUNU ÇÖZÜLMEDEN TAHSİLAT HEDEFLERİ TUTMAZ

Ülkemizde 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaşanan süreç ve Amerika'yla bozulan ilişkilerimiz çerçevesinde gelişen ekonomik türbülans; bütün ekonomik dengeleri altüst etmiş; kurların ani ve hızlı yükselişi nedeni ile bozulan nakit akış tabloları, konkordato ilan eden mükellef sayıları ve enflasyon, vergi borçlarının ödenememesi sonucunu doğurmuştur. Daralan iş hacmi ile birlikte yaşanan durgunluk, hemen ilk etkisini yine vergi borçlarının ödenmemesi şeklinde göstermiştir.

Mükellefler, artık bankalardan kredi alamadıkları için kendilerinde emanet duran Katma Değer Vergilerini, vergi dairelerine ödemeyerek; aylık yüzde 2 faizli teminatsız banka kredisi gibi kullanmaktadırlar.

Genel ekonomik şartlar düzelmeden, yeni bir şansa rağmen yapılandırmada ilave performans beklememekle beraber, matrah artırımı hükümlerinde bir miktar ilave tahsilat olacaktır.

Mükellefleri af ve yapılandırma Kanunları ile her yıl tanıştırmanın, sürekli yeni bir şans tanımanın, vergi sistemi üzerinde ne kadar tahribat yarattığını hep birlikte yaşayıp göreceğiz.

İMAR AFFI İLE İLGİLİ İNANILMAZ AMA GERÇEK

Pazar günkü yazımda bahsettiğim Gelir İdaresi Başkanlığı muktezasının son paragrafının meali şu şekildedir: 50 yıllık ekonomik ömrünün son yılında olan bir gayrimenkul ile ilgili İmar Barışı kapsamında yapılan ödemenin tamamı gider yazabilecek, gayrimenkul 51. yılında ise 50 yılda bu ödemeler gider yazabilecektir. (Sözcü)
2- Bağımsız Mali Müşavirler Grubu Bağcılar İlçe Temsilcisi Mürsel Karabal, TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Masum Türker'i Kürsüye Davet Etti.
VakıfBank, bireysel kredi kartlarına ödeme kolaylığı sağlanması, aksamadaki bireysel ve ticari kredilerin yapılandırılması ile
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme ..
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Mali ve Sosyal Haklar Genelgesiyle birlikte kıdem tazminatında tavan ücret de netleşti.
Vergi Cezaları Yükseldi.....Vergi Cezaları Yükseldi .........Vergi Cezaları Yükseldi ........
Bilindiği gibi 213 sayılı VUK genel tebliği seri no 449 10 Nisan 2015 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.(
Ülkemiz yeni yıla, geçen yıldan devreden sorunlarla girdi. Bu sorunların 2018 yılından daha fazla şiddetle 2019 yılında devam edeceğini hep birlikte görüyoruz ve yaşıyoruz.
Çalışma ve Aile Bakanı Selçuk, emeklilerin maaş farklarının 25 Ocak'ta ödeneceğini açıkladı.Çalışma ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilerin maaş farklarının 25 Ocak'ta ödeneceğini duyurdu.
Ekonomide yaşanan sıkıntılı sürecin ardından, kredi kartı borçlarının yapılandırılmasından vergi indirimlerine, istihdamdan KOBİ desteklerine kadar birçok alanda atılan adımlar piyasalara destek oluyor.
2018 yılını kapattık ve hatta 2019 yılının ilk haftasını da geride bıraktık. 2018 yılı bilançoları toparlanma aşamasında iken bu yazı ile önemli bir konuda uyarıda bulunmuş olalım.
İGDAŞ, İstanbul'da kuvvetli lodosun etkili olacağını ve rüzgarın etkisi ile oluşabilecek baca gazı zehirlenmelerine karşı bacalı doğalgaz cihazı kullanıcılarının,
Ehliyet sınavları ile ilgili yapılan değişiklikle birlikte sürücü adayları artık her gün sınav olabilecek. Teorik eğitimin tamamlanmasının ardından e-sınav için randevu alabilecek kişiler
Tebligat İşlemleri, 1 Ocak 2019' dan İtibaren Elektronik Yolla Yapılacak....Tebligat İşlemleri, 1 Ocak 2019' dan İtibaren Elektronik Yolla Yapılacak
Ziraat Bankası’nın kredi kartı borçlarını yapılandırırken arayacağı şartlar belli olmaya başladı. Borcu olanların sistem üzerinden görülebileceğini belirten Ziraat Bankası yetkilileri,
Ocak Ayı Kahvaltılı Eğitim Toplantısı 09 Ocak 2019 Çarşamba Günü Saat: 09:00-12:00 saatlerinde Bayrampaşa Marnas Hotelsde Gerçekleşti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İmar Barışı ile ilgili gerekçeyi; “Ülkemizdeki imara aykırı yapıların yüzde 50'in üzerinde olduğu bilinmektedir.
Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatındaki önemli değişiklikler E-Uygulamalar kapsamındaki son düzenlemeler
Konya SMMM Odası Gelir İdasi Başkanlığı işbirliğinde “Defter Beyan Sistemi ile Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarında Son Gelişmeler”
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, “İstanbul için iki çocuklu bir ailenin çalışanının alması gereken asgari düzeyde