Belediyelerde iç denetçi yok mu?
13 Kasım 2018 Salı
Son iki haftada, Sayıştay'ın 2017 yılına ilişkin olarak; büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri ile ilgili denetim raporları gazetelerde çarşaf çarşaf yayınlanıyor.
Belediyelerde iç denetçi yok mu?
Belediyelerde iç denetçi yok mu?

Nedim Türkmen - Sözcü 

Son iki haftada, Sayıştay'ın 2017 yılına ilişkin olarak; büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri ile ilgili denetim raporları gazetelerde çarşaf çarşaf yayınlanıyor. Ayrıntılara bakınca; “Bu kadar da olmaz, pes” dediğimiz birçok eleştiri konusu gördük. Bilgi ve görgümüz arttı ama zeka ürünü hiçbir aksiyon göremedik. Kahvede oturan birini alıp belediyeye yerleştirsek, o kişinin de ilk aklına bu yollarla menfaat sağlamak gelirdi.

Belediyelerle ilgili bu tür usulsüzlük ve yolsuzluk tespitlerini Sayıştay raporlarından okuyunca; “Belediyelerde iç denetçi yok muydu?” diye düşündüm. Tabii ki vardı.

VAZO GÖREVİ Mİ GÖRÜYOR?

Belediyelerin iç denetimini iç denetçiler, iç kontrolünü belediye teftiş kurulu, dış denetimini ise Sayıştay yapmaktadır.
İç denetçilerin görev alanları şu şekilde sıralanabilir:
•Risk analizleri doğrultusunda kamu kurumlarının yönetim ve kontrol yapılarının değerlendirilmesi.
•Kaynakların ekonomik, etkin ve verimli bir şekilde kullanılması yönünden incelemelerin yapılması ve önerilerde bulunulması.
•Harcamaların ardından yasal uygunluk denetiminin yapılması.
•Kurumun harcamalarının, mali işlemlere dair karar ve tasarruflarının, amaçlara ve politikalara, programlara, kalkınma planlarına, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi.
•Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetiminin yapılması ve bu konularda önerilerde bulunulması.
•Denetim sonuçlarının kapsamında iyileştirmeler için önerilerde bulunulması ve bunların takip edilmesi.
•Denetim esnasında ya da denetimin sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığı hallerde, durumun ilgili kurumun en üst amirine bildirilmesi.
•Kamu kurumunda üretilen her türlü bilginin doğruluğunun denetlenmesi.
•Üst yöneticiler tarafından lüzum görüldüğü durumlarda performans göstergelerinin belirlenmesinde yardımcı olunması.
•Belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi.
•Suç teşkil eden durumların tespitlerinin üst yöneticiye bildirilmesi.

İÇ DENETÇİLER GÖREV YAPAMIYOR…

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda öngörülen iç denetim sisteminin oluşturulması ve iç denetim faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülebilmesi için; iç denetçilerin tarafsız ve bağımsız görev yapmaları şarttır. İç denetçiyi atayan, görevden alabilen ve denetim plan ve programlarını onaylama gibi yetkilere sahip belediye başkanı karşısında, iç denetçiyi güvence altına alacak ve koruyacak bir yapı kurulamamıştır.

Bugün itibarıyla belediyelerde iç denetçi kadroları boş. Dolu olanlar da ise denetim faaliyetleri ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmede yetersiz oldukları, özellikle belediye teftiş kurulları ile görev çatışması yaşadıkları, belediye başkanlarının iç denetim sisteminin kurumsal yapıdaki yerini kavrayamadığı açık bir şekilde görülmektedir. Bu durum, iç denetçi olarak görevlendirilen yetkin kişileri atıl ve etkisiz eleman durumuna düşürmüştür.

Belediye başkanları, yıllık yayınlayıp güvence beyanları ile imza altına aldıkları faaliyet raporu ile hesap vermiş olmaktadırlar. Bu raporlar üzerine bir hesap sorma mekanizması maalesef mevcut değildir. Hal böyle olunca, belediye başkanlarının iç denetim sisteminin etkin çalışmasını sağlama konusunda, motivasyonları olmamaktadır.

Sayıştay raporları vesilesi ile tanık olduğumuz; usulsüzlük ve yolsuzlukların asgariye indirilmesini teminen, iç denetim sisteminin gözden geçirilmesinde büyük fayda vardır.
1- Bursa SMMMO Başkan Yardımcısı Ömer İşçi Kürsüye Gelerek Oda Üyelerini ve Konukları Selamladıktan Sonra; Divan Başkanlığına Oy Birliği İle Prof. Dr. Halis Ertürk Seçilerek Katip Üye ve Diğer Üyeler Divanda ki Yerlerini Aldılar.
01 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019 Tarihleri Arasında Yurt İçi ve Yurt Dışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunca (KGK) faizsiz finans muhasebe standartlarına ilişkin kurul kararları yayımlandı.
Türkiye'mizin doğum günü olan:19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mızın 100'üncü yılı kutlu olsun!
Noyan Doğan’ın moderatörlüğündeki ; Oda Başkanı Vehbi Karabıyık 20 Mayıs Pazartesi Günü Habertürk Televizyonunda canlı yayında olacak.
Bugün Yönetim Kurulunun Yapmış Olduğu Toplantı Sonunda; İstanbul YMM Odası Yönetim, ...
Milyonlarca emeklinin yanı sıra aileleriyle beraber 200 bine yakın iş göremezlik geliri alan vatandaşa da bayram ikramiyesi verilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi tarafından öğrencilerin kullandığı mavi kart öğrenci aylık abonman ücreti 85 liradan 40 liraya düşürülmüştü.
Son yazımda defter ve belgelerin vergi incelemesine yetkili elemanlara ibraz edilememesi halinde doğrudan KDV indirimi reddiyatı yapılması durumunda
Çalıştığı fabrikada, kendisiyle aynı işi yapan işçilerin daha çok maaş aldığını belirten işçi, işverenin 'eşitlik' ilkesine uymadığını öne sürüp noter kanalıyla istifa etti.
Genel kurulda verilen taahhütlerin yakın takipçisi olacağız.
Vergi, devletin ülkesi üzerindeki egemenlik hakkına dayanarak, kamu giderlerini karşılamak üzere, karşılıksız ve zorla aldığı ekonomik değerdir.
Son 3 yılda odamızın ne yaptığı hakkında bilgisi olan aramızda sadece oda yöneticileri var, bizler yokuz.
2018 Yılı Aktif Toplamı 3,449,600 TL veya Net Satışlar Toplamı 6,898,900 TL’nin aşan üretim ve hizmet işletmeleri,
“Siyaset tek kişilik bir oyun değildir.” Derler; uzun soluklu ve ekip işidir. Siyasete küskünlük, kırgınlık olmaz Mücadele ettiğin zemin ve şartlar gözden geçirilir ancak ....