Belediyeler ve Belediye Gelirleri Mevzuatı
12 Aylık İnternet Aboneliği
Belediyeler ve Belediye Gelirleri Mevzuatı

Belediyeler ve Belediye Gelirleri Mevzuatı

 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Mevzuatı,
 • 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Mevzuatı,
 • 3533 Sayılı Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya Hususi İdarelere Ait Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yolu İle Halli Hakkında Mevzuat,
 • 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Mevzuat,
 • 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Mevzuat,
 • 4948 Sayılı Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Mevzuat,
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Mevzuatı,
 • 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Mevzuatı,
 • 5442 sayılı İl İdaresi Mevzuatı,
 • 6772 Sayılı Devlet Ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Ve
 • 6452 Sayılı Kanunla
 • 6212 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Kaldırılması Hakkında Mevzuat ve Devlet Muhasebesi Kanunu Mevzuatı içerir.
İLETİŞİM FORMU
Aşağıda yer alan iletişim formunu kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Ad Soyad  
E-Posta adresi  
Telefon
Açıklama