Bayramda çalışan işçinin ücret hesabı
17 Haziran 2018 Pazar
Önümüzdeki 15.06.2018 Cuma günü, dini bayramlardan biri olan Ramazan Bayramının 1. gününü ülke olarak hep birlikte idrak edeceğiz.
Bayramda çalışan işçinin ücret hesabı
Serbest Kürsü

Bayramda çalışan işçinin ücret hesabı

Muhammet ASA - SGK Müfettişi

Önümüzdeki 15.06.2018 Cuma günü, dini bayramlardan biri olan Ramazan Bayramının 1. gününü ülke olarak hep birlikte idrak edeceğiz. Yazıya başlamadan önce, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz güzel bir bayram diler, bayramın ülkemize huzur ve barış getirmesini temenni ederim. Bilindiği gibi İşverenler ile işçilerin, çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumlulukları, temel olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmekte ve bu kapsamda, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçinin hak ettiği ücret alacakları da aynı kanunun 44, 47 ve 50. maddelerinde yer almaktadır. Ayrıca 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2. Maddesinde, dini bayramların genel tatil günü olduğu belirtilmiş olup Ramazan Bayramının arife günü saat 13.00’ten itibaren 3,5 gün, Kurban Bayramının ise arife günü saat 13.00’ten itibaren 4,5 gün olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bayram çalışması için işçinin onayı şart!

Bayramlarda kamu çalışanları tatil yaparken bu uygulama, özel sektörde çalışanlar için gerek işin niteliği gerekse çalışma şartlarından dolayı çok fazla yer bulamamakta ve milyonlarca çalışan, tatil yapmayarak/yapamayarak çalışmak durumunda kalmaktadır. Kanun koyucu, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerinde çalışıp çalışılmayacağı hususunu toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesi ile kararlaştırılması gerektiğini, şayet sözleşmede düzenleme yoksa bu günlerde çalışılması için işçinin onayının alınmasını istemektedir. Bu durumda, iş sözleşmelerinde buna ilişkin hüküm olmadığı taktirde işçinin onayının alınması şart olup onayı alınmayan işçi, çalışmaya zorlanamayacaktır.

Örnek ücret hesabı ve dikkat edilmesi gereken noktalar!

4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak ödenmeli ve bununla birlikte tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücret verilmelidir. Örneğin basit bir hesapla aylık 3000 TL ücret alan kişinin günlük ücreti 100 TL olacağından Ramazan Bayramının 1., 2. ve 3. gününde çalışması durumunda 3 günlük çalışma karşılığı olarak ekstradan toplam 300 TL, eğer bu kişi 08.00 – 16.00 saatleri arasında çalışıyorsa arife günü saat 13.00’ten itibaren yapılan yarım çalışma karşılığı olarak da işçiye ekstradan 50 TL ücret verilmesi uygun olacaktır. Bu durumda kişi toplamda 3.350 TL tutarında ücrete hak kazanacaktır. Ayrıca ulusal bayram ve genel tatil günleri için verilen ücretlerin tespitinde, fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler, primler, normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar dikkate alınmayacak ve normal ücret üzerinden günlük tutar hesap edilerek bunun üzerinden ulusal bayram ve genel tatil ücreti hesap edilecektir.

Bayramda çalışılan gün karşılığı ücret yerine izin verilemez!

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılan çalışmaların karşılığı olarak ücret yerine izin kullandırılması mümkün değildir. Nitekim Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından 15.01.2018 tarihinde verilen kararda (2015/26859 esas, 2018/84 karar), belirtilen günlerde çalışılması halinde bunun karşılığında ücret ödenmesi gerektiği, çalışma karşılığında izin kullandırılsa bile tatil ücretine hak kazanacağı, tatil çalışmaları karşılığında serbest zaman veya izin verilmesinin yasaya uygun olmadığı ve bu nedenle ulusal bayram ve genel tatil ücret alacaklarının hesaplanıp hüküm altına alınması gerektiği belirtilmiştir. Bununla birlikte iş sözleşmesinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmanın ücrete dahil olduğu şartı da Yargıtay’ın ilgili diğer kararları gereği geçerli kabul edilmemektedir.(Dünya)
12- TMUD Komisyon Başkanı YMM Sabri Tümer, Görüşlerini Sunan Meslek Mensuplarına Cevap Vermesi İçin TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi YMM Dr. Masum Türker Görüşlerini Sunduktan Sonra Türker'e Plaketinin Verilmesinden Sonra İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resim Verdiler.
(2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen eşdeğerlik kararlarının kamuoyuyla paylaşılmaması İdare Mahkemesinin kararında hataya sebebiyet verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
İstanbul SMMM Odası Geçmiş Dönem Üsküdar İlçe Temsilcisi Sayın SUAT ANTİK'in Değerli annesi hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Sosyal Güvenlik Kurumu, 5434-5510 sayılı Kanuna tabi olma ile memuriyete başlangıç tarihlerinin nasıl belirleneceği hakkında durumları 13 farklı örnekle açıkladı.
2019 yılının Ocak ayına ilişkin bütçe sonuçları açıklandı. Bilindiği üzere her yılın ocak ayı bütçesi fazla verir, bunun nedeni yılın ilk ayında ödenekler hemen serbest bırakılmadığı için
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre yenilenen kiralarında kira bedeli artış oranı, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamayı geçemeyecek.
Turnuvada Mmmbd Geçmiş Dönem Başkanı İrfan Demirci Tüm Rakiplerini Yenerek, Turnuva Şampiyonu Olurken,
İhbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İhbar tazminatı süreleri yasa ile belirlenir. İşçiler işten çıkarılmaları durumunda bu tazminatı almaya hak kazanır.
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu I sayılı listeye ilişkin beyannamede yer alan tablolarda yapılan çeşitli kontroller nedeniyle, Beyanname Düzenleme Programının güncellenmesi gerekmektedir.
Bilindiği gibi, vergide 213 sayılı VUK md. 359 ve 340 maddelerinin değişikliği hususu artık tartışılır hale gelmiştir.
7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 10’ncu maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Bilindiği gibi, uygulamada resen terk işlemleri vergi daireleri tarafından zamanında yerine getirilmesi gereken önemli bir konudur.
Vergi Usul Kanunu Sirküler Taslağında; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda, 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Konya SMMM Odasında, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü işbirliğinde Muhasebe ve Denetim Bilim dalında Tezsiz Yüksek Lisans yapan ...