Bayramda çalışan işçinin ücret hesabı
17 Haziran 2018 Pazar
Önümüzdeki 15.06.2018 Cuma günü, dini bayramlardan biri olan Ramazan Bayramının 1. gününü ülke olarak hep birlikte idrak edeceğiz.
Bayramda çalışan işçinin ücret hesabı
Serbest Kürsü

Bayramda çalışan işçinin ücret hesabı

Muhammet ASA - SGK Müfettişi

Önümüzdeki 15.06.2018 Cuma günü, dini bayramlardan biri olan Ramazan Bayramının 1. gününü ülke olarak hep birlikte idrak edeceğiz. Yazıya başlamadan önce, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz güzel bir bayram diler, bayramın ülkemize huzur ve barış getirmesini temenni ederim. Bilindiği gibi İşverenler ile işçilerin, çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumlulukları, temel olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmekte ve bu kapsamda, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçinin hak ettiği ücret alacakları da aynı kanunun 44, 47 ve 50. maddelerinde yer almaktadır. Ayrıca 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2. Maddesinde, dini bayramların genel tatil günü olduğu belirtilmiş olup Ramazan Bayramının arife günü saat 13.00’ten itibaren 3,5 gün, Kurban Bayramının ise arife günü saat 13.00’ten itibaren 4,5 gün olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bayram çalışması için işçinin onayı şart!

Bayramlarda kamu çalışanları tatil yaparken bu uygulama, özel sektörde çalışanlar için gerek işin niteliği gerekse çalışma şartlarından dolayı çok fazla yer bulamamakta ve milyonlarca çalışan, tatil yapmayarak/yapamayarak çalışmak durumunda kalmaktadır. Kanun koyucu, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerinde çalışıp çalışılmayacağı hususunu toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesi ile kararlaştırılması gerektiğini, şayet sözleşmede düzenleme yoksa bu günlerde çalışılması için işçinin onayının alınmasını istemektedir. Bu durumda, iş sözleşmelerinde buna ilişkin hüküm olmadığı taktirde işçinin onayının alınması şart olup onayı alınmayan işçi, çalışmaya zorlanamayacaktır.

Örnek ücret hesabı ve dikkat edilmesi gereken noktalar!

4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak ödenmeli ve bununla birlikte tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücret verilmelidir. Örneğin basit bir hesapla aylık 3000 TL ücret alan kişinin günlük ücreti 100 TL olacağından Ramazan Bayramının 1., 2. ve 3. gününde çalışması durumunda 3 günlük çalışma karşılığı olarak ekstradan toplam 300 TL, eğer bu kişi 08.00 – 16.00 saatleri arasında çalışıyorsa arife günü saat 13.00’ten itibaren yapılan yarım çalışma karşılığı olarak da işçiye ekstradan 50 TL ücret verilmesi uygun olacaktır. Bu durumda kişi toplamda 3.350 TL tutarında ücrete hak kazanacaktır. Ayrıca ulusal bayram ve genel tatil günleri için verilen ücretlerin tespitinde, fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler, primler, normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar dikkate alınmayacak ve normal ücret üzerinden günlük tutar hesap edilerek bunun üzerinden ulusal bayram ve genel tatil ücreti hesap edilecektir.

Bayramda çalışılan gün karşılığı ücret yerine izin verilemez!

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılan çalışmaların karşılığı olarak ücret yerine izin kullandırılması mümkün değildir. Nitekim Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından 15.01.2018 tarihinde verilen kararda (2015/26859 esas, 2018/84 karar), belirtilen günlerde çalışılması halinde bunun karşılığında ücret ödenmesi gerektiği, çalışma karşılığında izin kullandırılsa bile tatil ücretine hak kazanacağı, tatil çalışmaları karşılığında serbest zaman veya izin verilmesinin yasaya uygun olmadığı ve bu nedenle ulusal bayram ve genel tatil ücret alacaklarının hesaplanıp hüküm altına alınması gerektiği belirtilmiştir. Bununla birlikte iş sözleşmesinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmanın ücrete dahil olduğu şartı da Yargıtay’ın ilgili diğer kararları gereği geçerli kabul edilmemektedir.(Dünya)
16- Divan Başkanı Kenan Mülayim, Ondördüncü Gündem Maddesi Olan Seçim Maddesine Geçerek Üyelerin Oylarını Kullanarak Yeni Yönetimi Seçmesi İçin Hazırlıklarını Tamamladılar. (SON)
7144 Sayılı Yasa Kapsamında Bilançolardaki Taşınmazların Yeniden Değerlenmesi ve Vergisel Avantajları, Örnek Uygulamalar ve
Tektaş İmar Affı Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya, vatandaşların başvuru işlemlerini kolay yapabilmesi için imar affını 12 adımda anlattı.
Şubat 2008’den bu yana ihracat bedellerini yurda getirip getirmeme konusundaki serbesti, 4 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait bir tebliğ ile sona erdi.
Bilindiği üzere; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin (IV/E-13.) bölümünde yer alan ve iade edilecek KDV tutarının gerçek olup olmadığının tespit edilmesi suretiyle,
Ekonomik gidişat ve mevcut konjonktürel yapı belirli kavramları ön plana çıkarmakta ve kullanılmasını yaygın hale getirmektedir. Ekonomin zora girmesi, ticaret hayatının daralması ile
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’yle bir araya geldi.
Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk ÖZSELEK, 30.09.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 483 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin ilgili maddesine göre,
Kadın Muhasebeciler Derneği üyeleri olarak Balıkesir/Erdek /Ocaklar ‘da bir araya geldiler. Annem Apart Otelinde gerçekleştirmiş oldukları toplantıda bir araya gelmenin . . . .
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık repo gösterge faiz oranını yüzde 24'e yükseltti. Foreks'in ilgili anketinde analistler faizin 375 baz puan faiz atırılmasını öngörmüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararnameye göre Türkiye'de yerleşik kişiler her türlü menkul ve gayrimenkul satış ve kiralamasını TL üzerinden yapacak.
Daha önce bu köşede ve Milliyet Gazetesinde “Türk Vergi Ceza Sistemi"nin tamamen değişmek zorunda olduğunu ele almıştım.
30.09.2017 Tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 483 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre eski ve yeni nesil yazarkasalardan alınan günlük Z Raporlarına ait mali bilgilerin
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu onayıyla bağımsız denetçilere yönelik
Yeni eğitim öğretim dönemi, özel okullar ve devlet okullarının birinci sınıflarıyla başladı. Hafta başında yeni dönem tamamen başlamış olacak.
Acı içinde kıvranan adamı hastaneye kaldırıyorlar. Röntgenler çekiliyor, tahliller yapılıyor ve doktor sonucu açıklıyor ;
Yeni Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2012 yılı ile birlikte yeni bir anlam kazanan bağımsız denetimde farklı düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor.
İncelemelerde idarenin dayandığı delillerin genelde hukuk, özelde vergi hukuku tarafından kabul gören delillerden olması gerekir.
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 11/9/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname