Basına ve Mesleki Kamuoyuna;
13 Ekim 2018 Cumartesi
2010 Yılında TÜRMOB sürecinde ‘Rakip Değil Meslektaş , Rekabet Değil Dayanışma’ sloganıyla meslek mücadelesinde meslektaşın sesi ve umudu olma amacıyla yola çıkan
Basına ve Mesleki Kamuoyuna;
Basına ve Mesleki Kamuoyuna;

2010 Yılında TÜRMOB sürecinde ‘Rakip Değil Meslektaş , Rekabet Değil Dayanışma’  sloganıyla meslek mücadelesinde  meslektaşın sesi ve umudu olma amacıyla yola çıkan TÜRKİYE KATILIMCI MUHASEBECİLER HAREKETİ’ Türkiye bileşenleri 5.Toplantısı İstanbul’da  Mercure Hotel’de 06.10.2018 tarihinde toplandı.

Toplantıya çağrılı Türkiye Katılımcı Muhasebeciler Hareketi  il bileşenlerinden  12 ilden 55 meslektaşlarımız fiilen katılmış 5, ilden arkadaşlarımız  iş yoğunlukları  nedeniyle  toplantıya katılamadıkların dan başarı mesajı iletmişlerdir.

Toplantının Gündemi;

1.       İllerden gelen meslektaşların tanıtım ve tanışmaları

2.       Danıştay 8.Dairesinin Türmob yönetmeliği 10. - 11. Mad. Değiştirilmesi  hakkında verilen iptal kararının görüşülmesi ,

3.       Geleceğe ilişkin öneriler ve planlama

İllerden gelen meslektaşların kendilerini tanıtmalarından sonra , Danıştay’da  dava açan TKMH Yürütme Kurulu üyeleri İzmir’den TÜRMOB denetleme Kurulu (Eski Başkanı ) üyesi Ali Yenidoğan ve   İstanbul’dan Mustafa Coşkun tarafından bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmede Danıştay Kararının Kesinleştiği  (Danıştay’ın ilk derece ve son derece mahkeme olması nedeniyle) kararın kesin olduğu ve Kararın oy birliği ile alındığı belirtildi.

Karar sonucu Odalar Yönetmeliğinin’10 maddesinde geçen ’…..Grup olarak seçime girenlerin Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelikleri için asıl ve yedek üye sayısı kadar aday göstermeleri gereklidir…. ibaresinin İPTALİNE’  OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ

Yine Odalar Birliği Yönetmeliğinin  11. Maddesinde geçen’ …. Grup olarak seçime girenlerin Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelikleri için asıl ve yedek üye sayısı kadar aday göstermeleri gereklidir…. ibaresinin İPTALİNE’ OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ

Danıştay 8.Dairesinin Bu kararına karşı İtiraz Hakkı ‘Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna Sunulmak üzere TÜRMOB yönetim Kurulunca görevlendirilen Avukatlar tarafından itiraz yapılmış bulunmaktadır.  Yıllardan bu yana sözde Vesayete karşı gözüken statükocu TÜRMOB yönetim Kurulu itiraz dilekçesinin 1. Maddesinde ‘Dava konusu yönetmelik Maliye Bakanlığının 30.11.2012 tarih ve 122546 sayılı uygun görüşü alınarak Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Bu husus gözetilmeksizin davanın yalnız birliğimiz husumetiyle görüşülmesi ve Maliye Bakanlığı hasım mevkiine alınmadan hüküm tesis edilmesi hatalı olup, iptal kararı öncelikle bu nedenle bozmayı gerektirmektedir’ diyerek Bakanlığının VESAYETİNİ meşrulaştırmak pahasına Maliye Bakanlığını kendi pozisyonlarını garantiye almak amacıyla ‘ yardıma çağırmaktadır’

Nispi temsilin tüm boşluklarını kendilerine Çağdaş ve meslekte birlik grubu diyenler TKMH’ya karşı kullandılar, buradaki tüm meslektaşlarımız illerine döndüklerinde davamıza sahip çıkarak konuyu meslektaşlarımıza aktaracaktır. Yukarıdaki açıklamalar ışığında TÜRMOB’un statükocu yöneticilerinin vesayetçi durumu açık olarak bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Danıştay iptal kararından  sonra  odalarımız ve TÜRMOB da yeni bir süreç başlamıştır. 2019 yılı seçimleri TÜRKİYE KATILIMCI MUHASEBECİLER HAREKETİ vasıtasıyla daha özgür bir ortamda yapılacaktır. TKMH meslek mücadelesinde Belirleyici üçüncü alternatif yol olduğunu ispatlamış bulunmaktadır. TKMH’den Kurullarda bulunan meslektaşlarımız demokratik ve Katılımcı ODALAR ve TÜRMOB hedefiyle çalışmalarına devam etmektedirler.

Gündemin 2. Maddesi ile söz alan meslektaşlar önümüzdeki dönem çalışmaları ve mesleki projeler konusunda bilgiler paylaştılar.

Meslektaşlarımız;

İstanbul çalışmaları ile bilgilendirme yaptılar İstanbul’da  İKMH (İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi ) adlı yapının meslek mücadelesinde eskiden unvanı Demokratik Platform olan ekibin Türkiye Katılımcı Muhasebeciler Hareketi ile ilgisinin olmadığı ve bu ekibin etik kurallara sığmayan isim  İNTİHAL’inin  mesleki kamuoyu önünde teşhir edilmesi gerektiği üzerinde görüş belirtmişlerdir.

TÜRKİYE KATILIMCI MUHASEBECİLER HAREKETİ (TKMH)  müstakil bir hareket olarak yoluna devam etmektedir. TKMH 3.yolu yaratmada inatla yürümüş ve bu amaçla TMP(Türkiye Muhasebeciler Platformu) bileşeni olarak bu yolun açılmasını sağlamıştır.

Meslektaşlar Türkiye Katılımcı Muhasebeciler Hareketinin TÜRMOB içerisinde önceki dönemde yol arkadaşlığı  yaptığı TMP (Türkiye Muhasebeciler Platformu) ile ilgili olarak işbirliğinin mesleğimiz ve meslek mücadelemiz açısından önemi üzerinde durmuş işbirliğinin güçlenmesi açısından yapılabilecekler konusunda görüş belirtmişlerdir.

TKMH ile birlikte yol alabilecek meslektaşlarımızı da yanımıza alarak yola devam edeceğiz. Bu toplantı yeni bir dönemin başlangıç toplantısıdır, ilişki ağımızı elimizden geldiğince çoğaltarak yolumuza devam edeceğiz.

2019 yılı ile Yeni bir döneme girildiği yeni zamanın mesleğimiz ve meslektaşlarımız açısından yeni olanaklar getireceği ve bu çerçevede Türkiye Katılımcı Muhasebeciler Hareketinin TÜRMOB’da üçüncü yola  alternatifler  getireceği üzerinde görüşler belirtmişlerdir.

Toplantı sonrasında buluşulan yemeğe TMP’den TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Dr. Masum Türker ve Ertuğrul Erdem ayrıca Türmob Kurul üyesi Hıdır Özden katılarak çalışmamızı onurlandırmıştır.  11.10.2018

TÜRKİYE
KATILIMCI MUHASEBECİLER HAREKETİ
SEKRETERYASI
VakıfBank, bireysel kredi kartlarına ödeme kolaylığı sağlanması, aksamadaki bireysel ve ticari kredilerin yapılandırılması ile
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme ..
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Mali ve Sosyal Haklar Genelgesiyle birlikte kıdem tazminatında tavan ücret de netleşti.
Vergi Cezaları Yükseldi.....Vergi Cezaları Yükseldi .........Vergi Cezaları Yükseldi ........
Bilindiği gibi 213 sayılı VUK genel tebliği seri no 449 10 Nisan 2015 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.(
Ülkemiz yeni yıla, geçen yıldan devreden sorunlarla girdi. Bu sorunların 2018 yılından daha fazla şiddetle 2019 yılında devam edeceğini hep birlikte görüyoruz ve yaşıyoruz.
Çalışma ve Aile Bakanı Selçuk, emeklilerin maaş farklarının 25 Ocak'ta ödeneceğini açıkladı.Çalışma ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilerin maaş farklarının 25 Ocak'ta ödeneceğini duyurdu.
Ekonomide yaşanan sıkıntılı sürecin ardından, kredi kartı borçlarının yapılandırılmasından vergi indirimlerine, istihdamdan KOBİ desteklerine kadar birçok alanda atılan adımlar piyasalara destek oluyor.
2018 yılını kapattık ve hatta 2019 yılının ilk haftasını da geride bıraktık. 2018 yılı bilançoları toparlanma aşamasında iken bu yazı ile önemli bir konuda uyarıda bulunmuş olalım.
İGDAŞ, İstanbul'da kuvvetli lodosun etkili olacağını ve rüzgarın etkisi ile oluşabilecek baca gazı zehirlenmelerine karşı bacalı doğalgaz cihazı kullanıcılarının,
Ehliyet sınavları ile ilgili yapılan değişiklikle birlikte sürücü adayları artık her gün sınav olabilecek. Teorik eğitimin tamamlanmasının ardından e-sınav için randevu alabilecek kişiler
Tebligat İşlemleri, 1 Ocak 2019' dan İtibaren Elektronik Yolla Yapılacak....Tebligat İşlemleri, 1 Ocak 2019' dan İtibaren Elektronik Yolla Yapılacak
Ziraat Bankası’nın kredi kartı borçlarını yapılandırırken arayacağı şartlar belli olmaya başladı. Borcu olanların sistem üzerinden görülebileceğini belirten Ziraat Bankası yetkilileri,
Ocak Ayı Kahvaltılı Eğitim Toplantısı 09 Ocak 2019 Çarşamba Günü Saat: 09:00-12:00 saatlerinde Bayrampaşa Marnas Hotelsde Gerçekleşti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İmar Barışı ile ilgili gerekçeyi; “Ülkemizdeki imara aykırı yapıların yüzde 50'in üzerinde olduğu bilinmektedir.
Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatındaki önemli değişiklikler E-Uygulamalar kapsamındaki son düzenlemeler
Konya SMMM Odası Gelir İdasi Başkanlığı işbirliğinde “Defter Beyan Sistemi ile Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarında Son Gelişmeler”
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, “İstanbul için iki çocuklu bir ailenin çalışanının alması gereken asgari düzeyde