Basına ve Mesleki Kamuoyuna;
13 Ekim 2018 Cumartesi
2010 Yılında TÜRMOB sürecinde ‘Rakip Değil Meslektaş , Rekabet Değil Dayanışma’ sloganıyla meslek mücadelesinde meslektaşın sesi ve umudu olma amacıyla yola çıkan
Basına ve Mesleki Kamuoyuna;
Basına ve Mesleki Kamuoyuna;

2010 Yılında TÜRMOB sürecinde ‘Rakip Değil Meslektaş , Rekabet Değil Dayanışma’  sloganıyla meslek mücadelesinde  meslektaşın sesi ve umudu olma amacıyla yola çıkan TÜRKİYE KATILIMCI MUHASEBECİLER HAREKETİ’ Türkiye bileşenleri 5.Toplantısı İstanbul’da  Mercure Hotel’de 06.10.2018 tarihinde toplandı.

Toplantıya çağrılı Türkiye Katılımcı Muhasebeciler Hareketi  il bileşenlerinden  12 ilden 55 meslektaşlarımız fiilen katılmış 5, ilden arkadaşlarımız  iş yoğunlukları  nedeniyle  toplantıya katılamadıkların dan başarı mesajı iletmişlerdir.

Toplantının Gündemi;

1.       İllerden gelen meslektaşların tanıtım ve tanışmaları

2.       Danıştay 8.Dairesinin Türmob yönetmeliği 10. - 11. Mad. Değiştirilmesi  hakkında verilen iptal kararının görüşülmesi ,

3.       Geleceğe ilişkin öneriler ve planlama

İllerden gelen meslektaşların kendilerini tanıtmalarından sonra , Danıştay’da  dava açan TKMH Yürütme Kurulu üyeleri İzmir’den TÜRMOB denetleme Kurulu (Eski Başkanı ) üyesi Ali Yenidoğan ve   İstanbul’dan Mustafa Coşkun tarafından bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmede Danıştay Kararının Kesinleştiği  (Danıştay’ın ilk derece ve son derece mahkeme olması nedeniyle) kararın kesin olduğu ve Kararın oy birliği ile alındığı belirtildi.

Karar sonucu Odalar Yönetmeliğinin’10 maddesinde geçen ’…..Grup olarak seçime girenlerin Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelikleri için asıl ve yedek üye sayısı kadar aday göstermeleri gereklidir…. ibaresinin İPTALİNE’  OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ

Yine Odalar Birliği Yönetmeliğinin  11. Maddesinde geçen’ …. Grup olarak seçime girenlerin Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelikleri için asıl ve yedek üye sayısı kadar aday göstermeleri gereklidir…. ibaresinin İPTALİNE’ OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ

Danıştay 8.Dairesinin Bu kararına karşı İtiraz Hakkı ‘Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna Sunulmak üzere TÜRMOB yönetim Kurulunca görevlendirilen Avukatlar tarafından itiraz yapılmış bulunmaktadır.  Yıllardan bu yana sözde Vesayete karşı gözüken statükocu TÜRMOB yönetim Kurulu itiraz dilekçesinin 1. Maddesinde ‘Dava konusu yönetmelik Maliye Bakanlığının 30.11.2012 tarih ve 122546 sayılı uygun görüşü alınarak Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Bu husus gözetilmeksizin davanın yalnız birliğimiz husumetiyle görüşülmesi ve Maliye Bakanlığı hasım mevkiine alınmadan hüküm tesis edilmesi hatalı olup, iptal kararı öncelikle bu nedenle bozmayı gerektirmektedir’ diyerek Bakanlığının VESAYETİNİ meşrulaştırmak pahasına Maliye Bakanlığını kendi pozisyonlarını garantiye almak amacıyla ‘ yardıma çağırmaktadır’

Nispi temsilin tüm boşluklarını kendilerine Çağdaş ve meslekte birlik grubu diyenler TKMH’ya karşı kullandılar, buradaki tüm meslektaşlarımız illerine döndüklerinde davamıza sahip çıkarak konuyu meslektaşlarımıza aktaracaktır. Yukarıdaki açıklamalar ışığında TÜRMOB’un statükocu yöneticilerinin vesayetçi durumu açık olarak bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Danıştay iptal kararından  sonra  odalarımız ve TÜRMOB da yeni bir süreç başlamıştır. 2019 yılı seçimleri TÜRKİYE KATILIMCI MUHASEBECİLER HAREKETİ vasıtasıyla daha özgür bir ortamda yapılacaktır. TKMH meslek mücadelesinde Belirleyici üçüncü alternatif yol olduğunu ispatlamış bulunmaktadır. TKMH’den Kurullarda bulunan meslektaşlarımız demokratik ve Katılımcı ODALAR ve TÜRMOB hedefiyle çalışmalarına devam etmektedirler.

Gündemin 2. Maddesi ile söz alan meslektaşlar önümüzdeki dönem çalışmaları ve mesleki projeler konusunda bilgiler paylaştılar.

Meslektaşlarımız;

İstanbul çalışmaları ile bilgilendirme yaptılar İstanbul’da  İKMH (İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi ) adlı yapının meslek mücadelesinde eskiden unvanı Demokratik Platform olan ekibin Türkiye Katılımcı Muhasebeciler Hareketi ile ilgisinin olmadığı ve bu ekibin etik kurallara sığmayan isim  İNTİHAL’inin  mesleki kamuoyu önünde teşhir edilmesi gerektiği üzerinde görüş belirtmişlerdir.

TÜRKİYE KATILIMCI MUHASEBECİLER HAREKETİ (TKMH)  müstakil bir hareket olarak yoluna devam etmektedir. TKMH 3.yolu yaratmada inatla yürümüş ve bu amaçla TMP(Türkiye Muhasebeciler Platformu) bileşeni olarak bu yolun açılmasını sağlamıştır.

Meslektaşlar Türkiye Katılımcı Muhasebeciler Hareketinin TÜRMOB içerisinde önceki dönemde yol arkadaşlığı  yaptığı TMP (Türkiye Muhasebeciler Platformu) ile ilgili olarak işbirliğinin mesleğimiz ve meslek mücadelemiz açısından önemi üzerinde durmuş işbirliğinin güçlenmesi açısından yapılabilecekler konusunda görüş belirtmişlerdir.

TKMH ile birlikte yol alabilecek meslektaşlarımızı da yanımıza alarak yola devam edeceğiz. Bu toplantı yeni bir dönemin başlangıç toplantısıdır, ilişki ağımızı elimizden geldiğince çoğaltarak yolumuza devam edeceğiz.

2019 yılı ile Yeni bir döneme girildiği yeni zamanın mesleğimiz ve meslektaşlarımız açısından yeni olanaklar getireceği ve bu çerçevede Türkiye Katılımcı Muhasebeciler Hareketinin TÜRMOB’da üçüncü yola  alternatifler  getireceği üzerinde görüşler belirtmişlerdir.

Toplantı sonrasında buluşulan yemeğe TMP’den TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Dr. Masum Türker ve Ertuğrul Erdem ayrıca Türmob Kurul üyesi Hıdır Özden katılarak çalışmamızı onurlandırmıştır.  11.10.2018

TÜRKİYE
KATILIMCI MUHASEBECİLER HAREKETİ
SEKRETERYASI
“SGK Teşviği Yazılımı, E-Serbest Meslek Makbuzu, E-İrsaliye Ve Mali Müşavirlerin Kendi Mükelleflerinin E-Faturalarını Tek Portaldan Takip Edip Kendi Muhasebe Programlarına Aktarabilecekleri Yeni Sistemler” Konulu Seminer Düzenledi
İtirazın Konusu : 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun’un 114. maddesiyle değiştirilen 278. maddesinin üçüncü fıkrasının;
Gider ekle fonksiyonunun “stopaj kodu” bölümünde yer alan “014- Huzur Hakkı” ve “016-Yer altı maden işçileri” tür kodları ile kayıt yapılmaması gerektiğine
Bunlardan en önemlisi ise mevcut durumda sadece iş uyuşmazlıklarında geçerli olan Arabuluculuk kurumu bundan sonra ticari davalar içinde geçerli olacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 03.08.2018 tarihinde açıklanan "100 Günlük İcraat Programı"nda Hazine ve
Konkordato şirketleri olası bir iflastan kurtarmayı hedefleyen bir düzenleme olarak uygulanıyor. Reuters’a bilgi veren üç yetkili konkordato sistemi hakkında yeniden bir düzenleme yapılabileceğini belirttiler.
Emekli maaşlarında Ocak 2019 zammı ve memur maaşlarında Ocak 2019 zammı merak konusu. Enflasyon mucizevi şekilde düşmezse yılbaşında memur ve memur emeklileri
Son iki haftada, Sayıştay'ın 2017 yılına ilişkin olarak; büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri ile ilgili denetim raporları gazetelerde çarşaf çarşaf yayınlanıyor.
08 Kasım 2018 tarihinde İstanbul SMMM Odası Eğitmeni Halim BURSALI ‘nın sunumu ile Antalya SMM odamızda gerçekleştirdik.
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca (BSMMMO) Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 80’inci yıldönümü sebebiyle,
Rüzgâr ağırdan eser, her 10 Kasım sabahı, her bir yere savurur, sararmış yaprakları.
İNCE MEDYA GRUP Stüdyolarından MANŞETX Gazetesinden canlı olarak yayınlanan, usta gazeteci Necmi İnce'nin hazırlayıp sunduğu İ
Meslek yasamızın çıkması ve odalarımızın kurulmasının üzerinden 28 yıl geçmiş bulunmaktadır.
27.03.2018 Tarih ve 30373 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanunla 4447 sayılı işsizlik sigortası kanununa ;
Emeklilerin intibak umudunu yeşerten bir gelişme yaşandı. 2000 yılından sonra emekli olanların aylık bağlanma oranlarının yükseltilmesi için 7 maddeden oluşan bir intibak teklifi Meclis'e sunuldu.
Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam yapılacak. CHP’li Ünal Demirtaş, emekli maaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaş zammına endekslenmesini öngören yasa teklifini Meclis’e sundu.
İşçilerin hakkı olan haftalık tatili bazı durumlarda gidebilir mi? Mesela hafta içinde rapor alınırsa hafta sonu izin hakkı kaybedilir mi? Kaç gün raporlu olunursa çalışılmış günler gibi sayılır?