Basına ve Mesleki Kamuoyuna;
13 Ekim 2018 Cumartesi
2010 Yılında TÜRMOB sürecinde ‘Rakip Değil Meslektaş , Rekabet Değil Dayanışma’ sloganıyla meslek mücadelesinde meslektaşın sesi ve umudu olma amacıyla yola çıkan
Basına ve Mesleki Kamuoyuna;
Basına ve Mesleki Kamuoyuna;

2010 Yılında TÜRMOB sürecinde ‘Rakip Değil Meslektaş , Rekabet Değil Dayanışma’  sloganıyla meslek mücadelesinde  meslektaşın sesi ve umudu olma amacıyla yola çıkan TÜRKİYE KATILIMCI MUHASEBECİLER HAREKETİ’ Türkiye bileşenleri 5.Toplantısı İstanbul’da  Mercure Hotel’de 06.10.2018 tarihinde toplandı.

Toplantıya çağrılı Türkiye Katılımcı Muhasebeciler Hareketi  il bileşenlerinden  12 ilden 55 meslektaşlarımız fiilen katılmış 5, ilden arkadaşlarımız  iş yoğunlukları  nedeniyle  toplantıya katılamadıkların dan başarı mesajı iletmişlerdir.

Toplantının Gündemi;

1.       İllerden gelen meslektaşların tanıtım ve tanışmaları

2.       Danıştay 8.Dairesinin Türmob yönetmeliği 10. - 11. Mad. Değiştirilmesi  hakkında verilen iptal kararının görüşülmesi ,

3.       Geleceğe ilişkin öneriler ve planlama

İllerden gelen meslektaşların kendilerini tanıtmalarından sonra , Danıştay’da  dava açan TKMH Yürütme Kurulu üyeleri İzmir’den TÜRMOB denetleme Kurulu (Eski Başkanı ) üyesi Ali Yenidoğan ve   İstanbul’dan Mustafa Coşkun tarafından bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmede Danıştay Kararının Kesinleştiği  (Danıştay’ın ilk derece ve son derece mahkeme olması nedeniyle) kararın kesin olduğu ve Kararın oy birliği ile alındığı belirtildi.

Karar sonucu Odalar Yönetmeliğinin’10 maddesinde geçen ’…..Grup olarak seçime girenlerin Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelikleri için asıl ve yedek üye sayısı kadar aday göstermeleri gereklidir…. ibaresinin İPTALİNE’  OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ

Yine Odalar Birliği Yönetmeliğinin  11. Maddesinde geçen’ …. Grup olarak seçime girenlerin Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelikleri için asıl ve yedek üye sayısı kadar aday göstermeleri gereklidir…. ibaresinin İPTALİNE’ OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ

Danıştay 8.Dairesinin Bu kararına karşı İtiraz Hakkı ‘Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna Sunulmak üzere TÜRMOB yönetim Kurulunca görevlendirilen Avukatlar tarafından itiraz yapılmış bulunmaktadır.  Yıllardan bu yana sözde Vesayete karşı gözüken statükocu TÜRMOB yönetim Kurulu itiraz dilekçesinin 1. Maddesinde ‘Dava konusu yönetmelik Maliye Bakanlığının 30.11.2012 tarih ve 122546 sayılı uygun görüşü alınarak Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Bu husus gözetilmeksizin davanın yalnız birliğimiz husumetiyle görüşülmesi ve Maliye Bakanlığı hasım mevkiine alınmadan hüküm tesis edilmesi hatalı olup, iptal kararı öncelikle bu nedenle bozmayı gerektirmektedir’ diyerek Bakanlığının VESAYETİNİ meşrulaştırmak pahasına Maliye Bakanlığını kendi pozisyonlarını garantiye almak amacıyla ‘ yardıma çağırmaktadır’

Nispi temsilin tüm boşluklarını kendilerine Çağdaş ve meslekte birlik grubu diyenler TKMH’ya karşı kullandılar, buradaki tüm meslektaşlarımız illerine döndüklerinde davamıza sahip çıkarak konuyu meslektaşlarımıza aktaracaktır. Yukarıdaki açıklamalar ışığında TÜRMOB’un statükocu yöneticilerinin vesayetçi durumu açık olarak bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Danıştay iptal kararından  sonra  odalarımız ve TÜRMOB da yeni bir süreç başlamıştır. 2019 yılı seçimleri TÜRKİYE KATILIMCI MUHASEBECİLER HAREKETİ vasıtasıyla daha özgür bir ortamda yapılacaktır. TKMH meslek mücadelesinde Belirleyici üçüncü alternatif yol olduğunu ispatlamış bulunmaktadır. TKMH’den Kurullarda bulunan meslektaşlarımız demokratik ve Katılımcı ODALAR ve TÜRMOB hedefiyle çalışmalarına devam etmektedirler.

Gündemin 2. Maddesi ile söz alan meslektaşlar önümüzdeki dönem çalışmaları ve mesleki projeler konusunda bilgiler paylaştılar.

Meslektaşlarımız;

İstanbul çalışmaları ile bilgilendirme yaptılar İstanbul’da  İKMH (İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi ) adlı yapının meslek mücadelesinde eskiden unvanı Demokratik Platform olan ekibin Türkiye Katılımcı Muhasebeciler Hareketi ile ilgisinin olmadığı ve bu ekibin etik kurallara sığmayan isim  İNTİHAL’inin  mesleki kamuoyu önünde teşhir edilmesi gerektiği üzerinde görüş belirtmişlerdir.

TÜRKİYE KATILIMCI MUHASEBECİLER HAREKETİ (TKMH)  müstakil bir hareket olarak yoluna devam etmektedir. TKMH 3.yolu yaratmada inatla yürümüş ve bu amaçla TMP(Türkiye Muhasebeciler Platformu) bileşeni olarak bu yolun açılmasını sağlamıştır.

Meslektaşlar Türkiye Katılımcı Muhasebeciler Hareketinin TÜRMOB içerisinde önceki dönemde yol arkadaşlığı  yaptığı TMP (Türkiye Muhasebeciler Platformu) ile ilgili olarak işbirliğinin mesleğimiz ve meslek mücadelemiz açısından önemi üzerinde durmuş işbirliğinin güçlenmesi açısından yapılabilecekler konusunda görüş belirtmişlerdir.

TKMH ile birlikte yol alabilecek meslektaşlarımızı da yanımıza alarak yola devam edeceğiz. Bu toplantı yeni bir dönemin başlangıç toplantısıdır, ilişki ağımızı elimizden geldiğince çoğaltarak yolumuza devam edeceğiz.

2019 yılı ile Yeni bir döneme girildiği yeni zamanın mesleğimiz ve meslektaşlarımız açısından yeni olanaklar getireceği ve bu çerçevede Türkiye Katılımcı Muhasebeciler Hareketinin TÜRMOB’da üçüncü yola  alternatifler  getireceği üzerinde görüşler belirtmişlerdir.

Toplantı sonrasında buluşulan yemeğe TMP’den TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Dr. Masum Türker ve Ertuğrul Erdem ayrıca Türmob Kurul üyesi Hıdır Özden katılarak çalışmamızı onurlandırmıştır.  11.10.2018

TÜRKİYE
KATILIMCI MUHASEBECİLER HAREKETİ
SEKRETERYASI
8- BMMG Tüm Katılımcıları Sahneye Davet Edilerek " Çanakkale İçinde Vurdular Beni" yi" Koro Halinde Söylediler. Celal Özgüroğlu Atatürk Sülüetini BMMG İlçe Temsilcilerine Hediye Ederek Bir Döneme Daha Damgalarını Vurdular.
” Başta Atamız Mustafa Kemal Atatürk Olmak Üzere Canını vatana siper etmiş, cesaretiyle destan yazmış tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz…
İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye’ye Getirilmesi ve Yüzde 80’inin Bankaya Bozdurulması Zorunluluğuna İlişkin Süre Altı Ay Daha Uzatıldı.
Dönüşüm veya Yok Olmak…Dijital teknolojiler ile tetiklenen 4. Sanayi devriminin inşa edildiği bugünlerde, yapay zekâ, robot kullanımı,
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, borçlu çiftçinin tarla-bahçede kullandığı traktörünün haczedilemeyeceğine hükmetti.
2019 yılının Mart ayına girmiş bulunmaktayız. Yılın Mart ayı beyan ayı demek oluyor. Bugünkü yazımızda kira geliri elde edenlerin nasıl vergilendirileceklerini ele alacağız.
Bilindiği gibiTürkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 15 Şubat 2018 tarihinde kabul edilen ve 10 Mart 2018 Tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Yıllık beyannameye dahil edilen gelirlerden yapılacak indirimler nelerdir? Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler,
Varlık Fonu tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının bazı sınırlamalardan muaf tutulmasına karar verildi.
Emekliler bu yıl 2 bin lira bayram ikramiyesi alırken, hanesine aylık bin 305 lira da evde bakım desteği girebilecek
Kızılay Kan Merkezi’nce yürütülen kan ve kök hücre bağışı kampanyasına mali müşavirler de destek verdi.
Bursa Çağdaş Muhasebeciler Grubu Aday Tanıtım Toplantısı 09 Mart 2019 Cumartesi Günü BAOB Yerleşkesi, Oditoryum da Yapıldı.
2018’de elde edilen kira gelirlerinin 1-25 Mart 2019 arasında beyan edilmesi gerekiyor. Kira geliri elde edenler,
Biz yıllardır gol yiyoruz. Yemeye de devam ediyoruz. Hani derler ya tatlı tatlı yemenin acı acı. ... diye tamda öyle bir durumdayız
Ödeme emri, 6183 sayılı kanunun “Amme Alacağının Cebren Tahsili”başlığını taşıyan ikinci kısmında 55.maddede düzenlenmiş olup, kamu alacağını vadesinde ödemeyenlere 7 gün içinde
6754 sayılı Bilirkişilik kanununun 8. Maddesi birinci fıkra (b) ve (c) bentleri uyarınca ...
Aralık ayı ile başlayan ve Haziran ayına dek devam edecek olan yoğun tempomuzdan biraz başımı kaldırıp,dostlarla dertleşmek istedim.