Barışalım çağrısı yap parayı al, mükellefi hapse at!
29 Ocak 2019 Salı
Ülkemizde, vergi inceleme oranı yüzde 2'ler seviyesinde olmasına rağmen, neredeyse periyodik çıkartılan ve matrah artırımı içeren düzenlemelerin....
Barışalım çağrısı yap parayı al, mükellefi hapse at!
Barışalım çağrısı yap parayı al, mükellefi hapse at!

Dr. Nedim Türkmen - Sözcü

Ülkemizde, vergi inceleme oranı yüzde 2'ler seviyesinde olmasına rağmen, neredeyse periyodik çıkartılan ve matrah artırımı içeren düzenlemelerin müşterisi hep en yüksek seviyede olmuştur.

2011 yılında çıkartılan 6111 sayılı Kanun'un matrah artırımı hükümlerinden 376.000 kişi yararlanmış Hazine 5 milyar TL, 2016 yılında çıkartılan 6736 Sayılı Kanun'un matrah artırım hükümlerinden ise 764.000 kişi faydalanmış Hazine 16.5 milyar TL gelir elde etmişti. Geçen yıl çıkartılan 7143 Sayılı Kanun'un matrah artırımına ilişkin hükümlerinden kaç mükellefin faydalandığını ve Hazine'nin bu başvurulardan ne kadarlık gelir elde ettiğini ortaya koyan şu ana kadar herhangi bir istatistik yayınlanmadığı için bu konuda sizleri bilgilendiremiyorum. Matrah artıran mükellefler, bir nevi vergi incelemesine alınmama kaskosu yaptırmaktadır.

Mükellefler, 6736 sayılı yasa ile 2011-2015 yılları ile ilgili matrah artırımı yaptılar. Geçen yıl çıkartılan 7143 Sayılı Kanun ile birlikte; 6736 Sayılı Kanun'dan faydalanarak 2011-2015 yılları ile ilgili matrah artırımından yararlanan mükellefler, bu kez 2016 ve 2017 yılları ile ilgili 7143 Sayılı Kanun'un matrah artırımı hükümlerinden faydalandılar. 6736 Sayılı Kanun'un matrah artırımı hükümlerinden hiç faydalanmamış olanlar, 7143 Sayılı Kanun hükümleri kapsamında 2013-2017 yılları ile ilgili matrah artırımlarından faydalandılar. Daha önce 6736 Sayılı Kanun kapsamında; bazı yıllar için matrah artırımı yapan, bazı yıllar için yapmayanlar hem 6736 hem de 7143 sayılı kanunların matrah artırımı hükümlerinden faydalanmış oldular. Kafanız karıştı değil mi? Karışmasın, birazdan konu net bir şekilde anlaşılacak.

MÜKELLEFLERİN BAŞI DÖNDÜ

Her iki kanunun matrah artırımı düzenlemesinde iki temel fark var. 6736 Sayılı Kanun kapsamında matrah artırımı yapmış iseniz; bedeli ödemeseniz de, kimse sizi inceleyemiyor ayrıca Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) 367'nci Maddesi kapsamına giren suçlarla ilgili incelemeye alınıp, ceza davasına muhatap olmuyorsunuz.7143 Sayılı Kanun kapsamında matrah artırımı yapmış iseniz; matrah artırım bedelini ödemez iseniz inceleniyorsunuz ayrıca bedeli ödeseniz bile; hakkınızda VUK'un 367'nci Maddesi  kapsamına giren suçlarla ilgili tarhiyat yapılmamakla birlikte, asliye ceza mahkemesinde yargılanıp hapse atılabiliyorsunuz.

Sahte fatura düzenleyeni, terör örgütü üyelerini ve terör örgütü şirketlerinin matrah artırımından faydalanmasını kanun ile engellemiş iken; niçin böyle bir hükme ihtiyaç duyulmuştur?

MATRAH ARTIRSANIZ BİLE; HAPSE GİREBİLECEĞİNİZ SUÇLAR

VUK'un 367'nci Maddesi kapsamında suç duyurusuna konu edilmesi gereken suçlar; 

VUK'un 359. Maddesi'nde tanımlanmış suçlardır. Bu suçları belirlenen ceza hadlerini esas alarak; aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılan suçlar:

Hesap ve muhasebe hilesi yapmak, çift defter tutmak, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına sahte hesap açmak, defter, belge ve kayıtları tahrif etmek veya tahrif edilen belgeleri kullanmak, defterler ve belgeleri incelemeye ibraz etmemek, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma.

2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılan suçlar:

Maliye Bakanlığı ile anlaşması olan kişilerin basabileceği belgeleri, yetkisi olmadığı halde basmak, yetkisiz basılan bu belgeleri bilerek kullanmak.

3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılan suçlar:

Defter ve belgeleri yok etmek, defter sayfalarını değiştirmek veya yok etmek, sahte belge düzenlemek ve kullanmak.

ARTIK KİMSE MATRAH ARTIRIMI YAPMAZ!

Vergi Usul Kanunu'na muhalefet nedeniyle; ceza mahkemelerinde 2017 yılı sonu itibari ile 19.762 dava açılmıştır. 2017 yılı içinde sonuçlanan davalarda ise; 18.058 kişi mahkum olmuş, 6120 kişi beraat etmiş, 2456 kişi ile ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş ve diğer kararlar başlığı altında 3741 olmak üzere, 2017 yılında toplam 30.375 adet karar verilmiştir.

Ülkemizdeki mükellef sayıları ve vergi inceleme oranı dikkate alındığında; hem açılan dava sayısı hem de mahkumiyet oranı çok yüksektir.

7143 sayılı Kanun'a son anda eklenen bu hüküm; matrah artırımında bulunanlara verilen “hiçbir şekilde vergi incelemesi yapılmayacağı” yasal güvencesine ve müessesenin özüne aykırıdır. Vergi müfettişleri, vergi incelemesi yapmadan vergi suçu raporunu nasıl düzenleyeceklerdir?

Mükelleflerin yukarıda saydığım suçları işleyip işlemedikleri ile ilgili istihareye mi yatacaklardır?
Maliye Bakanlığı, hapishanelerin ağzına kadar dolu olduğunu ve bir daha matrah artırımı yaptığında müşteri bulamayacağını dikkate alarak; 7143 sayılı Kanun'un 5'inci Maddesi'ne eklenen (13) numaralı bendi, kanun değişikliği yolu ile kaldırmalıdır.
12- TMUD Komisyon Başkanı YMM Sabri Tümer, Görüşlerini Sunan Meslek Mensuplarına Cevap Vermesi İçin TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi YMM Dr. Masum Türker Görüşlerini Sunduktan Sonra Türker'e Plaketinin Verilmesinden Sonra İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resim Verdiler.
(2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen eşdeğerlik kararlarının kamuoyuyla paylaşılmaması İdare Mahkemesinin kararında hataya sebebiyet verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
İstanbul SMMM Odası Geçmiş Dönem Üsküdar İlçe Temsilcisi Sayın SUAT ANTİK'in Değerli annesi hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Sosyal Güvenlik Kurumu, 5434-5510 sayılı Kanuna tabi olma ile memuriyete başlangıç tarihlerinin nasıl belirleneceği hakkında durumları 13 farklı örnekle açıkladı.
2019 yılının Ocak ayına ilişkin bütçe sonuçları açıklandı. Bilindiği üzere her yılın ocak ayı bütçesi fazla verir, bunun nedeni yılın ilk ayında ödenekler hemen serbest bırakılmadığı için
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre yenilenen kiralarında kira bedeli artış oranı, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamayı geçemeyecek.
Turnuvada Mmmbd Geçmiş Dönem Başkanı İrfan Demirci Tüm Rakiplerini Yenerek, Turnuva Şampiyonu Olurken,
İhbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İhbar tazminatı süreleri yasa ile belirlenir. İşçiler işten çıkarılmaları durumunda bu tazminatı almaya hak kazanır.
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu I sayılı listeye ilişkin beyannamede yer alan tablolarda yapılan çeşitli kontroller nedeniyle, Beyanname Düzenleme Programının güncellenmesi gerekmektedir.
Bilindiği gibi, vergide 213 sayılı VUK md. 359 ve 340 maddelerinin değişikliği hususu artık tartışılır hale gelmiştir.
7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 10’ncu maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Bilindiği gibi, uygulamada resen terk işlemleri vergi daireleri tarafından zamanında yerine getirilmesi gereken önemli bir konudur.
Vergi Usul Kanunu Sirküler Taslağında; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda, 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Konya SMMM Odasında, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü işbirliğinde Muhasebe ve Denetim Bilim dalında Tezsiz Yüksek Lisans yapan ...