Barışalım çağrısı yap parayı al, mükellefi hapse at!
29 Ocak 2019 Salı
Ülkemizde, vergi inceleme oranı yüzde 2'ler seviyesinde olmasına rağmen, neredeyse periyodik çıkartılan ve matrah artırımı içeren düzenlemelerin....
Barışalım çağrısı yap parayı al, mükellefi hapse at!
Barışalım çağrısı yap parayı al, mükellefi hapse at!

Dr. Nedim Türkmen - Sözcü

Ülkemizde, vergi inceleme oranı yüzde 2'ler seviyesinde olmasına rağmen, neredeyse periyodik çıkartılan ve matrah artırımı içeren düzenlemelerin müşterisi hep en yüksek seviyede olmuştur.

2011 yılında çıkartılan 6111 sayılı Kanun'un matrah artırımı hükümlerinden 376.000 kişi yararlanmış Hazine 5 milyar TL, 2016 yılında çıkartılan 6736 Sayılı Kanun'un matrah artırım hükümlerinden ise 764.000 kişi faydalanmış Hazine 16.5 milyar TL gelir elde etmişti. Geçen yıl çıkartılan 7143 Sayılı Kanun'un matrah artırımına ilişkin hükümlerinden kaç mükellefin faydalandığını ve Hazine'nin bu başvurulardan ne kadarlık gelir elde ettiğini ortaya koyan şu ana kadar herhangi bir istatistik yayınlanmadığı için bu konuda sizleri bilgilendiremiyorum. Matrah artıran mükellefler, bir nevi vergi incelemesine alınmama kaskosu yaptırmaktadır.

Mükellefler, 6736 sayılı yasa ile 2011-2015 yılları ile ilgili matrah artırımı yaptılar. Geçen yıl çıkartılan 7143 Sayılı Kanun ile birlikte; 6736 Sayılı Kanun'dan faydalanarak 2011-2015 yılları ile ilgili matrah artırımından yararlanan mükellefler, bu kez 2016 ve 2017 yılları ile ilgili 7143 Sayılı Kanun'un matrah artırımı hükümlerinden faydalandılar. 6736 Sayılı Kanun'un matrah artırımı hükümlerinden hiç faydalanmamış olanlar, 7143 Sayılı Kanun hükümleri kapsamında 2013-2017 yılları ile ilgili matrah artırımlarından faydalandılar. Daha önce 6736 Sayılı Kanun kapsamında; bazı yıllar için matrah artırımı yapan, bazı yıllar için yapmayanlar hem 6736 hem de 7143 sayılı kanunların matrah artırımı hükümlerinden faydalanmış oldular. Kafanız karıştı değil mi? Karışmasın, birazdan konu net bir şekilde anlaşılacak.

MÜKELLEFLERİN BAŞI DÖNDÜ

Her iki kanunun matrah artırımı düzenlemesinde iki temel fark var. 6736 Sayılı Kanun kapsamında matrah artırımı yapmış iseniz; bedeli ödemeseniz de, kimse sizi inceleyemiyor ayrıca Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) 367'nci Maddesi kapsamına giren suçlarla ilgili incelemeye alınıp, ceza davasına muhatap olmuyorsunuz.7143 Sayılı Kanun kapsamında matrah artırımı yapmış iseniz; matrah artırım bedelini ödemez iseniz inceleniyorsunuz ayrıca bedeli ödeseniz bile; hakkınızda VUK'un 367'nci Maddesi  kapsamına giren suçlarla ilgili tarhiyat yapılmamakla birlikte, asliye ceza mahkemesinde yargılanıp hapse atılabiliyorsunuz.

Sahte fatura düzenleyeni, terör örgütü üyelerini ve terör örgütü şirketlerinin matrah artırımından faydalanmasını kanun ile engellemiş iken; niçin böyle bir hükme ihtiyaç duyulmuştur?

MATRAH ARTIRSANIZ BİLE; HAPSE GİREBİLECEĞİNİZ SUÇLAR

VUK'un 367'nci Maddesi kapsamında suç duyurusuna konu edilmesi gereken suçlar; 

VUK'un 359. Maddesi'nde tanımlanmış suçlardır. Bu suçları belirlenen ceza hadlerini esas alarak; aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılan suçlar:

Hesap ve muhasebe hilesi yapmak, çift defter tutmak, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına sahte hesap açmak, defter, belge ve kayıtları tahrif etmek veya tahrif edilen belgeleri kullanmak, defterler ve belgeleri incelemeye ibraz etmemek, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma.

2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılan suçlar:

Maliye Bakanlığı ile anlaşması olan kişilerin basabileceği belgeleri, yetkisi olmadığı halde basmak, yetkisiz basılan bu belgeleri bilerek kullanmak.

3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılan suçlar:

Defter ve belgeleri yok etmek, defter sayfalarını değiştirmek veya yok etmek, sahte belge düzenlemek ve kullanmak.

ARTIK KİMSE MATRAH ARTIRIMI YAPMAZ!

Vergi Usul Kanunu'na muhalefet nedeniyle; ceza mahkemelerinde 2017 yılı sonu itibari ile 19.762 dava açılmıştır. 2017 yılı içinde sonuçlanan davalarda ise; 18.058 kişi mahkum olmuş, 6120 kişi beraat etmiş, 2456 kişi ile ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş ve diğer kararlar başlığı altında 3741 olmak üzere, 2017 yılında toplam 30.375 adet karar verilmiştir.

Ülkemizdeki mükellef sayıları ve vergi inceleme oranı dikkate alındığında; hem açılan dava sayısı hem de mahkumiyet oranı çok yüksektir.

7143 sayılı Kanun'a son anda eklenen bu hüküm; matrah artırımında bulunanlara verilen “hiçbir şekilde vergi incelemesi yapılmayacağı” yasal güvencesine ve müessesenin özüne aykırıdır. Vergi müfettişleri, vergi incelemesi yapmadan vergi suçu raporunu nasıl düzenleyeceklerdir?

Mükelleflerin yukarıda saydığım suçları işleyip işlemedikleri ile ilgili istihareye mi yatacaklardır?
Maliye Bakanlığı, hapishanelerin ağzına kadar dolu olduğunu ve bir daha matrah artırımı yaptığında müşteri bulamayacağını dikkate alarak; 7143 sayılı Kanun'un 5'inci Maddesi'ne eklenen (13) numaralı bendi, kanun değişikliği yolu ile kaldırmalıdır.
5- Oturum Başkanı İstanbul Okan üniversitesi Meslek Yüksek okulu Hukuk Bölümü Adalet Programı Öğr. Gör. Sinan Derman,"Kıdem Tazminatı Fonu" ve "Kıdem Tazminatı ve Özellik Arz Eden Durumlar " Konusunda Konuklardan Gelen Sorulara Yanıt Verildi.
Tarım Sigortaları Havuzu’na devlet tarafından taahhüt edilecek hasar fazlası olanları belli oldu.
Her 100 çalışandan 85’i kıdem tazminatını alamıyor. Mahkemelerde işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkların yüzde 70’i kıdemden kaynaklanıyor.
Artan fiyat hareketlerinin önüne geçmek amacıyla Mart ayında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile patates ve soğan için gümrük vergileri sıfırlanmıştı.
Zirve de açılış konuşması yapan ATSO Başkanı Sn: DAVUT ÇETİN; “Zor günler geçiyor, valimiz bize moral, bakanlıklar destek veriyor...
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan. . .
Kademeli indirim modeli kapsamında öncelikle geçici olarak yüzde 22'ye çıkarılan oranın 20'ye düşürülmesi bekleniyor.
Düzenlenen Etkinlik 13 Nisan 2019 Cumartesi günü 16;00 -19;00 saatleri arasında yapıldı.
Özellikle yakın akrabalar arasında karşılıksız para hareketi ya da mal hareketi yapılabiliyor. Örneğin, abi kardeşine, koca karısına daire alabiliyor.
Ekonomi reform paketinin en önemli ayağı yeni vergi sistemi hayata geçirilecek. Buna göre az kazanandan az vergi alınacak, asgari ücretlinin vergi yükü azalacak.
Sermaye Şirketleri (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler), Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenleme ve denetimine tabi fonlar,
1990’lı yıllarda Hollywood’un gişe rekortmeni bilim kurgu filmlerinde 21. yüzyıl dünyayı ele geçirmek isteyen robotların, uçan arabaların,
Şirket tasfiyeleri daha da kolaylaşacak.Enerji ve inşaat için finansal fonlar kurulacak. Emeklilik sistemi değişecek. . . . . .
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İstanbul'da düzenlediği toplantıyla Reform Paketi'ni açıkladı.
BMMG, MMMBD Fatih Şubesi İle Müşterek Düzenlediği; Kahvaltılı Etkinlikte; Fatih Ottamans Life Hotel Deluxe’ de 300 Civarında Meslek Mensupları İle Adeta "Fatih Çıkarması " Yaptı.
İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İ.İ.Bilimler Fakültesi Derneği Genel Merkezi tarafından düzenlenen 2019 yılı Eşgüdüm Toplantısı
Sabah : 00:09 da başlayan seçim yarışı Gece Yarısından sonra Saat 00:20. de Bitti