Bar-pavyon işletmelerinde KDV oranları
26 Ağustos 2019 Pazartesi
Bilindiği gibi 3065 sayılı KDV kanunu 28. madde hükmü KDV oranını göstermektedir. Öte yandan 107 seri nolu KDV genel tebliği ile konaklama tesislerinde . . . .
Bar-pavyon işletmelerinde KDV oranları
Bar-pavyon işletmelerinde KDV oranları

Dr. Mustafa Alpaslan (SMMM)

Bilindiği gibi 3065 sayılı KDV kanunu 28. madde hükmü KDV oranını göstermektedir. Öte yandan 107 seri nolu KDV genel tebliği ile konaklama tesislerinde uygulanması gereken KDV oranları konusunda açıklamalar yapılmıştır. Uygulamada otel, motel, gece kulübü vb. işletmelerde KDV oranlarının ne olması gerektiği hakkında tereddütler yaşanmaktadır. Bu yazımızın ilgili bölümlerinde yukarıda açıklanan işletmelerde uygulanacak KDV oranlarıyla ilgili açıklamalarımız bulunmaktadır.

Konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetlerinde KDV oranı 1/1/2008 tarihinden itibaren %8 olarak uygulanacaktır. Konaklama tesisinde verilen geceleme hizmeti dışındaki hizmetlerden geceleme hizmeti satın almaksızın yararlanılması halinde bu hizmetler ayrıca tabi oldukları oranda vergilendirilecek. Geceleme hizmeti satın alanlara verilen geceleme hizmeti dışındaki hizmetlerin konaklama tesisleri tarafından ayrıca faturalandırılması ya da geceleme hizmetine ilişkin faturada geceleme bedelinin dışında ayrıca gösterilmesi halinde söz konusu hizmetler ait oldukları oranda (%1, %8 veya %18) vergilendirilecek. Geceleme hizmeti dışında olup mutat olarak geceleme hizmeti kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin bedellerin, geceleme bedeline dahil edilerek geceleme-konaklama bedeli olarak tek bir bedel alınması ve fatura edilmesi halinde geceleme hizmeti ile birlikte bu hizmetler geceleme bedeli kapsamında %8 oranında KDV'ye tabi olacak. Geceleme hizmetleri kapsamında sunulan alkollü içecekler, müşteriye verilen geceleme hizmet için uygulanan %8 oranında KDV’ye tabi olacak. Ancak bu hizmetlere isabet eden alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen KDV tutarları konaklama tesisleri tarafından indirim konusu yapılamayacak. Konaklama bedeli içinde tek fiyat uygulaması kapsamında teslimi yapılan alkollü içeceklerle ilgili olarak, 1/1/2008 tarihinden önce alınmış alkollü içeceklere ait KDV en eski tarihli alış faturalarından başlanarak 2008 yılı içinde ilave edilecek KDV olarak beyan edilecek.

Konaklama tesislerinin alkollü içeceklere isabet eden hizmet bedelini ayrıca fatura etmesi veya bu tutarı faturada ayrıca göstermesi halinde hizmet bedelinin alkollü içeceklere isabet eden kısmı üzerinden %18 KDV hesaplanacak ve bu hizmete konu olan alkollü içecekler dolayısıyla yüklenilen KDV tutarı indirim konusu yapılabilecek.

Konaklama Tesislerindeki Eğlence Yerlerinde Durum

Bünyesinde gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler bulunan konaklama tesisleri 29/2/2008 tarihine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına veya ilgili belediyeye başvurarak, bu yerlerin mahiyetini belirten bir yazı alacaklar ve bu yazıyı en geç 1 hafta içerisinde bağlı oldukları vergi dairesine verecekler. Bakanlık veya belediye, söz konusu hizmet birimlerinin mahiyetini vereceği yazıda açıkça belirtecek. Konaklama tesislerinin bünyesindeki hizmet birimlerinde sunulan hizmetlerde KDV oranı bu belirleme esas alınarak uygulanacak. Mahiyetleri itibariyle yukarıda zikredilen eğlence yerlerinin bulunduğu bu yazılarda belirtilen mekanlarda konaklama tesisleri tarafından verilecek yemek hizmet bedelleri %18 oranında KDV’ye tabi tutulacak.

Bir otel işletmesinde restoran kısmında yemek yenilmesi halinde (alkollü içkisiz) KDV oranı %8 olması gerekir. Eğer alkollü içki servisi yapılan bir işletme ise %18 KDV oranı uygulanır. Sadece otel ve konaklama hizmetleri alınan bir işletmede KDV oranı %8 dir. Eğer belediyeden birinci sınıf umuma açık istirahat ve eğlence yeri mevcut ise bu yerde bar, dancing ve canlı müzik gösterimi yapılıyor ise KDV oranı eğlence mekanı olması nedeniyle %18 uygulanacaktır.

Seyahat Acentelerinde Durum

Konaklama tesisi tarafından seyahat acentesine düzenlenen geceleme hizmetine ilişkin faturada geceleme hizmeti için %8 oranında KDV hesaplanacak. Bu hizmet bedelinin seyahat acentesi tarafından hizmeti fiilen alan kişiye aktarılmasında da %8 oranı uygulanacak. Acentelerin müşteriye düzenlediği faturada yer alan toplam bedelin geceleme hizmeti dışındaki her türlü işlemlere ilişkin kısmı genel oranda vergilendirilecek. Acentelerin, KDV Kanununun (29/2) maddesi uyarınca iade talebinde bulunmaları mümkün değil.

Yemek Organizasyon Şirketlerinde Durum

Organizatör firmaların yemek çeki, yemek kuponu ve yemek kartı vermek suretiyle ifa ettikleri hizmetlerde müşterilerden tahsil edilen tutar içinde yer alan yemek bedelleri %8 oranında KDV’ye tabi tutulacak. Aracılık hizmet bedelleri ise %18 oranında KDV’ye tabi tutulacak. Organizatör firmaların, KDV Kanununun (29/2) maddesi uyarınca iade talebinde bulunmaları mümkün değildir. (03.07.2019-Hürses)
2- Sunucu Ayşe Çelik, Açılış Konuşmasını Yapması İçin İzmir SMMM Odası Başkanı Vedat Adak'ı Kürsüye Davet Etti.(Dizin Devam Ediyor)
Meslektaşın Mücbir Sebep Sorunu Çözüldü. Başkanımız Ethem Yüksel Kahveci; Meslekte Birlik ve Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar'ın....
Bu yıl 19.sunu düzenleyeceğimiz geleneksel Anadolu Odaları eğitim seminerimiz. . .
Ticari yaşamda bir tarafta mal ve hizmet satışı yapanlar, bir tarafta da bu mal ve hizmetleri satın alanlar bulunmakta, . . . . . .
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
Vergi yüzsüzleri listeleri gerçeği yansıtmıyor. Asıl vergi borçluları gizlenirken, çaycılar yönetim kurulu üyesi olarak gösteriliyor
Dünyanın ilk anayasası olan Magna Carta’dan beri verginin adaletli olması gerektiği yazılmıştır. 1215 yılında imzalanan bu sözleşmeden bu yana , , , ,
Doktorları icradan satıyorlar…Cizre İcra Dairesi “taşınır mal” ibaresiyle açık artırma ilanı verdi.“Aşağıdaki cins ve miktardaki mallar satışa çıkarılmıştır” denildi.Satışın “adalet sarayı” önünde yapılacağı duyuruldu.
Diyarbakırlı anneler PKK tarafından çeşitli yöntemlerle dağa kaçırılan çocuklarını geri almak için HDP önünde eylem yapıyorlar.
Bir oda başkanı, bir TÜRMOB başkanı düşünün ki, hukuksuz olduğu halde sizden Nisbi aidat almaya, mahkemenin kararını yok saymaya çalışıyor...
Tek kişinin savunmasıyla ses bulamayan düşünceler meslek örgütleri aracılığı ile toplumsal inovasyonlara dönüşür ve insanların kalbine dokunur.
Emeklilik çalışanların en büyük hayali. Fakat bazen iş ortamındaki zorluklar, amirlerin olumsuz tutumları, iş arkadaşları gibi sebeplerle çalışmak işkence haline gelebilir.
Seni evlatlıktan reddederim. Mirasımdan mahrum bırakırım. Çok bilinen bir Yeşilçam repliği. Ancak, gerçek hayat filmler gibi olmuyor!..
Bilindiği gibi 213 sayılı VUK hükümlerine göre, vergi incelemelerinde uyulacak ilkelerle ilgili yönetmelik ..
İç denetim, işletmelerin faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir,
Sözleşmelerde Katma Değer Vergisi (KDV)’nin sözleşme bedeline dahil mi yoksa hariç mi olduğu çok zaman unutulur. Sonra da taraflar arasında sorun olur.
Prim Borçlularına Sağlık Müjdesi....Prim Borçlularına Sağlık Müjdesi.....Prim Borçlularına Sağlık Müjdesi
TÜRMOB 22. Olağan Seçimli Genel Kurulu 15.10.2016 Tarihinde Ankara Shearaton Otelde Gerçekleşmişti. Ve Bu Genel Kurulda da Divan başkanlığını ....