Banka Kredi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
09 Ekim 2018 Salı
Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından hakkında yasal takip işlemi başlatılmamış, hakkında iflas kararı bulunmayan kredileri 30 Haziran 2018 tarihinden
Banka Kredi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması

Banka Kredi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması


Uğur BÜYÜKBALKAN

Yeminli Mali Müşavir

Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından hakkında yasal takip işlemi başlatılmamış, hakkında iflas kararı bulunmayan kredileri 30 Haziran 2018 tarihinden sonra ilgili bankada yapılandırılmamış, nakit kredi borcu 15 milyon TL’nin altında olan (gayri nakdi riskleri ile birlikte 25 milyon TL’ye ulaşan) işletmelerin borçları 6 aya kadar anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 24 aya kadar yeniden yapılandırmakta.


 

Son aylarda kurdaki yükseliş, beklenen enflasyonun yüksek çıkması ekonomide ciddi bozulmalara sebep olmuştur. Bu durum, bankalardan   kredi alarak borçlanan şirketleri zora sokmuş, her gün iflas ve konkordato ilan eden şirket haberlerini yazılı ve sosyal medyada duyar olduk.

Bankalardan kredi alıp borçlanan şirketlerin yanı sıra, şahıs firmaları ve şahıslarda konkordato için mahkemeler başvurmaktadırlar.

 

Hükümet bu soruna çözüm bulmak için peş peşe “Ekonomik Önlemler Paketi“  açıklaması, piyasaları biraz olsun rahatlatsa da, kesin ve kararlı çözümler gerekmektedir.

 

Bankalar biriken ve ödenemez hale gelen kredi borçlarını almak için hukuki yollara başvurabilir. Ancak bu süreç uzun ve zahmetli (ve bazen de çözümsüz) olmaktadır. Şirketlerin teminat olarak gösterdikleri (banka tarafından ipotekli) gayrimenkulleri veya nakil araçlarını, fabrikaların makine parkına alacaklarına karşılık el koyup icra yolu satışını isteyebilir.

 

Bunun da çözüm olduğu kanısında değilim; alım gücünün azaldığı, ödeme güçlüğü çekildiği ve döviz kurlarının bu kadar oynak olduğu bir dönemde, icra yolu ile satılacak bu değerlere kimsenin ilgileneceğini sanmıyorum. Kaldık ki böyle bir durum; üretimin durması, piyasa dengelerinin iyice bozulmasına sebep olur. Bu da bankaların kendi ayaklarına kurşun sıkması anlamına gelir.

 

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB),17 Eylül 2018’de yayınladığı tavsiye kararında, reel sektör şirketlerinin, finans kuruluşlarına olan borçlarının yeniden yapılandırılması, "Çerçeve Anlaşma"lar ile belirlenmesinin koşulları belli oldu. Bu "Çerçeve Anlaşma" ya göre borç yapılandırma işlemleri için banka, faktoring gibi finans kurumlarına toplam borcu 100 milyon TL ve üzeri olan şirketlerin bu anlaşma için başvurabileceği” düşünüldü.

 

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB), 8 Ekim 2018’de yayınladığı tavsiye kararında son ekonomik durumlara daha gerçekçi yaklaşarak banka ve finans kuruluşlarına nakit borcu olanların risk durumuna göre borçlarının “vadelendirme”si ile tavsiye kararını yayınladı.

 

Buna göre;

“Risk gurubu bazında, bankalar diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL altında borcu olan 30.04.2019'da vadesi dolacak kredileri yapılandırılacağı ve 6 aya kadar anapara ödemesiz toplam 24 aya kadar vadelendirme olacağı “açıklandı.

 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Hükümetin açıkladığı “Ekonomik Önlemler Paket”lerin olumlu sonuçlar vermeye başladığı tespitini yapmış, “riskler göreli olarak düşmüş, para ve sermaye piyasalarında oynaklık azalmış, yurtiçi ve yurtdışı yatırımcıların beklentilerinde iyileşme başlamıştır.” Düşüncesi ile tavsiye kararı aldığını, ”alınan önlemlerin ekonomik faaliyetin makul bir sürede toparlanmasına destek olacağı öngörülmektedir.


Bunun sağlıklı ve kalıcı olması için yatırımın, üretimin, ticaretin, istihdamın ve varlık değerlerinin korunmasının önemli olduğu düşünülmektedir” diyerek

 

“Risk grubu bazında, bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL’nin altında olan (gayri nakdi riskleri ile birlikte 25 milyon TL’ye ulaşan) işletmelerden;


bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından hakkında yasal takip işlemi başlatılmamış hakkında iflas kararı bulunmayan kredileri 30 Haziran 2018 tarihinden sonra ilgili bankada yapılandırılmamış, nakit akış dengesi geçici olarak bozulduğu için borçlarını ödemekte zorlanan ancak kredilerinin yeniden vadelendirilmesi halinde, borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanarak işletme sermayesini güçlendireceği kanaati oluşanlarla sınırlı olmak kaydıyla;

 

30 Nisan 2019 tarihine kadar vadesi dolacak; spot kredileri ile taksitli kredilerin bu dönemde vadesi gelen taksitleri, 6 aya kadar anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 24 aya kadar vadelendirilebilecektir.”

 

Nakit kredi borcu olan şirketler (işletmeler) uygulamadan yararlanabilmek için, bankalara münferiden başvuracak olup, talepleri her bir banka tarafından kendi risk yönetimi ve kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.

 

Başvuracak şirketin (işletmenin), bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından hakkında yasal takip işlemi başlatılmamış, hakkında iflas kararı bulunmayan kredileri 30 Haziran 2018 tarihinden sonra ilgili bankada yapılandırılmamış olması şarttır.

Elbette en önemlisi; işletmelerin  borçlarını ödemede iyi niyetli olması gerekmektedir.

 

 

Bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL’nin altında olan (gayri nakdi riskleri ile birlikte 25 milyon TL’ye ulaşan) işletmelere sağlanan bu imkan işletmelere biraz olsun soluk getirecek, kredilerini ödeyememe durumunda karşılaşacakları olumsuzlukların, itibar kayıplarının psikolojik etkisinden sıyrılmış olacaklardır.

4 Ekim 2018 tarihli Dünya Gazetesinde yayımlanan “Borca Batık Olma Durumu ve Konkordato” başlıklı yazımızda; Türk Ticaret Kanunu ve İcra ve İflas Kanununda “Konkordato” ile
Bilindiği gibi 13.9.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yerleşik kişiler arasındaki sözleşmelerde edimi döviz veya dövize olarak belirleme yasağı getirilmiş,
2018 yılı sonlarına yaklaştığımız bugünlerde, aşağı yukarı bir yıldır devam eden ağır ekonomik savaş ve kriz, ülkemizde ve işletmelerimizde ağır tahribat yaparak sona ermeye başladı.
Yeni veriler, yeni akıllı sistemler fırsat mı, tehdit mi? Teknolojide yaşanan gelişmeler doğrultusunda görüyoruz ki,
Kriz sadece vatandaşları ve şirketleri değil, bankaları da etkiledi. Piyasada yaşanan nakit darlığının etkisiyle bankalar; ellerindeki yetkiyi kullanarak mudileri mağdur ediyor.
Teknolojik gelişmeler neticesinde insanlık tarihi, bir zamanlar ihtişamlı ve gösterişli birçok mesleğin yok oluşuna tanıklık etmiştir.
Oda seçimleri yaklaşınca , Oda seçimleri yaklaşınca, Aynı traş’a...Devam etmeyeceğiz.Aynı keseye aynı tasa aynı kurnaya... Aynı hamama... Aynı tellak’a...Aynen devam demeyeceğiz.
TRAFİK cezalarını artıran kanun, yasadışı taşıma yapanların araçlarının trafikten men edilme yetkisi de getirdi.
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca (BSMMMO) bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Geleneksel Futbol Turnuvası,
Konya SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu 18. Anadoly Odaları Eğitim Semineri
''Verilecek olan Eğitim Katılım sertifikaları İlgili Adliyelere Haliç Üniversitesi tarafından bildirimi yapılacaktır.''
Teklif ile, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini doldurmuş ama yaş şartını yerine getirememiş olanlara..
Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
İşletme sermayesi, bir işletmenin gelir elde edinceye kadar geçecek sürede yapacağı harcalar olarak tanımlanabilir.
2010 Yılında TÜRMOB sürecinde ‘Rakip Değil Meslektaş , Rekabet Değil Dayanışma’ sloganıyla meslek mücadelesinde meslektaşın sesi ve umudu olma amacıyla yola çıkan
Yeminli Mali Müşavir, İstanbul Milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Vedat DEMİRÖZ’ün katılımıyla, “Mevzuattaki son gelişmeler” konusunda bir toplantı düzenledi.
12.9.2018 tarihli ve 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (Karar), 32 Sayılı Karar’da yaptığı bir değişiklikle bazı hallerde alım-satım, kira, eser, iş ve hizmet ..