Banka Kredi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
09 Ekim 2018 Salı
Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından hakkında yasal takip işlemi başlatılmamış, hakkında iflas kararı bulunmayan kredileri 30 Haziran 2018 tarihinden
Banka Kredi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması

Banka Kredi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması


Uğur BÜYÜKBALKAN

Yeminli Mali Müşavir

Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından hakkında yasal takip işlemi başlatılmamış, hakkında iflas kararı bulunmayan kredileri 30 Haziran 2018 tarihinden sonra ilgili bankada yapılandırılmamış, nakit kredi borcu 15 milyon TL’nin altında olan (gayri nakdi riskleri ile birlikte 25 milyon TL’ye ulaşan) işletmelerin borçları 6 aya kadar anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 24 aya kadar yeniden yapılandırmakta.


 

Son aylarda kurdaki yükseliş, beklenen enflasyonun yüksek çıkması ekonomide ciddi bozulmalara sebep olmuştur. Bu durum, bankalardan   kredi alarak borçlanan şirketleri zora sokmuş, her gün iflas ve konkordato ilan eden şirket haberlerini yazılı ve sosyal medyada duyar olduk.

Bankalardan kredi alıp borçlanan şirketlerin yanı sıra, şahıs firmaları ve şahıslarda konkordato için mahkemeler başvurmaktadırlar.

 

Hükümet bu soruna çözüm bulmak için peş peşe “Ekonomik Önlemler Paketi“  açıklaması, piyasaları biraz olsun rahatlatsa da, kesin ve kararlı çözümler gerekmektedir.

 

Bankalar biriken ve ödenemez hale gelen kredi borçlarını almak için hukuki yollara başvurabilir. Ancak bu süreç uzun ve zahmetli (ve bazen de çözümsüz) olmaktadır. Şirketlerin teminat olarak gösterdikleri (banka tarafından ipotekli) gayrimenkulleri veya nakil araçlarını, fabrikaların makine parkına alacaklarına karşılık el koyup icra yolu satışını isteyebilir.

 

Bunun da çözüm olduğu kanısında değilim; alım gücünün azaldığı, ödeme güçlüğü çekildiği ve döviz kurlarının bu kadar oynak olduğu bir dönemde, icra yolu ile satılacak bu değerlere kimsenin ilgileneceğini sanmıyorum. Kaldık ki böyle bir durum; üretimin durması, piyasa dengelerinin iyice bozulmasına sebep olur. Bu da bankaların kendi ayaklarına kurşun sıkması anlamına gelir.

 

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB),17 Eylül 2018’de yayınladığı tavsiye kararında, reel sektör şirketlerinin, finans kuruluşlarına olan borçlarının yeniden yapılandırılması, "Çerçeve Anlaşma"lar ile belirlenmesinin koşulları belli oldu. Bu "Çerçeve Anlaşma" ya göre borç yapılandırma işlemleri için banka, faktoring gibi finans kurumlarına toplam borcu 100 milyon TL ve üzeri olan şirketlerin bu anlaşma için başvurabileceği” düşünüldü.

 

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB), 8 Ekim 2018’de yayınladığı tavsiye kararında son ekonomik durumlara daha gerçekçi yaklaşarak banka ve finans kuruluşlarına nakit borcu olanların risk durumuna göre borçlarının “vadelendirme”si ile tavsiye kararını yayınladı.

 

Buna göre;

“Risk gurubu bazında, bankalar diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL altında borcu olan 30.04.2019'da vadesi dolacak kredileri yapılandırılacağı ve 6 aya kadar anapara ödemesiz toplam 24 aya kadar vadelendirme olacağı “açıklandı.

 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Hükümetin açıkladığı “Ekonomik Önlemler Paket”lerin olumlu sonuçlar vermeye başladığı tespitini yapmış, “riskler göreli olarak düşmüş, para ve sermaye piyasalarında oynaklık azalmış, yurtiçi ve yurtdışı yatırımcıların beklentilerinde iyileşme başlamıştır.” Düşüncesi ile tavsiye kararı aldığını, ”alınan önlemlerin ekonomik faaliyetin makul bir sürede toparlanmasına destek olacağı öngörülmektedir.


Bunun sağlıklı ve kalıcı olması için yatırımın, üretimin, ticaretin, istihdamın ve varlık değerlerinin korunmasının önemli olduğu düşünülmektedir” diyerek

 

“Risk grubu bazında, bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL’nin altında olan (gayri nakdi riskleri ile birlikte 25 milyon TL’ye ulaşan) işletmelerden;


bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından hakkında yasal takip işlemi başlatılmamış hakkında iflas kararı bulunmayan kredileri 30 Haziran 2018 tarihinden sonra ilgili bankada yapılandırılmamış, nakit akış dengesi geçici olarak bozulduğu için borçlarını ödemekte zorlanan ancak kredilerinin yeniden vadelendirilmesi halinde, borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanarak işletme sermayesini güçlendireceği kanaati oluşanlarla sınırlı olmak kaydıyla;

 

30 Nisan 2019 tarihine kadar vadesi dolacak; spot kredileri ile taksitli kredilerin bu dönemde vadesi gelen taksitleri, 6 aya kadar anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 24 aya kadar vadelendirilebilecektir.”

 

Nakit kredi borcu olan şirketler (işletmeler) uygulamadan yararlanabilmek için, bankalara münferiden başvuracak olup, talepleri her bir banka tarafından kendi risk yönetimi ve kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.

 

Başvuracak şirketin (işletmenin), bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından hakkında yasal takip işlemi başlatılmamış, hakkında iflas kararı bulunmayan kredileri 30 Haziran 2018 tarihinden sonra ilgili bankada yapılandırılmamış olması şarttır.

Elbette en önemlisi; işletmelerin  borçlarını ödemede iyi niyetli olması gerekmektedir.

 

 

Bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL’nin altında olan (gayri nakdi riskleri ile birlikte 25 milyon TL’ye ulaşan) işletmelere sağlanan bu imkan işletmelere biraz olsun soluk getirecek, kredilerini ödeyememe durumunda karşılaşacakları olumsuzlukların, itibar kayıplarının psikolojik etkisinden sıyrılmış olacaklardır.

12- TMUD Komisyon Başkanı YMM Sabri Tümer, Görüşlerini Sunan Meslek Mensuplarına Cevap Vermesi İçin TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi YMM Dr. Masum Türker Görüşlerini Sunduktan Sonra Türker'e Plaketinin Verilmesinden Sonra İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resmi Verdiler.
1 Şubat-30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak. Çiftçilerin borç yapılandırmasındaki destek artırılacak
(2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
20 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de 24 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Bu Tebliğ düzenlemesi ile KDV iadelerinde önemli değişikliğe gidildi.
20.02.2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde ...
İzmir Bölge İdare Mahkemesi, KHK ile görevine iade edilen öğretmenin açtığı davada, zorunlu nitelikteki ek ders görevi karşılığındaki ücretlerin ödenmesi gerektiğine karar verdi.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin genel kurulunda yeni başkan belirlendi. Tek aday olan Simone Kaslowski genel kurulda başkanlığa seçildi.
7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların Aralık 2018 ve Ocak 2019’da ödenmesi gereken taksitlerinin ...
2018 Yılı Aktif Toplamı 3,449,600 TL veya Net Satışlar Toplamı 6,898,900 TL’nin aşan üretim ve hizmet işletmeleri, 2019 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak zorundadırlar.
Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen eşdeğerlik kararlarının kamuoyuyla paylaşılmaması İdare Mahkemesinin kararında hataya sebebiyet verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
İstanbul SMMM Odası Geçmiş Dönem Üsküdar İlçe Temsilcisi Sayın SUAT ANTİK'in Değerli annesi hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Sosyal Güvenlik Kurumu, 5434-5510 sayılı Kanuna tabi olma ile memuriyete başlangıç tarihlerinin nasıl belirleneceği hakkında durumları 13 farklı örnekle açıkladı.
2019 yılının Ocak ayına ilişkin bütçe sonuçları açıklandı. Bilindiği üzere her yılın ocak ayı bütçesi fazla verir, bunun nedeni yılın ilk ayında ödenekler hemen serbest bırakılmadığı için
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre yenilenen kiralarında kira bedeli artış oranı, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamayı geçemeyecek.
Turnuvada Mmmbd Geçmiş Dönem Başkanı İrfan Demirci Tüm Rakiplerini Yenerek, Turnuva Şampiyonu Olurken,
İhbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İhbar tazminatı süreleri yasa ile belirlenir. İşçiler işten çıkarılmaları durumunda bu tazminatı almaya hak kazanır.