Banka Kredi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
09 Ekim 2018 Salı
Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından hakkında yasal takip işlemi başlatılmamış, hakkında iflas kararı bulunmayan kredileri 30 Haziran 2018 tarihinden
Banka Kredi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması

Banka Kredi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması


Uğur BÜYÜKBALKAN

Yeminli Mali Müşavir

Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından hakkında yasal takip işlemi başlatılmamış, hakkında iflas kararı bulunmayan kredileri 30 Haziran 2018 tarihinden sonra ilgili bankada yapılandırılmamış, nakit kredi borcu 15 milyon TL’nin altında olan (gayri nakdi riskleri ile birlikte 25 milyon TL’ye ulaşan) işletmelerin borçları 6 aya kadar anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 24 aya kadar yeniden yapılandırmakta.


 

Son aylarda kurdaki yükseliş, beklenen enflasyonun yüksek çıkması ekonomide ciddi bozulmalara sebep olmuştur. Bu durum, bankalardan   kredi alarak borçlanan şirketleri zora sokmuş, her gün iflas ve konkordato ilan eden şirket haberlerini yazılı ve sosyal medyada duyar olduk.

Bankalardan kredi alıp borçlanan şirketlerin yanı sıra, şahıs firmaları ve şahıslarda konkordato için mahkemeler başvurmaktadırlar.

 

Hükümet bu soruna çözüm bulmak için peş peşe “Ekonomik Önlemler Paketi“  açıklaması, piyasaları biraz olsun rahatlatsa da, kesin ve kararlı çözümler gerekmektedir.

 

Bankalar biriken ve ödenemez hale gelen kredi borçlarını almak için hukuki yollara başvurabilir. Ancak bu süreç uzun ve zahmetli (ve bazen de çözümsüz) olmaktadır. Şirketlerin teminat olarak gösterdikleri (banka tarafından ipotekli) gayrimenkulleri veya nakil araçlarını, fabrikaların makine parkına alacaklarına karşılık el koyup icra yolu satışını isteyebilir.

 

Bunun da çözüm olduğu kanısında değilim; alım gücünün azaldığı, ödeme güçlüğü çekildiği ve döviz kurlarının bu kadar oynak olduğu bir dönemde, icra yolu ile satılacak bu değerlere kimsenin ilgileneceğini sanmıyorum. Kaldık ki böyle bir durum; üretimin durması, piyasa dengelerinin iyice bozulmasına sebep olur. Bu da bankaların kendi ayaklarına kurşun sıkması anlamına gelir.

 

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB),17 Eylül 2018’de yayınladığı tavsiye kararında, reel sektör şirketlerinin, finans kuruluşlarına olan borçlarının yeniden yapılandırılması, "Çerçeve Anlaşma"lar ile belirlenmesinin koşulları belli oldu. Bu "Çerçeve Anlaşma" ya göre borç yapılandırma işlemleri için banka, faktoring gibi finans kurumlarına toplam borcu 100 milyon TL ve üzeri olan şirketlerin bu anlaşma için başvurabileceği” düşünüldü.

 

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB), 8 Ekim 2018’de yayınladığı tavsiye kararında son ekonomik durumlara daha gerçekçi yaklaşarak banka ve finans kuruluşlarına nakit borcu olanların risk durumuna göre borçlarının “vadelendirme”si ile tavsiye kararını yayınladı.

 

Buna göre;

“Risk gurubu bazında, bankalar diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL altında borcu olan 30.04.2019'da vadesi dolacak kredileri yapılandırılacağı ve 6 aya kadar anapara ödemesiz toplam 24 aya kadar vadelendirme olacağı “açıklandı.

 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Hükümetin açıkladığı “Ekonomik Önlemler Paket”lerin olumlu sonuçlar vermeye başladığı tespitini yapmış, “riskler göreli olarak düşmüş, para ve sermaye piyasalarında oynaklık azalmış, yurtiçi ve yurtdışı yatırımcıların beklentilerinde iyileşme başlamıştır.” Düşüncesi ile tavsiye kararı aldığını, ”alınan önlemlerin ekonomik faaliyetin makul bir sürede toparlanmasına destek olacağı öngörülmektedir.


Bunun sağlıklı ve kalıcı olması için yatırımın, üretimin, ticaretin, istihdamın ve varlık değerlerinin korunmasının önemli olduğu düşünülmektedir” diyerek

 

“Risk grubu bazında, bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL’nin altında olan (gayri nakdi riskleri ile birlikte 25 milyon TL’ye ulaşan) işletmelerden;


bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından hakkında yasal takip işlemi başlatılmamış hakkında iflas kararı bulunmayan kredileri 30 Haziran 2018 tarihinden sonra ilgili bankada yapılandırılmamış, nakit akış dengesi geçici olarak bozulduğu için borçlarını ödemekte zorlanan ancak kredilerinin yeniden vadelendirilmesi halinde, borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanarak işletme sermayesini güçlendireceği kanaati oluşanlarla sınırlı olmak kaydıyla;

 

30 Nisan 2019 tarihine kadar vadesi dolacak; spot kredileri ile taksitli kredilerin bu dönemde vadesi gelen taksitleri, 6 aya kadar anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 24 aya kadar vadelendirilebilecektir.”

 

Nakit kredi borcu olan şirketler (işletmeler) uygulamadan yararlanabilmek için, bankalara münferiden başvuracak olup, talepleri her bir banka tarafından kendi risk yönetimi ve kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.

 

Başvuracak şirketin (işletmenin), bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından hakkında yasal takip işlemi başlatılmamış, hakkında iflas kararı bulunmayan kredileri 30 Haziran 2018 tarihinden sonra ilgili bankada yapılandırılmamış olması şarttır.

Elbette en önemlisi; işletmelerin  borçlarını ödemede iyi niyetli olması gerekmektedir.

 

 

Bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL’nin altında olan (gayri nakdi riskleri ile birlikte 25 milyon TL’ye ulaşan) işletmelere sağlanan bu imkan işletmelere biraz olsun soluk getirecek, kredilerini ödeyememe durumunda karşılaşacakları olumsuzlukların, itibar kayıplarının psikolojik etkisinden sıyrılmış olacaklardır.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki torba yasa teklifi görüşmelerinde yeni bir düzenlemeye gidildiğini söyleyen BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, “7143 Sayılı Kanun ile vergi ve . . . .
Mali müşavirlik için ilk adım olan SMMM Staja Başlama Sınavı’na yönelik düzenlenen hazırlık kursu, Öğr. Gör. Adem Yıldırım’ın verdiği ‘Finansal Muhasebe’ dersiyle başladı.
Türkiye'nin ilk mesleki haber ajansı ve mevzuat portalı 35. yıl dönümünü kutladı.
Teklif ile; 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Ürteimi, İletimi, ...
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: 5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos...
Konya SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk ÖZSELEK, 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan borçlarını ödeyemeyen mükellefler için çıkarılan kanuna dikkat çekti.
İstanbul’da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu’nda 01-02 Aralık 2018 tarihlerinde yapılan ‘SMMM Yeterlilik Sınavı’ Bursa’dan 295 mali müşavir adayının katılımıyla gerçekleşti.
Geçen ay basında çıkan bir haber Antalya kamuoyunun ilgisini Narenciye Bahçesi alanına yöneltmiştir. Şehrin ortasında neredeyse tek kalmış, Antalya’nın simgesi narenciye ağaçları ile
Mesleğimizin, Meslek Mensuplarının Geleceği Kişisel Çıkarlara ve Makamlara Feda Edilmektedir."
Kentsel dönüşüm kapsamına giren binalardan daire ve dükkan alan vatandaşlar tapu harç ödemelerini geri alabilecek.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi . . . Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi . . .
"Burası 2019 Oda seçimlerinin başlangıç yeri olacaktır. Devrim burada başlıyor"
Yılın başından başlayıp artan bir hızla, ekonomideki olumsuz gelişmeleri ortadan kaldırmak için hükümet yoğun bir mesai harcamaktadır.
Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı, Yenikapı’daki...
Piyasalar tarafından merakla beklenen 2018 Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu.
Aylardır birbiri ardına rekor kıran enflasyon, milyonlarca memur ve emekli ile asgari ücretlilere yapılacak zamlar yaklaşınca eksiye geçti.