Banka Kredi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
09 Ekim 2018 Salı
Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından hakkında yasal takip işlemi başlatılmamış, hakkında iflas kararı bulunmayan kredileri 30 Haziran 2018 tarihinden
Banka Kredi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması

Banka Kredi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması


Uğur BÜYÜKBALKAN

Yeminli Mali Müşavir

Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından hakkında yasal takip işlemi başlatılmamış, hakkında iflas kararı bulunmayan kredileri 30 Haziran 2018 tarihinden sonra ilgili bankada yapılandırılmamış, nakit kredi borcu 15 milyon TL’nin altında olan (gayri nakdi riskleri ile birlikte 25 milyon TL’ye ulaşan) işletmelerin borçları 6 aya kadar anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 24 aya kadar yeniden yapılandırmakta.


 

Son aylarda kurdaki yükseliş, beklenen enflasyonun yüksek çıkması ekonomide ciddi bozulmalara sebep olmuştur. Bu durum, bankalardan   kredi alarak borçlanan şirketleri zora sokmuş, her gün iflas ve konkordato ilan eden şirket haberlerini yazılı ve sosyal medyada duyar olduk.

Bankalardan kredi alıp borçlanan şirketlerin yanı sıra, şahıs firmaları ve şahıslarda konkordato için mahkemeler başvurmaktadırlar.

 

Hükümet bu soruna çözüm bulmak için peş peşe “Ekonomik Önlemler Paketi“  açıklaması, piyasaları biraz olsun rahatlatsa da, kesin ve kararlı çözümler gerekmektedir.

 

Bankalar biriken ve ödenemez hale gelen kredi borçlarını almak için hukuki yollara başvurabilir. Ancak bu süreç uzun ve zahmetli (ve bazen de çözümsüz) olmaktadır. Şirketlerin teminat olarak gösterdikleri (banka tarafından ipotekli) gayrimenkulleri veya nakil araçlarını, fabrikaların makine parkına alacaklarına karşılık el koyup icra yolu satışını isteyebilir.

 

Bunun da çözüm olduğu kanısında değilim; alım gücünün azaldığı, ödeme güçlüğü çekildiği ve döviz kurlarının bu kadar oynak olduğu bir dönemde, icra yolu ile satılacak bu değerlere kimsenin ilgileneceğini sanmıyorum. Kaldık ki böyle bir durum; üretimin durması, piyasa dengelerinin iyice bozulmasına sebep olur. Bu da bankaların kendi ayaklarına kurşun sıkması anlamına gelir.

 

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB),17 Eylül 2018’de yayınladığı tavsiye kararında, reel sektör şirketlerinin, finans kuruluşlarına olan borçlarının yeniden yapılandırılması, "Çerçeve Anlaşma"lar ile belirlenmesinin koşulları belli oldu. Bu "Çerçeve Anlaşma" ya göre borç yapılandırma işlemleri için banka, faktoring gibi finans kurumlarına toplam borcu 100 milyon TL ve üzeri olan şirketlerin bu anlaşma için başvurabileceği” düşünüldü.

 

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB), 8 Ekim 2018’de yayınladığı tavsiye kararında son ekonomik durumlara daha gerçekçi yaklaşarak banka ve finans kuruluşlarına nakit borcu olanların risk durumuna göre borçlarının “vadelendirme”si ile tavsiye kararını yayınladı.

 

Buna göre;

“Risk gurubu bazında, bankalar diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL altında borcu olan 30.04.2019'da vadesi dolacak kredileri yapılandırılacağı ve 6 aya kadar anapara ödemesiz toplam 24 aya kadar vadelendirme olacağı “açıklandı.

 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Hükümetin açıkladığı “Ekonomik Önlemler Paket”lerin olumlu sonuçlar vermeye başladığı tespitini yapmış, “riskler göreli olarak düşmüş, para ve sermaye piyasalarında oynaklık azalmış, yurtiçi ve yurtdışı yatırımcıların beklentilerinde iyileşme başlamıştır.” Düşüncesi ile tavsiye kararı aldığını, ”alınan önlemlerin ekonomik faaliyetin makul bir sürede toparlanmasına destek olacağı öngörülmektedir.


Bunun sağlıklı ve kalıcı olması için yatırımın, üretimin, ticaretin, istihdamın ve varlık değerlerinin korunmasının önemli olduğu düşünülmektedir” diyerek

 

“Risk grubu bazında, bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL’nin altında olan (gayri nakdi riskleri ile birlikte 25 milyon TL’ye ulaşan) işletmelerden;


bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından hakkında yasal takip işlemi başlatılmamış hakkında iflas kararı bulunmayan kredileri 30 Haziran 2018 tarihinden sonra ilgili bankada yapılandırılmamış, nakit akış dengesi geçici olarak bozulduğu için borçlarını ödemekte zorlanan ancak kredilerinin yeniden vadelendirilmesi halinde, borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanarak işletme sermayesini güçlendireceği kanaati oluşanlarla sınırlı olmak kaydıyla;

 

30 Nisan 2019 tarihine kadar vadesi dolacak; spot kredileri ile taksitli kredilerin bu dönemde vadesi gelen taksitleri, 6 aya kadar anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 24 aya kadar vadelendirilebilecektir.”

 

Nakit kredi borcu olan şirketler (işletmeler) uygulamadan yararlanabilmek için, bankalara münferiden başvuracak olup, talepleri her bir banka tarafından kendi risk yönetimi ve kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.

 

Başvuracak şirketin (işletmenin), bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından hakkında yasal takip işlemi başlatılmamış, hakkında iflas kararı bulunmayan kredileri 30 Haziran 2018 tarihinden sonra ilgili bankada yapılandırılmamış olması şarttır.

Elbette en önemlisi; işletmelerin  borçlarını ödemede iyi niyetli olması gerekmektedir.

 

 

Bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL’nin altında olan (gayri nakdi riskleri ile birlikte 25 milyon TL’ye ulaşan) işletmelere sağlanan bu imkan işletmelere biraz olsun soluk getirecek, kredilerini ödeyememe durumunda karşılaşacakları olumsuzlukların, itibar kayıplarının psikolojik etkisinden sıyrılmış olacaklardır.

4- Divan Başkanı Arıkan; Konuşmalarını Yapması İçin TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi ve E. Devlet Bakanı Dr. Masum Türker'i Kürsüye Davet Etti.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
Bilindiği gibi, serbest meslek kazancı sermayeden ziyade kişisel mesaiye ilmi veya mesleki veya teknik bilgiye veya uzmanlığa dayanan ve
İzmit 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 23. Genel Kurul Hazirun Listeleri,
1952 yılında dünyaya gelen Arif Aytulun, 1976 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Muhasebe ve Vergi Uzmanlığı bölümünden mezun olmuştur.
Muhasebe Camiasına , Değerli Ailesine, Yakınlarına ve Tüm Sevenlerine Baş Sağlığı ve Sabır Dileriz.
Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (KSMMMO) 23.Olağan Genel Kurul öncesi takvimi açıkladı.
İstanbul SMMM Odası Başkanı Akdemir; "Meslek Yasamızın 30. Yılı Kutlu Olsun..."
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca (BSMMMO) 3568 sayılı meslek yasasının 30’uncu yıldönümü çerçevesinde, . . . .
Samsun SMMMO Onursal Başkanı, Ahmet Hayvalı, 13 Haziran'ı, önemini ve mesleki açıdan beklentilerini yazdı...
KGK’nın “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği”ne uygun şekilde tasarlanmış “Bağımsız Denetim Standartları – II” Eğitimi düzenlenmiştir.
Yürürlüğe giren maddelere göre hurda araç indirimi 10 bin liradan, 15 bin liraya yükseltilirken;
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Başlatma Sınavı Hazırlık Kursları
Yeni askerlik sistemi TBMM Genel Kurulu’nda! Kalıcı bedelli ve tek tip askerlik sistemini kapsayan yeni askerlik sistemi henüz vatani görevini yapmamış
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yaşadığı sorunların tespit edilerek, çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, . . .
İmar barışından yararlanmak için başvuru süresi 15 Haziran’da, ödemeler ise 30 Haziran’da sona eriyor. Ancak,
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası bir duyuru yayınlayarak “Danıştay 8.Dairenin vermiş olduğu nispi aidat kararı ve genel kurulda alınan
Bilindiği gibi, zamanaşımı belirli bir sürenin geçmesi ile bir hakkın kazanılmasına, kaybedilmesine veya bir yükten kurtulmaya neden olan süredir.