Bağımsız denetim için ödediğiniz ücreti KOSGEB'den iade alabilirsiniz!
10 Nisan 2017 Pazartesi
Ekrem Öncü
Bakanlar Kurulu kararı ile bağımsız denetim kapsamına giren şirketler zorunlu olarak bağımsız denetim yaptırmaktadır. Bağımsız denetim yaptıran firmalar bağımsız denetim firmalarına denetim hizmeti karşılığında belirli bir ücret ödemektedir.
Bağımsız denetim için ödediğiniz ücreti KOSGEB'den iade alabilirsiniz!

Ekrem Öncü - ekrem.oncu@dkrdenetim.com.tr

Bakanlar Kurulu kararı ile bağımsız denetim kapsamına giren şirketler zorunlu olarak bağımsız denetim yaptırmaktadır. Bağımsız denetim yaptıran firmalar bağımsız denetim firmalarına denetim hizmeti karşılığında belirli bir ücret ödemektedir.   

Bağımsız denetime tabi olan firmaların birçoğu ödedikleri bağımsız denetim ücretini KOSGEB’den iade alabilme hakkına sahiptir. Ama aşağıda verilerle ortaya konulacağı üzere firmalar bu desteğin neredeyse hiç farkında değildir.

17.01.2017 tarihli KOSGEB Genel Destek Programında iadenin şartlarına yer verilmiştir.  Genel Destek Programının 8.13 başlığı bağımsız denetime ayrılmıştır. 

Buna göre;

“8.13.1. Destek Unsurları
(1) İşletmelerin; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetim yapan Yeminli Mali Müşavirlerden aldıkları bağımsız denetim hizmetlerine destek verilir.

(2) Her bir denetim hizmeti için destek üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’yi geçemez.

(3) Uygulama Birimi tarafından gerekli sorgulamalar KGK’nın web sayfasından yapılır.

(4) Program süresince desteğin üst limiti 15.000 (onbeşbin) TL’dir.”

KOSGEB Genel Destek Programı’nın 12’nci maddesine göre de, destek ödemesine esas belgelerin en geç 1 (bir) yıl içerisinde Uygulama Birimine teslim edilmesi gerekir. İşletme tarafından destek kapsamında mal/hizmetin alınma veya fatura tarihlerinden ileri olanı, bu sürenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Destek ödemesine esas belgelerin süresi içinde teslim edilmemesi halinde destek ödemesi yapılmaz. Tasarım Desteği, Belgelendirme Desteği ve Bağımsız Denetim Desteğinde ödemeye esas belgelerin teslimi için 1 (bir) yıllık süre, desteğe konu belgelerin ilgili kurum/kuruluştan alındığı tarih itibarı ile başlar.

KOSGEB 2016 yılı Faaliyet Raporuna baktığımızda birçok  firma bunun farkında değil. Nitekim, 2016 yılı içerisinde Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı ve Genel Destek Programı/Bağımsız Denetim Desteği kapsamında 25 işletmeye 215.489,72 TL destek ödemesi yapılmıştır. Halbu ki, bağımsız denetim desteği için 2016 döneminde planlanan bütçe 5.250.000,00.-TL’dir, gerçekleşen ödeme ise 215.489,72.-TL’dir. 

2017 yılında da bağımsız denetim yaptırmak zorunda olan şirketler bu imkandan yararlanma hakkına sahiptir. Ancak, bu imkandan faydalanmak isteyen şirketler KOSGEB desteği için gerekli başvuruyu yapmalı ve gerekli dökümanları KOSKEB’e sunmalıdır. Aksi türlü bu destekten yararlanamazlar.

Son olarak bağımsız denetim için verilen desteğin “kurumlar vergisi tam tasdik” hizmeti için de verilmesi özellikle KOBİ’ler için çok isabetli olacaktır. Nitekim vergi riski oldukça önemli bir risktir ve KOBİ niteliğindeki birçok işletme maliyetlerini düşünerek “kurumlar vergisi tam tasdik hizmeti” almaktan imtina edebiliyor. Sağlıklı bir bilanço ve vergi riskinin azaltılması için KOBİ’lere “kurumlar vergisi tam tasdik hizmeti” için de destek sağlanması yerinde bir adım olacaktır.
5- (11.04.2017) - ( 00039-40) - BMMG Mevzuat Kurulu Başkanı SMMM Ahmet Özmaden "SSK Prim Teşvik ve Destek Uygulamaları İle Gündemdeki Konularla İlgili Pratik" Uygulamalar Konulu Sunumlarını Tamamladıktan Sonra, Katılımcılardan Gelen Sorulara Yanıt Vererek Seminer Sona Erdi.
MMMBD Üsküdar olarak düzenlemiş olduğumuz Türk Sanat Müziği konserimize katılmanız bizlere onur verecektir.
"SGK Prim Teşvik ve Destek Uygulamaları İle Gündemdeki Konularla İlgili Pratik Açıklamalar Konulu Seminer" imize Davetlisiniz.
Derneğimiz Nisan 2017 ayı yemekli toplantısını büyük bir özlemle siz meslektaşlarımızla beraber 24 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 19.00’da Taksim Elite World Otelde aşağıdaki konularda yapılacaktır.
1 Gece Konaklamalı Derneğimizin İstanbul Şubesinin düzenlemiş olduğu Çanakkale gezisi 29-30 Nisan 2017 tarihinde yapılacaktır.