Bağımsız Denetimde Müşteri Kabulü (1)
25 Haziran 2019 Salı
Bağımsız Denetim konusu her yıl biraz daha düzene girmekte, piyasa tarafından da kabul görmektedir. Bağımsız Denetimi düzenleme konusunda
Bağımsız Denetimde Müşteri Kabulü (1)
Bağımsız Denetimde Müşteri Kabulü (1)

Cevdet Akçakoca
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
akcakoca@superonline.com

Bağımsız Denetim konusu her yıl biraz daha düzene girmekte, piyasa tarafından da kabul görmektedir. Bağımsız Denetimi düzenleme konusunda yetkilendirilen KGK kurumu, yaptığı düzenlemelerle konunun kamu oyu tarafından daha fazla kabul görmesini sağlamaktadır. Bağımsız denetimin olmazsa olmazı ve başlangıcı müşteri kabulü politikasıdır. 

Müşteri kabulü Türkiye Denetim Standartlarının BDS 210 sayılı Bağımsız Denetim Sözleşmesinin şartları üzerinde anlaşmaya varılması standardında düzenlenmiş olup söz konusu standardın son sürümü 01.01.2018 tarihi ve sonrasındaki hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 06.06.2018 tarih ve 30443 (M) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Standart 30 sahifeye yakındır ve tanımlar, denetimin ön şartları, anlaşmaya varılması, değişiklikler, bağımsız denetim sözleşmesi örneği ve genel amaçlı çerçevelerin kabul edilebilirliğinin belirlenmesi gibi konuları açıklamakta ve kapsamaktadır. 

Her ne kadar Türk Ticaret Kanunu, kurumların bilançolarının 31 Mart tarihine kadar tamamlanmasından bahsetmekte ise de, ülkemizde buna pek uyulamamaktadır. Sonuç olarak, özellikle her yıl haziran ayından sonra yapılan genel kurullarda bağımsız denetim kuruluşları seçilmekte ve sözleşmeler bu tarihten sonra yapılabilmektedir. Bu yazımda BDS 210 standardından yararlanarak yaptığımız bir takım çalışmaları okuyucularımın istifadelerine sunmak istiyorum. Bu yazım ve ekleri sadece bir örnektir. El elden üstündür. Bizim atladığımız, eksik düşündüğümüz veya eksik hazırladığımız bir çalışma olabilir, bu sebeple bağımsız denetim standardından ve yazılarımızdan yararlanarak daha iyisinin hazırlanabileceğini de düşünmekteyiz. 

Kopyalamak değil, üzerinde çalışarak daha iyisini yapmak esastır. Şimdi bir müşteriyi ele alalım ve BDS 210'a göre bir çalışma ile anlaşmaya varmak için örnekleri yapalım. Müşteri için bir kabul tutanağı yapılır. Bu kabul tutanağının ekleri düzenlenerek böylece çalışma kağıtları da tamamlanmış olur. Örneklerde bazı sayfalarda sonuna kadar örnek verilmemiştir. Siz okuyucuların bunu da göz önünde bulundurması gerekir. 

MÜŞTERİ KABUL TUTANAĞI

Konu: Potansiyel müşterinin tanınması ve müşteri kabul politikasına uygunluğu.
. . . . . .. Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan ön görüşmeler ve önceki dönemlere ait mali verilerinin incelenmesi neticesinde işletmenin risk seviyesinin düşük olduğu kanaatine varılmıştır.
Ayrıca adı geçen işletmenin, firmamızın genel kabul görmüş denetim ilkelerine ve kalite standartlarına uygun şekilde belirlenen müşteri kabul politikasına uygun olduğu görülmüştür.
Yukarıda belirtilen konulara ilişkin oluşturulan çalışma kağıtları ektedir.

Ekler:

1- İşletmenin Tanınması
2- Müşteri Kabul Formu
3- Müşteri Kabul Politikasına Uyum

28.12.2018

Müşteri Kabul Politikası

Denetim firmamızın müşteri kabul politikaları genel kabul görmüş denetim ilkelerine ve kalite standartlarına uygun şekilde belirlenmiştir. Müşteri kabul politikamızı, yüksek risk taşıyan, piyasada kötü itibara sahip firma, ortak ve yöneticilerinin bulunduğu, personel sirkülasyonunun çok fazla olduğu firmaları kabul etmemek şeklinde belirlemiş bulunmaktayız. 

Denetim stratejimiz denetim riskini azaltmak yönünde olduğundan, müşteri kabul politikalarında ve işin kabulü aşamalarında titizlik göstermekteyiz. 31/12/2018 tarihli mali tablolarının bağımsız denetimini yapmak üzere . . . . . . . Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin belirlenen politikalara uygun olduğu anlaşılmıştır.

Devam edecek
1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Edirne'de SMMM lik Yapan Hanife Saatçi İle Kadın Muhasebeciler Derneğini Kurma Aşaması Üzerine Mini Söyleşi Yaptı.
Kişisel Verileri Koruma Kurulunca, icra takibi kapsamında borçlunun yakınına telefonla kısa mesaj gönderen avukata 50 bin lira idari para cezası verildi.
Yeni göreve gelen BSMMMO yönetimini makamında ağırlayan Vali Yakup Canbolat, tarihi ve doğal güzellikleri ile adeta turizm cenneti konumunda olan
Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonu maktu harç tutarı, 500 liradan bin 500 liraya yükseldi.
Bilindiği üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 12.05.2016 gün ve 52535 sayılı resen terkin işlemleri hakkında 2016/2 sayılı Uygulama İç Genelgesi yayınlanmıştır.
Haydi hayırlı olsun Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yeni kazanç kapıları açmaya devam eden Devletimize milletimize allah zeval vermesin.
İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kendi kamyonunuzla şehirler arası yük taşımacılığı faaliyetiyle iştigal ettiğinizi ve işletme hesabı esasına göre . . . .
İlgide kayıtlı özelge talep formunda, üzerinde 2656 m² inşaat alanlı idari kısım ve depoların bulunduğu,
Özelge: Faydalı ömrü bitmeden veya bittikten sonra kullanımına devam edilen iktisadi kıymetlere yapılan bakım ve onarım giderlerinin itfası hk.
Kıdem tazminatı yıllarca çalışanların sigortası niteliğinde. Memur maaşlarındaki artışa endeksli olan bu tazminata temmuz itibarıyla zam geldi.
Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, . . . .
MSB: S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali bugün başladı
Tarımsal faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik amacıyla Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin'de kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık, ormancılık,
BİST, 23 kıymetli madenler aracı kuruluşunun Kıymetli Madenler Piyasası'ndaki işlem yapma yetkilerinin iptal edildiğini duyurdu
Sigara tüketimi geçen yıla oranla yüzde 12 artarken, Türkiye’de üretilen sigaralarda yerli tütün kullanım oranı yüzde 12,07’ye düştü.
08.07.2019 tarihinde TBMM'ne sunulan kanun teklifinde özetle aşağıdaki konulara yer verilmiştir.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret eden BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, Erdem’den seçim sürecinde . . . . .
Yeni TTK ve Danıştay kararları sonrası limited şirket ortaklarının sorumlulukları arttı. Yeni durum dikkatle incelendiğinde anonim şirketlerin ....