Bağımsız Denetimde Müşteri Kabulü (1)
25 Haziran 2019 Salı
Bağımsız Denetim konusu her yıl biraz daha düzene girmekte, piyasa tarafından da kabul görmektedir. Bağımsız Denetimi düzenleme konusunda
Bağımsız Denetimde Müşteri Kabulü (1)
Bağımsız Denetimde Müşteri Kabulü (1)

Cevdet Akçakoca
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
akcakoca@superonline.com

Bağımsız Denetim konusu her yıl biraz daha düzene girmekte, piyasa tarafından da kabul görmektedir. Bağımsız Denetimi düzenleme konusunda yetkilendirilen KGK kurumu, yaptığı düzenlemelerle konunun kamu oyu tarafından daha fazla kabul görmesini sağlamaktadır. Bağımsız denetimin olmazsa olmazı ve başlangıcı müşteri kabulü politikasıdır. 

Müşteri kabulü Türkiye Denetim Standartlarının BDS 210 sayılı Bağımsız Denetim Sözleşmesinin şartları üzerinde anlaşmaya varılması standardında düzenlenmiş olup söz konusu standardın son sürümü 01.01.2018 tarihi ve sonrasındaki hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 06.06.2018 tarih ve 30443 (M) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Standart 30 sahifeye yakındır ve tanımlar, denetimin ön şartları, anlaşmaya varılması, değişiklikler, bağımsız denetim sözleşmesi örneği ve genel amaçlı çerçevelerin kabul edilebilirliğinin belirlenmesi gibi konuları açıklamakta ve kapsamaktadır. 

Her ne kadar Türk Ticaret Kanunu, kurumların bilançolarının 31 Mart tarihine kadar tamamlanmasından bahsetmekte ise de, ülkemizde buna pek uyulamamaktadır. Sonuç olarak, özellikle her yıl haziran ayından sonra yapılan genel kurullarda bağımsız denetim kuruluşları seçilmekte ve sözleşmeler bu tarihten sonra yapılabilmektedir. Bu yazımda BDS 210 standardından yararlanarak yaptığımız bir takım çalışmaları okuyucularımın istifadelerine sunmak istiyorum. Bu yazım ve ekleri sadece bir örnektir. El elden üstündür. Bizim atladığımız, eksik düşündüğümüz veya eksik hazırladığımız bir çalışma olabilir, bu sebeple bağımsız denetim standardından ve yazılarımızdan yararlanarak daha iyisinin hazırlanabileceğini de düşünmekteyiz. 

Kopyalamak değil, üzerinde çalışarak daha iyisini yapmak esastır. Şimdi bir müşteriyi ele alalım ve BDS 210'a göre bir çalışma ile anlaşmaya varmak için örnekleri yapalım. Müşteri için bir kabul tutanağı yapılır. Bu kabul tutanağının ekleri düzenlenerek böylece çalışma kağıtları da tamamlanmış olur. Örneklerde bazı sayfalarda sonuna kadar örnek verilmemiştir. Siz okuyucuların bunu da göz önünde bulundurması gerekir. 

MÜŞTERİ KABUL TUTANAĞI

Konu: Potansiyel müşterinin tanınması ve müşteri kabul politikasına uygunluğu.
. . . . . .. Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan ön görüşmeler ve önceki dönemlere ait mali verilerinin incelenmesi neticesinde işletmenin risk seviyesinin düşük olduğu kanaatine varılmıştır.
Ayrıca adı geçen işletmenin, firmamızın genel kabul görmüş denetim ilkelerine ve kalite standartlarına uygun şekilde belirlenen müşteri kabul politikasına uygun olduğu görülmüştür.
Yukarıda belirtilen konulara ilişkin oluşturulan çalışma kağıtları ektedir.

Ekler:

1- İşletmenin Tanınması
2- Müşteri Kabul Formu
3- Müşteri Kabul Politikasına Uyum

28.12.2018

Müşteri Kabul Politikası

Denetim firmamızın müşteri kabul politikaları genel kabul görmüş denetim ilkelerine ve kalite standartlarına uygun şekilde belirlenmiştir. Müşteri kabul politikamızı, yüksek risk taşıyan, piyasada kötü itibara sahip firma, ortak ve yöneticilerinin bulunduğu, personel sirkülasyonunun çok fazla olduğu firmaları kabul etmemek şeklinde belirlemiş bulunmaktayız. 

Denetim stratejimiz denetim riskini azaltmak yönünde olduğundan, müşteri kabul politikalarında ve işin kabulü aşamalarında titizlik göstermekteyiz. 31/12/2018 tarihli mali tablolarının bağımsız denetimini yapmak üzere . . . . . . . Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin belirlenen politikalara uygun olduğu anlaşılmıştır.

Devam edecek
13- TMUD Komisyon Başkanı YMM Sabri Tümer Konuşmalarını Yapması İçin Dr. Masum Türker'e Söz Verdikten Sonra Bir Daha ki Toplantıda Görüşmek Üzere Toplantıya Son Verdiler.
Gelir İdaresi Başkanlığı vergi cezalarına indirimlere ilişkin rehber yayımladı. Rehbere göre cezanın kesilmesinin ardından yapılacaklar birer birer sıralandı.
Dünyada çok hızlı bir değişim ve dönüşümün olduğunu, ülkelerin de buna ayak uydurmak zorunda kaldıklarını söyleyen Ekonomi Yazarı Erkin Şahinöz,
Yılın sonlarına yaklaştığımız bu aylarda, 2020 yılı bütçe hedefleri açıklandı ve Meclis'e gönderildi. Bu yılın sonunda 80.6 milyar bütçe açığı öngörülürken;
Aldığımız bilgiye göre önümüzdeki Perşembe günü yani yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna yeni ve ilk bir vergi kanunu teklifi geliyor.
Önceki yazımızda 12-13 Ekim tarihlerinde TÜRMOB genel kurulunun yapılacağını duyurmuş ve bazı öngörülerde bulunmuştuk.
Hafta sonu hemen hemen bütün gazeteler, yeni bir verginin doğumunu müjdeliyorlardı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve çeşitli kurum ve kuruluşlara görüş almak üzere
Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir. 1- 27 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV Tebliğinin...
Geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık yüz yirmi bin üyesi ve onları temsilen bin yedi yüz altmış dört delegesi olan, Mali Müşavirlerin çatı örgütü Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin
Sayın Emre Kartaloğlu Başkanlığında TÜRMOB 'da (Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulunda) Görev Yapacak Olan Tüm Kurul Üyelerine Şimdiden Başarılar Dileriz.
Teşvik kavramı, belirli ekonomik faaliyetlerin veya işlemlerin gerçekleşmesini veya başka faaliyet ve işlemlere oranla daha fazla yapılmasını sağlamak amacıyla,
Vergi alacaklarının hiç tahakkuk ettirilmemesi ya da geç tahakkuk ettirilmesi nedeniyle ortaya çıkan paranın zaman maliyetini telafi etmek amacıyla,
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenliyor.
Sayın DÜNYA okurları, Gümrükler Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına bir talimat verdi. Bu talimatla, alacaklarının takip ve tahsilinde
Bilindiği gibi, Türk Vergi Sistemi mükelleflerinin ve vergi sorumlularının, üzerinden vergi ödeyecekleri vergi matrahını kendilerinin hesaplamaları
Piyasa faiz oranlarında meydana gelen değişimlere paralel olarak, vergi uygulamasında kullanılan çeşitli faiz ve zam oranlarında da değişiklik yapılıyor.
1989 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 Sayılı "SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK" hakkında kanun . . .
Kurumsal Dönüşüm Konferansına Davetlisiniz