BMMG Bayrampaşa İlçe Temsilciliği Dur Durak Bilmiyor.
28 Nisan 2018 Cumartesi
Kurumlar Vergisi Beyanın Son Günleri Olmasına Rağmen Temsilcilik Olarak Meslek Mensuplarını Bilgilendirmeye Devam Ediyor
BMMG Bayrampaşa İlçe Temsilciliği Dur Durak Bilmiyor.
BMMG Bayrampaşa İlçe Temsilciliği Dur Durak Bilmiyor.

Kurumlar Vergisi Beyanın Son Günleri Olmasına Rağmen Temsilcilik Olarak Meslek Mensuplarını Bilgilendirmeye Devam Ediyor. 

SMMM - Bağımsız Denetçi Ali Kerimoğlu, "SSK Teşvikleri " Konusunda,

SMMM -Bağımsız Denetçi Burhan Eray "Şirket Kuruluşlarında Değişiklikler" - "Torba Yasa" yı Masaya Yatırdı.

Bayrampaşa Golden Tulip Otelde Meslek Mensuplarına İki Bölüm Halinde Seminer Veren BMMG Bayrampaşa İlçe Temsilcisi Lütfiye Kaya ve Ekibi Meslek Mensupları İle Teker İlgilenerek, Siz Varsanız Bizde Varız Diyerek Meslek Mensuplarına Hizmete Devam Dedi.

Seminerde Sunumları Yapan BMMG Bayrampaşa İlçe Temsilci Yardımcısı Zeliha Karabağ Konuşmalarını Yapması için BMMG ilçe Temsilcisi Lütfiye Kaya' yı Kürsüye Davet etti.

Kaya Kürsüye gelerek konuşmalarına başladı;

İSMMMO Yönetim Kurulu üyesi BMMG Grup Sekreteri Kadriye Topçu, değerli mesleki basınımız Sayın Nusret SÜMER, grubumuza gönül vermiş değerli meslektaşlar, BMMG Bayrampaşa İlçe Temsilciliğinin düzenlemiş olduğu eğitim seminerimize hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. 


Grubumuzun kuruluş amacı, Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün ilke ve devrimleriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerine bağlı, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesini benimseyen, katılımcı ve çoğulcu demokrasi anlayışına dayalı olarak, 3568 sayılı kanuna göre yetkilendirilmiş  SMMM ve YMM müesseselerini ülkemiz ve vatandaşlarımızın çıkarları doğrultusunda yetkin duruma getirilmesini ve toplumdaki saygınlığımızın arttırılmasını sağlamaktır. 

Meslek yasamızdaki eksik ve hatalı hükümlerin giderilebilmesi için çalışmalar yapmak, toplumumuzun aydın kesimden olmasının sorumluluğu içinde ülkemizin ekonomik ve sosyal sorunlarını aşabilmesine,  meslek örgütlerimiz ve ülkemizdeki diğer tüm kurum ve kuruluşlarla diyalog ve ortak çalışma kültürünü arttırarak, demokrasi kültürünün yerleşmesine katkıda bulunmak, dil-din-ırk-cinsiyet-renk gibi zenginlik içeren kişisel hiçbir ayrımcılık yapmadan kişilerin hak ve özgürlüklerine saygı duymak, meslek ve meslektaş odaklı çözümcü ve barışçıl bir anlayış içinde mesleğin geleceğine sizlerle birlikte katkıda bulunmak, her meslek mensubuna her bireye eşit mesafede olmak bizim grubumuzun başlıca amaçlarındandır.


Değerli meslek mensupları, gelin mesleğin geleceğini birlikte şekillendirelim. Çağın gereklerini yerine getiren, teknolojik çözümlerle meslek mensuplarının hayatını kolaylaştıran bir meslek odasını yeniden inşa etmeye birlikte var mıyız? Meslektaşlarımızın tüm haklarını savunmak sonuna kadar mücadele etmeye birlikte var mıyız? Sürekli kendini yenileyen, ön seçimle demokrasiyi gerçek anlamda yaşatan bir meslek odası olabilmek için var mıyız? 

Şeffaf bir oda için değişimi birlikte tamamlamaya var mıyız? Unutmayalım ki dostlar, hiçbir siyasi partinin arka bahçesi değiliz. BMMG demokratik yönetim anlayışına sahiptir. Her meslek mensubunun seçme ve seçilme hakkı vardır. Nispi aidatlar yasallaşmamasına rağmen bizleri yöneten yöneticiler hukuksuz olarak nispi aidatları almakta ısrar etmektedirler. Odamızı bir rant yeri görenlerden kurtarma zamanı gelmedi mi?


BMMG Bayrampaşa İlçe Temsilciliğinin hedefi; mesleğin geleceğini severek daha iyi ve bilge şeklinde yapan mali müşavirler, zamanında ve hak ettiği ücreti alabilen meslek örgütü, en önemlisi de kimlik sorununu ortadan kaldıran ve itibarlı meslek ve meslektaş haline gelene kadar hep birlikte mücadele etmek için var mıyız? Dinlediğiniz için teşekkür eder, eğitimimizin başarılı geçmesini dilerim.

Not: 

SMMM - Bağımsız Denetçi Ali Kerimoğlu, "SSK Teşvikleri " Konusunda, sunumlarının tam metnini yazılı metni aşağıda bilginize sunulmuştur.

                                        SGK Teşvikleri

SMMM Ali Kerimoğlu 

SGK Primi İşveren Payında Beş Puanlık İndirim (5510)

- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genelgesi (13.11.2008/2008–93) ,

-  01.10.2008 -  5510 Sayılı Kanun 81. Madde ile süresiz olarak yürürlüğe girmiştir.

NOT: 6111 sayılı Kanun’la 5510 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle; gerek diğer bir prim desteği 

Metnin Tamamı için tıklayınız

Bmmg Sgk Teşvikleri.pptx


-------------------------------------------

"Şirket Kuruluşlarında Değişiklikler" - "Torba Yasa"

SMMM -Bağımsız Denetçi Burhan Eray "Şirket Kuruluşlarında Değişiklikler" - "Torba Yasa" yı Masaya Yatırdı. Sayın Eray' ın, Konusunda, sunumlarının tam metni aşağıda bilginize sunulmuştur.

2018 04 09 Torba Yasalar 7099-7103-7104 ve VUK 492 GT.pptx

Toplantı Resimlerinin Tamamı

15- Bu Bölümde ; Soru - Cevap Bölümüne Geçilerek Konuklardan Gelen Sorulara Cevap Verildikten Sonra Toplantı Sona Erdi.
2019 yılının Ocak ayına ilişkin bütçe sonuçları açıklandı. Bilindiği üzere her yılın ocak ayı bütçesi fazla verir, bunun nedeni yılın ilk ayında ödenekler hemen serbest bırakılmadığı için
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre yenilenen kiralarında kira bedeli artış oranı, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamayı geçemeyecek.
İhbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İhbar tazminatı süreleri yasa ile belirlenir. İşçiler işten çıkarılmaları durumunda bu tazminatı almaya hak kazanır.
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu I sayılı listeye ilişkin beyannamede yer alan tablolarda yapılan çeşitli kontroller nedeniyle, Beyanname Düzenleme Programının güncellenmesi gerekmektedir.
Bilindiği gibi, vergide 213 sayılı VUK md. 359 ve 340 maddelerinin değişikliği hususu artık tartışılır hale gelmiştir.
7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 10’ncu maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Bilindiği gibi, uygulamada resen terk işlemleri vergi daireleri tarafından zamanında yerine getirilmesi gereken önemli bir konudur.
Vergi Usul Kanunu Sirküler Taslağında; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda, 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Konya SMMM Odasında, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü işbirliğinde Muhasebe ve Denetim Bilim dalında Tezsiz Yüksek Lisans yapan ...
Sigorta prim borçlarında yapılandırmaları bozulanlar, 28 Şubat'a kadar ödeme yapmaları halinde yapılandırma hakları devam edecek.
Seçim Büroşürlerinde YEŞİL PASAPORT'un Yeminli Mali Müşavirlerin - SMMM lerin (Meslek Mensuplarının) Hakkı Olduğunu üzerine basa basa vurgulamıştı.
Samsun-Bafra Sürmeli Orta Okulu Konferans Salonunu Olarak Restore etmiş Oldukları Samsun-Bafra Sürmeli Orta Okulu Konferans Salonunu ...
Konya SMMM Odası düzenlediği “Ticari Ahlak” Konulu Seminerde meslektaşları bir araya getirdi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Saffet KÖSE’nin katılımı ve sunumlarıyla başarıyla tamamlandı.
Köşemi takip eden okurlarımızın çok yakından bildiği gibi, konkordatoda yapılan son değişiklikler üzerine “Bankacılık lobisi konkordatoyu bitirdi” başlıklı yazım bu köşede 25 Aralık 2018'de yayımlanmıştı.
Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre, yenilenen kiralarında kira bedeli artış oranı, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamayı geçemeyecek.