BMMG Bayrampaşa İlçe Temsilciliği Dur Durak Bilmiyor.
28 Nisan 2018 Cumartesi
Kurumlar Vergisi Beyanın Son Günleri Olmasına Rağmen Temsilcilik Olarak Meslek Mensuplarını Bilgilendirmeye Devam Ediyor
BMMG Bayrampaşa İlçe Temsilciliği Dur Durak Bilmiyor.
BMMG Bayrampaşa İlçe Temsilciliği Dur Durak Bilmiyor.

Kurumlar Vergisi Beyanın Son Günleri Olmasına Rağmen Temsilcilik Olarak Meslek Mensuplarını Bilgilendirmeye Devam Ediyor. 

SMMM - Bağımsız Denetçi Ali Kerimoğlu, "SSK Teşvikleri " Konusunda,

SMMM -Bağımsız Denetçi Burhan Eray "Şirket Kuruluşlarında Değişiklikler" - "Torba Yasa" yı Masaya Yatırdı.

Bayrampaşa Golden Tulip Otelde Meslek Mensuplarına İki Bölüm Halinde Seminer Veren BMMG Bayrampaşa İlçe Temsilcisi Lütfiye Kaya ve Ekibi Meslek Mensupları İle Teker İlgilenerek, Siz Varsanız Bizde Varız Diyerek Meslek Mensuplarına Hizmete Devam Dedi.

Seminerde Sunumları Yapan BMMG Bayrampaşa İlçe Temsilci Yardımcısı Zeliha Karabağ Konuşmalarını Yapması için BMMG ilçe Temsilcisi Lütfiye Kaya' yı Kürsüye Davet etti.

Kaya Kürsüye gelerek konuşmalarına başladı;

İSMMMO Yönetim Kurulu üyesi BMMG Grup Sekreteri Kadriye Topçu, değerli mesleki basınımız Sayın Nusret SÜMER, grubumuza gönül vermiş değerli meslektaşlar, BMMG Bayrampaşa İlçe Temsilciliğinin düzenlemiş olduğu eğitim seminerimize hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. 


Grubumuzun kuruluş amacı, Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün ilke ve devrimleriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerine bağlı, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesini benimseyen, katılımcı ve çoğulcu demokrasi anlayışına dayalı olarak, 3568 sayılı kanuna göre yetkilendirilmiş  SMMM ve YMM müesseselerini ülkemiz ve vatandaşlarımızın çıkarları doğrultusunda yetkin duruma getirilmesini ve toplumdaki saygınlığımızın arttırılmasını sağlamaktır. 

Meslek yasamızdaki eksik ve hatalı hükümlerin giderilebilmesi için çalışmalar yapmak, toplumumuzun aydın kesimden olmasının sorumluluğu içinde ülkemizin ekonomik ve sosyal sorunlarını aşabilmesine,  meslek örgütlerimiz ve ülkemizdeki diğer tüm kurum ve kuruluşlarla diyalog ve ortak çalışma kültürünü arttırarak, demokrasi kültürünün yerleşmesine katkıda bulunmak, dil-din-ırk-cinsiyet-renk gibi zenginlik içeren kişisel hiçbir ayrımcılık yapmadan kişilerin hak ve özgürlüklerine saygı duymak, meslek ve meslektaş odaklı çözümcü ve barışçıl bir anlayış içinde mesleğin geleceğine sizlerle birlikte katkıda bulunmak, her meslek mensubuna her bireye eşit mesafede olmak bizim grubumuzun başlıca amaçlarındandır.


Değerli meslek mensupları, gelin mesleğin geleceğini birlikte şekillendirelim. Çağın gereklerini yerine getiren, teknolojik çözümlerle meslek mensuplarının hayatını kolaylaştıran bir meslek odasını yeniden inşa etmeye birlikte var mıyız? Meslektaşlarımızın tüm haklarını savunmak sonuna kadar mücadele etmeye birlikte var mıyız? Sürekli kendini yenileyen, ön seçimle demokrasiyi gerçek anlamda yaşatan bir meslek odası olabilmek için var mıyız? 

Şeffaf bir oda için değişimi birlikte tamamlamaya var mıyız? Unutmayalım ki dostlar, hiçbir siyasi partinin arka bahçesi değiliz. BMMG demokratik yönetim anlayışına sahiptir. Her meslek mensubunun seçme ve seçilme hakkı vardır. Nispi aidatlar yasallaşmamasına rağmen bizleri yöneten yöneticiler hukuksuz olarak nispi aidatları almakta ısrar etmektedirler. Odamızı bir rant yeri görenlerden kurtarma zamanı gelmedi mi?


BMMG Bayrampaşa İlçe Temsilciliğinin hedefi; mesleğin geleceğini severek daha iyi ve bilge şeklinde yapan mali müşavirler, zamanında ve hak ettiği ücreti alabilen meslek örgütü, en önemlisi de kimlik sorununu ortadan kaldıran ve itibarlı meslek ve meslektaş haline gelene kadar hep birlikte mücadele etmek için var mıyız? Dinlediğiniz için teşekkür eder, eğitimimizin başarılı geçmesini dilerim.

Not: 

SMMM - Bağımsız Denetçi Ali Kerimoğlu, "SSK Teşvikleri " Konusunda, sunumlarının tam metnini yazılı metni aşağıda bilginize sunulmuştur.

                                        SGK Teşvikleri

SMMM Ali Kerimoğlu 

SGK Primi İşveren Payında Beş Puanlık İndirim (5510)

- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genelgesi (13.11.2008/2008–93) ,

-  01.10.2008 -  5510 Sayılı Kanun 81. Madde ile süresiz olarak yürürlüğe girmiştir.

NOT: 6111 sayılı Kanun’la 5510 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle; gerek diğer bir prim desteği 

Metnin Tamamı için tıklayınız

Bmmg Sgk Teşvikleri.pptx


-------------------------------------------

"Şirket Kuruluşlarında Değişiklikler" - "Torba Yasa"

SMMM -Bağımsız Denetçi Burhan Eray "Şirket Kuruluşlarında Değişiklikler" - "Torba Yasa" yı Masaya Yatırdı. Sayın Eray' ın, Konusunda, sunumlarının tam metni aşağıda bilginize sunulmuştur.

2018 04 09 Torba Yasalar 7099-7103-7104 ve VUK 492 GT.pptx

Toplantı Resimlerinin Tamamı

12- l. OTURUM - "Yeni Hükümet Sisteminde Muhasebe ve Denetimin Ekonomiye Katkısı" Konusunda Oturum Başkanı İstanbul YMM Odası Başkanı Vehbi Karabıyık'ın Davetiyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Burhan Kuzu "Yeni Hükümet Sisteminin İdari ve Siyasi Yapısı" Üzerine Sözlerine Son Verdi.
Teklif ile; 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Ürteimi, İletimi, ...
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: 5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos...
İstanbul’da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu’nda 01-02 Aralık 2018 tarihlerinde yapılan ‘SMMM Yeterlilik Sınavı’ Bursa’dan 295 mali müşavir adayının katılımıyla gerçekleşti.
Geçen ay basında çıkan bir haber Antalya kamuoyunun ilgisini Narenciye Bahçesi alanına yöneltmiştir. Şehrin ortasında neredeyse tek kalmış, Antalya’nın simgesi narenciye ağaçları ile
Mesleğimizin, Meslek Mensuplarının Geleceği Kişisel Çıkarlara ve Makamlara Feda Edilmektedir."
Kentsel dönüşüm kapsamına giren binalardan daire ve dükkan alan vatandaşlar tapu harç ödemelerini geri alabilecek.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi . . . Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi . . .
"Burası 2019 Oda seçimlerinin başlangıç yeri olacaktır. Devrim burada başlıyor"
Yılın başından başlayıp artan bir hızla, ekonomideki olumsuz gelişmeleri ortadan kaldırmak için hükümet yoğun bir mesai harcamaktadır.
Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı, Yenikapı’daki...
Piyasalar tarafından merakla beklenen 2018 Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu.
Aylardır birbiri ardına rekor kıran enflasyon, milyonlarca memur ve emekli ile asgari ücretlilere yapılacak zamlar yaklaşınca eksiye geçti.
“Mükemmel bir dijital dönüşüm için ihtiyacımız nedir?” diye sorarsanız, size verebileceğim en iyi cevap: “Tasarım Odaklı Düşünme” olur.
"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Ekonomi ve Vergi Ekseninde Muhasebe ve Denetime Bakış"
“Türkiye Ekonomisinde Konkordato Müessesesinin İşleyişi ve Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu”Konulu toplantı düzenledi.