BMMG ; Temsilde Adaletin Adı "Nispi Temsil"
26 Nisan 2018 Perşembe
Nispi temsil sistemini seçim sistemi olarak geliştiren, Demokrasinin beşiği dediğimiz İskandinav ülkelerinden Danimarka'dır.
BMMG ; Temsilde Adaletin Adı "Nispi Temsil"
BMMG Temsilde Adaletin Adı 

"Nispi Temsil"

Nispi temsil sistemini seçim sistemi olarak geliştiren, Demokrasinin beşiği dediğimiz İskandinav ülkelerinden Danimarka'dır.

Amacı ise; çoğunluk sisteminin adalet ilkesine fazla yer vermediği ve temsildeki eşitsizlikleri gidermediği tespit edilmiş, bu eşitsizliği giderecekyeni bir seçim sistemi arayışına gitmiş ve ilk kez 1855 yı­lında Danimarka'da bir matematik profesörü olan Andrae tarafından geliştirilen nispi temsil sistemi, 1899 yılında Belçika'da, 1 inci Dünya Savaşından sonra da İngiltere(Sovyetler Birliği ve Türkiye dışındaki)ve tüm Avrupa ülkelerinde uygulamaya konmuştur.

Görüldüğü üzere sistemde amaç "Temsilde adaleti sağlamaktır"

Demokrasiye inanan her kesim için temsilde adalet, diğer bir deyimle azınlığın düşünce ve fikirlerini yönetim organizasyonunda temsil edilmesi anlayışı günlük siyasi çekişmelere kurban edilemez.Bu anlayışla 10 Temmuz 2008 tarihinde yayımlanan 5786 sayılı kanun ile meslek odalarına getirilen Nispi Temsil esasının Meslek örgütlenmemize"katılılımcı demokrasinin de gereği olarak" ivme kazandıracağına inanmaktayız.

Grup olarak yasa metni ile "nispi temsilin uygulanacağı kurullar" dışında, iktidar olmamız halinde yasa metninde bulunmayan komiteler ve Danışma Meclisinde de "NİSPİ TEMSİL" uygulama alanı yaratma çaba ve gayreti içinde olacağımızı beyan ederiz.

İlk iş olarak "Oda danışma meclisini" yeniden düşünce üreten bir meclise dönüştürüp seçimlere katılmış tüm grupların bu mecliste, yasanın nispi temsile esas kıldığı kurullarda sandalye kazanmasalar bile temsil edilmeleri sağlanacaktır.Bu anlayışı Oda bünyesinde oluşturulmuş veya oluşturulacak tüm komisyonlarda hakim kılmak temel hedeflerimizden olacaktır.

İktidar olduğumuzda bugün söylediklerimizi hiç kimsenin bize hatırlatmasına fırsat vermeyeceğiz.

Söylediklerimiz SEÇİM VAADİ  değildir.

İktidar olduğumuzda hemen uygulamaya konacak GRUP PROGRAMIMIZIN  öncelik tanıyacağımız başlıklardan birinin ta kendisidir.

BMMG
16- Divan Başkanı Kenan Mülayim, Ondördüncü Gündem Maddesi Olan Seçim Maddesine Geçerek Üyelerin Oylarını Kullanarak Yeni Yönetimi Seçmesi İçin Hazırlıklarını Tamamladılar. (SON)
7144 Sayılı Yasa Kapsamında Bilançolardaki Taşınmazların Yeniden Değerlenmesi ve Vergisel Avantajları, Örnek Uygulamalar ve
Tektaş İmar Affı Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya, vatandaşların başvuru işlemlerini kolay yapabilmesi için imar affını 12 adımda anlattı.
Şubat 2008’den bu yana ihracat bedellerini yurda getirip getirmeme konusundaki serbesti, 4 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait bir tebliğ ile sona erdi.
Bilindiği üzere; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin (IV/E-13.) bölümünde yer alan ve iade edilecek KDV tutarının gerçek olup olmadığının tespit edilmesi suretiyle,
Ekonomik gidişat ve mevcut konjonktürel yapı belirli kavramları ön plana çıkarmakta ve kullanılmasını yaygın hale getirmektedir. Ekonomin zora girmesi, ticaret hayatının daralması ile
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’yle bir araya geldi.
Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk ÖZSELEK, 30.09.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 483 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin ilgili maddesine göre,
Kadın Muhasebeciler Derneği üyeleri olarak Balıkesir/Erdek /Ocaklar ‘da bir araya geldiler. Annem Apart Otelinde gerçekleştirmiş oldukları toplantıda bir araya gelmenin . . . .
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık repo gösterge faiz oranını yüzde 24'e yükseltti. Foreks'in ilgili anketinde analistler faizin 375 baz puan faiz atırılmasını öngörmüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararnameye göre Türkiye'de yerleşik kişiler her türlü menkul ve gayrimenkul satış ve kiralamasını TL üzerinden yapacak.
Daha önce bu köşede ve Milliyet Gazetesinde “Türk Vergi Ceza Sistemi"nin tamamen değişmek zorunda olduğunu ele almıştım.
30.09.2017 Tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 483 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre eski ve yeni nesil yazarkasalardan alınan günlük Z Raporlarına ait mali bilgilerin
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu onayıyla bağımsız denetçilere yönelik
Yeni eğitim öğretim dönemi, özel okullar ve devlet okullarının birinci sınıflarıyla başladı. Hafta başında yeni dönem tamamen başlamış olacak.
Acı içinde kıvranan adamı hastaneye kaldırıyorlar. Röntgenler çekiliyor, tahliller yapılıyor ve doktor sonucu açıklıyor ;
Yeni Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2012 yılı ile birlikte yeni bir anlam kazanan bağımsız denetimde farklı düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor.
İncelemelerde idarenin dayandığı delillerin genelde hukuk, özelde vergi hukuku tarafından kabul gören delillerden olması gerekir.
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 11/9/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname