BMMG ; Temsilde Adaletin Adı "Nispi Temsil"
26 Nisan 2018 Perşembe
Nispi temsil sistemini seçim sistemi olarak geliştiren, Demokrasinin beşiği dediğimiz İskandinav ülkelerinden Danimarka'dır.
BMMG ; Temsilde Adaletin Adı "Nispi Temsil"
BMMG Temsilde Adaletin Adı 

"Nispi Temsil"

Nispi temsil sistemini seçim sistemi olarak geliştiren, Demokrasinin beşiği dediğimiz İskandinav ülkelerinden Danimarka'dır.

Amacı ise; çoğunluk sisteminin adalet ilkesine fazla yer vermediği ve temsildeki eşitsizlikleri gidermediği tespit edilmiş, bu eşitsizliği giderecekyeni bir seçim sistemi arayışına gitmiş ve ilk kez 1855 yı­lında Danimarka'da bir matematik profesörü olan Andrae tarafından geliştirilen nispi temsil sistemi, 1899 yılında Belçika'da, 1 inci Dünya Savaşından sonra da İngiltere(Sovyetler Birliği ve Türkiye dışındaki)ve tüm Avrupa ülkelerinde uygulamaya konmuştur.

Görüldüğü üzere sistemde amaç "Temsilde adaleti sağlamaktır"

Demokrasiye inanan her kesim için temsilde adalet, diğer bir deyimle azınlığın düşünce ve fikirlerini yönetim organizasyonunda temsil edilmesi anlayışı günlük siyasi çekişmelere kurban edilemez.Bu anlayışla 10 Temmuz 2008 tarihinde yayımlanan 5786 sayılı kanun ile meslek odalarına getirilen Nispi Temsil esasının Meslek örgütlenmemize"katılılımcı demokrasinin de gereği olarak" ivme kazandıracağına inanmaktayız.

Grup olarak yasa metni ile "nispi temsilin uygulanacağı kurullar" dışında, iktidar olmamız halinde yasa metninde bulunmayan komiteler ve Danışma Meclisinde de "NİSPİ TEMSİL" uygulama alanı yaratma çaba ve gayreti içinde olacağımızı beyan ederiz.

İlk iş olarak "Oda danışma meclisini" yeniden düşünce üreten bir meclise dönüştürüp seçimlere katılmış tüm grupların bu mecliste, yasanın nispi temsile esas kıldığı kurullarda sandalye kazanmasalar bile temsil edilmeleri sağlanacaktır.Bu anlayışı Oda bünyesinde oluşturulmuş veya oluşturulacak tüm komisyonlarda hakim kılmak temel hedeflerimizden olacaktır.

İktidar olduğumuzda bugün söylediklerimizi hiç kimsenin bize hatırlatmasına fırsat vermeyeceğiz.

Söylediklerimiz SEÇİM VAADİ  değildir.

İktidar olduğumuzda hemen uygulamaya konacak GRUP PROGRAMIMIZIN  öncelik tanıyacağımız başlıklardan birinin ta kendisidir.

BMMG
2- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Adı Olan Fakat, Tam Anlamıyla Uygulanamayan "Mali Tatilde" Edirne SMMM Odası Başkanı Sayın Kenan Karakuş' la Mesleki Konuları Masaya Yatırdılar.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından revize edilen ve 29 Mart 2018 tarihinde nihai metni yayımlanan"
Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürü Fatma Derya ALAN 7143 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, yapılandırmanın 2018 Mart ayı ve öncesi dönemlere ait sigorta primi,
TBMM’ye sevk edilen bedelli askerlikten yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri için bir yeniliğe gidilerek, temel askerlik eğitimlerinin tatil dönemlerine kaydırılabileceği belirtiliyor.
Konya SMMM Odası ve Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Sosyal Güvenlik Kurumu, Konya Çalışma ve İş Kurumu işbirliği ile
Tüketicilerin güncel yaşamlarında sıklıkla karşılaştıkları fatura ve borç ödeme konularında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yapılan değişikliklerin ödemelerinde gecikmeleri
AK Partili Grup Başkanvekili Bülent Turan, milyonların beklediği bedelli askerlik haberini az önce açıkladı. AK Partili Turan, 'Yaş 25, ücret 15 bin TL ve 25 gün de askerlik olacak.' dedi
Türkiye Varlık Fonu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Cumhurbaşkanlığı himayesine verilirken, ekonomi ile ilgili diğer pek çok kuruluş Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgilendirildi.
Milyonlarca emekli hem maaş hem de ek ödemelerini zamlı olarak almaya başlıyor. Temmuz zamları bugünden itibaren hesaplara yatırılıyor.
Kurumların yurt dışı iştiraklerinden elde ettikleri kazançlar öteden beri Kurumlar Vergisi Yasa'mızda yer alan hüküm çerçevesinde vergiden istisna edilmekteydi.
Başta TÜRMOB olmak üzere, çeyrek yüzyılı aşkın süredir oda yönetimlerinde de bulunan yönetim anlayışı; eleştiriye kapalı, demokratik işleyişten uzak, etkisiz,
Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında,
Tur kapsamında , önce Eskişehir SMMM Odası Başkanı Sayın Neşet ERSOY ve Yönetim Kurulu ziyaret edildi.
İş-Kur’ a kayıtlı issizler arasından olmak üzere 1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında , işe alındığı yıldan önceki takvim yılında işyerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak işe alınan,
Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, İmar Barışı düzenlemesine başvurularda binanın oturumu, kat sayısı ve katların metrekaresinin hatalı ölçüldüğünü belirterek,
Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi ile Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası arasında imzalanan “Sektör Danışmanlığı” protokolü hayata geçirildi.
Antalya İşitme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin ÇAKAR, Dernek Sekreteri Gül DURAN ve eğitmen Güzin ALTINAY odamızı ziyaret etti.
Gerek Vergi Usul Hukukunda ve gerekse, 6183 sayılı AATUHK’nun uygulamasında mücbir sebepler sürelerin kullanımında önemli bir yer tutmaktadır.
Son yıllarda futbol kulüplerinin bilançolarında görülen dengesizlikler ve finansal risklerin artması sonucu UEFA,