BMMG ; Temsilde Adaletin Adı "Nispi Temsil"
26 Nisan 2018 Perşembe
Nispi temsil sistemini seçim sistemi olarak geliştiren, Demokrasinin beşiği dediğimiz İskandinav ülkelerinden Danimarka'dır.
BMMG ; Temsilde Adaletin Adı "Nispi Temsil"
BMMG Temsilde Adaletin Adı 

"Nispi Temsil"

Nispi temsil sistemini seçim sistemi olarak geliştiren, Demokrasinin beşiği dediğimiz İskandinav ülkelerinden Danimarka'dır.

Amacı ise; çoğunluk sisteminin adalet ilkesine fazla yer vermediği ve temsildeki eşitsizlikleri gidermediği tespit edilmiş, bu eşitsizliği giderecekyeni bir seçim sistemi arayışına gitmiş ve ilk kez 1855 yı­lında Danimarka'da bir matematik profesörü olan Andrae tarafından geliştirilen nispi temsil sistemi, 1899 yılında Belçika'da, 1 inci Dünya Savaşından sonra da İngiltere(Sovyetler Birliği ve Türkiye dışındaki)ve tüm Avrupa ülkelerinde uygulamaya konmuştur.

Görüldüğü üzere sistemde amaç "Temsilde adaleti sağlamaktır"

Demokrasiye inanan her kesim için temsilde adalet, diğer bir deyimle azınlığın düşünce ve fikirlerini yönetim organizasyonunda temsil edilmesi anlayışı günlük siyasi çekişmelere kurban edilemez.Bu anlayışla 10 Temmuz 2008 tarihinde yayımlanan 5786 sayılı kanun ile meslek odalarına getirilen Nispi Temsil esasının Meslek örgütlenmemize"katılılımcı demokrasinin de gereği olarak" ivme kazandıracağına inanmaktayız.

Grup olarak yasa metni ile "nispi temsilin uygulanacağı kurullar" dışında, iktidar olmamız halinde yasa metninde bulunmayan komiteler ve Danışma Meclisinde de "NİSPİ TEMSİL" uygulama alanı yaratma çaba ve gayreti içinde olacağımızı beyan ederiz.

İlk iş olarak "Oda danışma meclisini" yeniden düşünce üreten bir meclise dönüştürüp seçimlere katılmış tüm grupların bu mecliste, yasanın nispi temsile esas kıldığı kurullarda sandalye kazanmasalar bile temsil edilmeleri sağlanacaktır.Bu anlayışı Oda bünyesinde oluşturulmuş veya oluşturulacak tüm komisyonlarda hakim kılmak temel hedeflerimizden olacaktır.

İktidar olduğumuzda bugün söylediklerimizi hiç kimsenin bize hatırlatmasına fırsat vermeyeceğiz.

Söylediklerimiz SEÇİM VAADİ  değildir.

İktidar olduğumuzda hemen uygulamaya konacak GRUP PROGRAMIMIZIN  öncelik tanıyacağımız başlıklardan birinin ta kendisidir.

BMMG
6- BMMG Güngören İlçe Temsilcisi Turulhan Çalcap, Sunumlarını Yapması İçin BMMG Eğitim ve Mevzuat Kurulu Başkanı Ahmet Özmaden'i Kürsüye Davet Etti. (SON)
Gider ekle fonksiyonunun “stopaj kodu” bölümünde yer alan “014- Huzur Hakkı” ve “016-Yer altı maden işçileri” tür kodları ile kayıt yapılmaması gerektiğine
Bunlardan en önemlisi ise mevcut durumda sadece iş uyuşmazlıklarında geçerli olan Arabuluculuk kurumu bundan sonra ticari davalar içinde geçerli olacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 03.08.2018 tarihinde açıklanan "100 Günlük İcraat Programı"nda Hazine ve
Konkordato şirketleri olası bir iflastan kurtarmayı hedefleyen bir düzenleme olarak uygulanıyor. Reuters’a bilgi veren üç yetkili konkordato sistemi hakkında yeniden bir düzenleme yapılabileceğini belirttiler.
Emekli maaşlarında Ocak 2019 zammı ve memur maaşlarında Ocak 2019 zammı merak konusu. Enflasyon mucizevi şekilde düşmezse yılbaşında memur ve memur emeklileri
Son iki haftada, Sayıştay'ın 2017 yılına ilişkin olarak; büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri ile ilgili denetim raporları gazetelerde çarşaf çarşaf yayınlanıyor.
08 Kasım 2018 tarihinde İstanbul SMMM Odası Eğitmeni Halim BURSALI ‘nın sunumu ile Antalya SMM odamızda gerçekleştirdik.
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca (BSMMMO) Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 80’inci yıldönümü sebebiyle,
Rüzgâr ağırdan eser, her 10 Kasım sabahı, her bir yere savurur, sararmış yaprakları.
İNCE MEDYA GRUP Stüdyolarından MANŞETX Gazetesinden canlı olarak yayınlanan, usta gazeteci Necmi İnce'nin hazırlayıp sunduğu İ
Meslek yasamızın çıkması ve odalarımızın kurulmasının üzerinden 28 yıl geçmiş bulunmaktadır.
27.03.2018 Tarih ve 30373 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanunla 4447 sayılı işsizlik sigortası kanununa ;
Emeklilerin intibak umudunu yeşerten bir gelişme yaşandı. 2000 yılından sonra emekli olanların aylık bağlanma oranlarının yükseltilmesi için 7 maddeden oluşan bir intibak teklifi Meclis'e sunuldu.
Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam yapılacak. CHP’li Ünal Demirtaş, emekli maaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaş zammına endekslenmesini öngören yasa teklifini Meclis’e sundu.
İşçilerin hakkı olan haftalık tatili bazı durumlarda gidebilir mi? Mesela hafta içinde rapor alınırsa hafta sonu izin hakkı kaybedilir mi? Kaç gün raporlu olunursa çalışılmış günler gibi sayılır?
Maliye Bakanlığı, gelir vergisi mükelleflerinden geçmiş takvim yılı gelirleri ile ilgili olarak, izleyen yılın mart ayında beyan ettikleri matrahlar üzerinden en yüksek vergi ödeyen mükelleflerin
Son günlerde konkordato komiserliği meselesi çok gündemde. Konkordato talebinin mahkemece kabulü kadar, komiser olarak atanacak kişilerin görev ve yetkileri de çok önemli...