BMMG ; Temsilde Adaletin Adı "Nispi Temsil"
26 Nisan 2018 Perşembe
Nispi temsil sistemini seçim sistemi olarak geliştiren, Demokrasinin beşiği dediğimiz İskandinav ülkelerinden Danimarka'dır.
BMMG ; Temsilde Adaletin Adı "Nispi Temsil"
BMMG Temsilde Adaletin Adı 

"Nispi Temsil"

Nispi temsil sistemini seçim sistemi olarak geliştiren, Demokrasinin beşiği dediğimiz İskandinav ülkelerinden Danimarka'dır.

Amacı ise; çoğunluk sisteminin adalet ilkesine fazla yer vermediği ve temsildeki eşitsizlikleri gidermediği tespit edilmiş, bu eşitsizliği giderecekyeni bir seçim sistemi arayışına gitmiş ve ilk kez 1855 yı­lında Danimarka'da bir matematik profesörü olan Andrae tarafından geliştirilen nispi temsil sistemi, 1899 yılında Belçika'da, 1 inci Dünya Savaşından sonra da İngiltere(Sovyetler Birliği ve Türkiye dışındaki)ve tüm Avrupa ülkelerinde uygulamaya konmuştur.

Görüldüğü üzere sistemde amaç "Temsilde adaleti sağlamaktır"

Demokrasiye inanan her kesim için temsilde adalet, diğer bir deyimle azınlığın düşünce ve fikirlerini yönetim organizasyonunda temsil edilmesi anlayışı günlük siyasi çekişmelere kurban edilemez.Bu anlayışla 10 Temmuz 2008 tarihinde yayımlanan 5786 sayılı kanun ile meslek odalarına getirilen Nispi Temsil esasının Meslek örgütlenmemize"katılılımcı demokrasinin de gereği olarak" ivme kazandıracağına inanmaktayız.

Grup olarak yasa metni ile "nispi temsilin uygulanacağı kurullar" dışında, iktidar olmamız halinde yasa metninde bulunmayan komiteler ve Danışma Meclisinde de "NİSPİ TEMSİL" uygulama alanı yaratma çaba ve gayreti içinde olacağımızı beyan ederiz.

İlk iş olarak "Oda danışma meclisini" yeniden düşünce üreten bir meclise dönüştürüp seçimlere katılmış tüm grupların bu mecliste, yasanın nispi temsile esas kıldığı kurullarda sandalye kazanmasalar bile temsil edilmeleri sağlanacaktır.Bu anlayışı Oda bünyesinde oluşturulmuş veya oluşturulacak tüm komisyonlarda hakim kılmak temel hedeflerimizden olacaktır.

İktidar olduğumuzda bugün söylediklerimizi hiç kimsenin bize hatırlatmasına fırsat vermeyeceğiz.

Söylediklerimiz SEÇİM VAADİ  değildir.

İktidar olduğumuzda hemen uygulamaya konacak GRUP PROGRAMIMIZIN  öncelik tanıyacağımız başlıklardan birinin ta kendisidir.

BMMG
12- TMUD Komisyon Başkanı YMM Sabri Tümer, Görüşlerini Sunan Meslek Mensuplarına Cevap Vermesi İçin TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi YMM Dr. Masum Türker Görüşlerini Sunduktan Sonra Türker'e Plaketinin Verilmesinden Sonra İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resim Verdiler.
(2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen eşdeğerlik kararlarının kamuoyuyla paylaşılmaması İdare Mahkemesinin kararında hataya sebebiyet verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
İstanbul SMMM Odası Geçmiş Dönem Üsküdar İlçe Temsilcisi Sayın SUAT ANTİK'in Değerli annesi hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Sosyal Güvenlik Kurumu, 5434-5510 sayılı Kanuna tabi olma ile memuriyete başlangıç tarihlerinin nasıl belirleneceği hakkında durumları 13 farklı örnekle açıkladı.
2019 yılının Ocak ayına ilişkin bütçe sonuçları açıklandı. Bilindiği üzere her yılın ocak ayı bütçesi fazla verir, bunun nedeni yılın ilk ayında ödenekler hemen serbest bırakılmadığı için
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre yenilenen kiralarında kira bedeli artış oranı, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamayı geçemeyecek.
Turnuvada Mmmbd Geçmiş Dönem Başkanı İrfan Demirci Tüm Rakiplerini Yenerek, Turnuva Şampiyonu Olurken,
İhbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İhbar tazminatı süreleri yasa ile belirlenir. İşçiler işten çıkarılmaları durumunda bu tazminatı almaya hak kazanır.
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu I sayılı listeye ilişkin beyannamede yer alan tablolarda yapılan çeşitli kontroller nedeniyle, Beyanname Düzenleme Programının güncellenmesi gerekmektedir.
Bilindiği gibi, vergide 213 sayılı VUK md. 359 ve 340 maddelerinin değişikliği hususu artık tartışılır hale gelmiştir.
7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 10’ncu maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Bilindiği gibi, uygulamada resen terk işlemleri vergi daireleri tarafından zamanında yerine getirilmesi gereken önemli bir konudur.
Vergi Usul Kanunu Sirküler Taslağında; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda, 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Konya SMMM Odasında, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü işbirliğinde Muhasebe ve Denetim Bilim dalında Tezsiz Yüksek Lisans yapan ...