Aslında “Seçim Sandığımız”
06 Mayıs 2019 Pazartesi
Hıdır Daştan
Sandık, Magna Carta ile doğmuş ve içine özgürlük ve demokrasiyi alarak çok mesafeler kat etmiştir. Özgürlük ve demokrasiyi taşımıştır sandık.
Görü-yorum

Aslında “Seçim Sandığımız”

SMMM Hıdır Daştan
 
Sandık, Magna Carta ile doğmuş ve içine özgürlük ve demokrasiyi alarak çok mesafeler kat etmiştir. Özgürlük ve demokrasiyi taşımıştır sandık. Sandıkla gelen sandıkla gider olmuş. Kimini “sahip çıkıldığında” sandık götürmüş, kimi seçim anında sandığı götürmüştür.

Sandık denince akla ilk gelen demokrasi olmakla beraber sandığı sadece demokrasi ile anmamalı, renk vermeli neşe katmalı sandığa. Sanılır ki insanoğlunun en büyük kavgası ekmek kavgasıdır. Zamanla anlaşılmıştır ki dünyanın en büyük kavgası “sandık kavgasıdır”. Sandığa ilk çöken kazanmıştır hep, kazanamama ihtimali yok. Önemlidir sandık. İstenilen sonuç alınıncaya dek sürer bazen ve bazen de istenilen sonuç önceden yerleştirilir sandığa. 

Sandıkları vardır insanların; çocukların “oyun sandığı”, garibanın “boya sandığı”, gelinin “çeyiz sandığı”, pazarcının “elma sandığı”, sevgilinin “adam sandığı”, ihtiyarın “emekli sandığı”, seçmenin “oy sandığı”, bizlerin “seçim sandığı”…

Hayatımız seçimlerimizden ibaret ise en önemli sandık, seçim sandığıdır. Sondan önceki tercih kadar pişmanlık yüklüdür tercihlerimiz; elim kolum kırılsaydı dedirten, ondan bir önceki kadar da saf, temiz ve “her şey vatan için” kıvamında masum. Sen demokrasi, adil yarış, seçim dersin, bilemediğin bir üst akıl abrakadabra yapar ve “t” harfini tokat gibi yerleştirir araya,  “seçtim” deyiverir. Sen seçim dersin o seçtim…

Seçimlerimizdir önemli olan, hakkaniyetle, kapalı oy açık sayım seçimlerimizdir ve bir de içi görünen sandık. Bizim için seçim; iradenin sandığa yansıdığı, tercihlerin özgürce yapıldığıdır seçim. Aksi halde bir orta oyunu olur “seçim sandığımız”. 

Tercihleri yansıtırsa seçim seçimdir, yoksa yan yana gelen ve içi hayal kırıklığıyla dolu söylenmiş iki kelimedir seçim ve sandık. Hakkaniyet dışı ve üzerinde oyunlar oynanmış olay, eylem değildir ortaya konan sandık ve yapılan seçim. 

İcra ediliş itibariyle iki seçim vardır. Adil, dürüst ve tarafsızlıkla yapılmışsa “sandık işlevli seçim” ve içine hile karışmışsa “seçim sandığımız” denilen seçim, biz sandığımızla kalırız, onlar kurdukları ayarladıkları ve istedikleri gibi sonuçlandırdıkları sandıklarla. Bizim için seçim onlar için seçtim şeklinde sonuçlanır hep. Bizim gördüğümüz siyasetin kördüğümü olur, yarınları kısır, yarınları bitik ve yarınları çoktan demokrasinin dışına çıkmış… 06.05.2019
4- 12-13 Ekim de TÜRMOB Genel Başkanlığına Aday Olmayan TÜRMOB Genel Başkanı A. Masis Yontan Bir Veda Konuşması Niteliğinde Konuşmalarını Tamamlayarak Salondaki Yerini Aldı.
18 Eylül 2019 Çarşamba günü 12.00-14.00 saatleri arasında Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Odamızın yeni hizmeti ile mükelleflerinizin bildirge işlemlerini gerçekleştirirken SGK teşviklerinden yararlanmasını sağlayabilirsiniz.
" Ekonomide Çıkış Yolu " Türkiye Konulu Konferansa Davetlisiniz
Muhtasar Sgk Birleştirmesi • Vergi Mevzuatındaki Güncel Değişiklikler • Sgk Mevzuatındaki Güncel Değişiklikler (2019/9 Sgkgenelgeleri ile ilgili son uygulamalar) • Yabancı İşçi Çalıştırma Usul ve Esasları • Yurt Dışı Borçlanması Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Bilgilendirme