Antalya SMMM Odası ;
21 Eylül 2018 Cuma
7103,7104,7143,7144 Sayılı Torba Kanunlarla Güncel Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler Konulu Eğitim Semineri Düzenledi
Antalya SMMM Odası ;
Antalya SMMM Odası ;7103,7104,7143,7144 Sayılı Torba Kanunlarla Güncel Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler Konulu Eğitim Semineri Düzenledi

7103,7104,7143,7144 Sayılı Torba Kanunlarla Güncel Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler konulu eğitim semineri 19.09.2018 tarihinde SMMM Serkan YILMAZ ve SMMM Murat ATİK’in sunumuyla Antalya SMMM Odasında gerçekleştirildi. 

Seminerin açılış konuşmasını yapan Oda Başkanı Emrullah Tayfun ÇAVDAR, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazilerimizin gününü kutlayarak konuşmasına başladı. 

Emrullah Tayfun ÇAVDAR ülke ekonomisinin içinde bulunduğu durumu değerlendirerek; “Artık rüya bitti hormonlu büyüyen Türk ekonomisi tıkanma noktasına geldi. Mevduat faizleri % 24, ticari kredi faizleri ise % 40 – 45’lerde. Artık bankalar kredi vermek istemiyor. Ekonomimizi daha zor günler bekliyor. Borcu olan borcunu ödeyemiyor, alacağı olan tahsilat yapamıyor. İyi niyetli insanlar var ama kötü niyetli insanlarda bu ortamı kullanıyor. 

Kredi ile büyümeyi ve lüks yaşamayı tercih ettik bu saadet bitti. İsraf ekonomisinden bir an önce üretim ekonomisine geçmek zorundayız. Dövizdeki dalgalanma, artık pansumanla ya da konuşarak giderilemeyecek durumda. Dünyada en çok faiz veren üçüncü ülkeyiz. Ben yaptım düşüncesi ile gelinen nokta bu. 

Son çıkan kararname ile dövizle yapılan ticari anlaşmaların 30 gün içinde TL’ye çevrilmesi kararlaştırıldı, dava konusu olan sözleşmeler var, bazı davalar karar aşamasında. Bu sözleşmeler hangi kurdan TL’ye çevrilecek yabancı şirketlerin taraf olduğu sözleşmeler var, bu sözleşmeleri nasıl TL’ye çevireceğiz.

Odamızda eğitime her zaman önem verdik. Bu semineri kendi bünyemizde bulunan eğitimcilerimiz ile yapmaktayız. Böyle eğitimcileri bünyemizde barındırmamız bizim en büyük zenginliğimiz ve tecrübemizin bir fotoğrafıdır. Kendi meslektaşlarımız oda üyelerimize eğitimler vermeye devam edecek. Programladığımız bu eğitimler ile akademik seviyede bilgi ile donatılmış oda olarak eğitimlerimize devam edeceğiz. Bizler iyi, güzel ve yaşanabilir bir ülke için çalışıyor, çabalıyoruz. Hukuk ve adaletin olmadığı yerde iyi bir ekonomiden söz edemezsiniz. Adalet ve hukukun iyi işledi bir düzende herkes mutlu olur ve mutlu yaşar” dedi. Ayrıca Cumhuriyetimizin 95. Kuruluş yıl dönümünde gerçekleştireceğimiz programa tüm üyelerimizi beklediğini söyleyerek sözlerine son verdi.

Açılış konuşmasının sonrasında seminere başlayan SMMM Serkan YILMAZ ve Murat ATİK 

•İmha edilmesi gereken emtianın emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce değerlemesinin yapılabilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
•Yeni kurulan ve yatırım teşvik belgesi alan sermaye şirketlerince, yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralar kur değerlemesine tabi tutulmaması öngörülmüştür.
•Elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgelere ilişkin maddede belirtilen fiiller için kesilecek özel usulsüzlük cezalarına açıklık getirilmiştir.
•Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için yapılabilecek indirim oranı 1/3’ten 1/2’ ye çıkarılmıştır.
•Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılmıştır.
•Yeni alınan makine ve teçhizatın mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadarlık daha kısa bir sürede amortismana tabi tutularak gider yazılabilmesine imkan sağlanmıştır.
•Konutların çatı ve/veya cephelerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi teşvik edilmiştir.
•Kreş ve gündüz bakımevi hizmetine ilişkin yapılan ödemelerin belli bir tutarı vergiden istisna edilmiştir.


•Kıdem tazminatından istisna tutarın hesabına dahil edilecek ödemelere yeni eklemeler yapılmıştır.
•İkale sözleşmesi, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödeme ve yardımların ücret kapsamında değerlendirilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
•Asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi değişikliklerinden etkilenmemesini sağlayacak kalıcı düzenleme yapılmaktadır.
•Organize Sanayi Bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin altyapı yatırımlarına KDV istisnası getirilmiştir.
•Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemlerine KDV istisnası tanınmıştır.
•Yeni makina ve teçhizat alımları KDV’den istisna edilmiştir.
•Arsa karşılığı inşaat işlerinde KDV uygulamasına açıklık getirilmiştir.
•Fazla veya yersiz ödenen verginin iade şartları düzenlenmiştir.
•Gümrüksüz satış mağazalarına satılmak üzere yapılan teslimler KDV’den ve ÖTV’den istisna tutulmuştur.
•Bağışlanmak üzere yapılan bazı tesislere yapılan teslimler KDV’den istisna edilmiştir.
•Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere verilen sağlık hizmetleri istisna kapsamına alınmıştır.
•Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat alımları istisna kapsamına alınmıştır.
•Bazı işlem, teslim ve hizmetler kısmi istisna kapsamına alınmıştır.
•İkinci el oto ve taşınmaz alış satışlarında özel matrah şekli belirlenmiştir.
•İndirimli orana tabi işlemlerde sonradan ortaya çıkan giderler dolayısıyla yüklenilen KDV’nin iade hesabına dahil edilmesi imkanı getirilmiştir.
•KDV İndirimi hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna kadar kullanılabilecektir.
•Kısmi istisna kapsamında olan bazı teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenen KDV’nin indirimine imkan sağlanmıştır.
•Zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen sabit kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin indirimi faydalı ömürlerini tamamlama durumlarına göre belirlenecektir.
•Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisinin indirimine imkan sağlanmıştır.
•Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen katma değer vergisi indirim konusu yapılamayacaktır.
•İstisna edilmiş işlemlerde indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iadesinin talep edilebileceği süre belirlenmiştir.
•İmal ettikleri malları bizzat ihraç eden imalatçılara, ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yaptırabilme hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.
•Bakanlar Kuruluna, süresi içinde iadesi talep edilmeyen KDV’yi gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak yazdırma ve iade hakkı doğuran işlemlerle ilgili iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarı belirlemesi hususunda yetki verilmiştir.
•Vergiye uyum düzeyi yüksek mükelleflerin iade işlemlerinin kolaylaştırılmasına ilişkin Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.
•Hasılat esaslı vergilendirme yöntemi getirilmiştir.
•Maliye Bakanlığına, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için vergi ödemesinin uzatılması yetkisi verilmiştir.
•Teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde üretilen oyun yazılımlarının teslimi KDV’den istisna tutulmuştur.
•7144 sayılı Kanun ile Taşınmazların Yeniden Değerlemesine İmkan sağlanmıştır.
•Yeniden değerleme sonrası oluşan fark tutarının özel bir fon hesabına alınması ve vergi kesintisi
•Fon hesabında gösterilen değer artışı tutarının başka bir hesaba nakledilmesi
Konularında bilgi verdi. Seminer plaket töreni ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki torba yasa teklifi görüşmelerinde yeni bir düzenlemeye gidildiğini söyleyen BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, “7143 Sayılı Kanun ile vergi ve . . . .
Mali müşavirlik için ilk adım olan SMMM Staja Başlama Sınavı’na yönelik düzenlenen hazırlık kursu, Öğr. Gör. Adem Yıldırım’ın verdiği ‘Finansal Muhasebe’ dersiyle başladı.
Türkiye'nin ilk mesleki haber ajansı ve mevzuat portalı 35. yıl dönümünü kutladı.
Teklif ile; 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Ürteimi, İletimi, ...
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: 5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos...
Konya SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk ÖZSELEK, 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan borçlarını ödeyemeyen mükellefler için çıkarılan kanuna dikkat çekti.
İstanbul’da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu’nda 01-02 Aralık 2018 tarihlerinde yapılan ‘SMMM Yeterlilik Sınavı’ Bursa’dan 295 mali müşavir adayının katılımıyla gerçekleşti.
Geçen ay basında çıkan bir haber Antalya kamuoyunun ilgisini Narenciye Bahçesi alanına yöneltmiştir. Şehrin ortasında neredeyse tek kalmış, Antalya’nın simgesi narenciye ağaçları ile
Mesleğimizin, Meslek Mensuplarının Geleceği Kişisel Çıkarlara ve Makamlara Feda Edilmektedir."
Kentsel dönüşüm kapsamına giren binalardan daire ve dükkan alan vatandaşlar tapu harç ödemelerini geri alabilecek.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi . . . Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi . . .
"Burası 2019 Oda seçimlerinin başlangıç yeri olacaktır. Devrim burada başlıyor"
Yılın başından başlayıp artan bir hızla, ekonomideki olumsuz gelişmeleri ortadan kaldırmak için hükümet yoğun bir mesai harcamaktadır.
Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı, Yenikapı’daki...
Piyasalar tarafından merakla beklenen 2018 Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu.
Aylardır birbiri ardına rekor kıran enflasyon, milyonlarca memur ve emekli ile asgari ücretlilere yapılacak zamlar yaklaşınca eksiye geçti.