Antalya Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu 2019 Yılı Seçimleri İçin Aday Tanıtım Toplantısını 02 Mayıs 2019 Tarihine Yaptı.
09 Mayıs 2019 Perşembe
Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubunun Yönetim Kurulu ve Başkan Adayı Sn: E.Tayfun Çavdar
Antalya Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu  2019 Yılı Seçimleri İçin Aday Tanıtım Toplantısını 02 Mayıs 2019 Tarihine Yaptı.

Antalya Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu  2019 Yılı Seçimleri İçin Aday Tanıtım Toplantısını 02 Mayıs 2019 Tarihine Yaptı.

Haber ve fotoraflar : Gürsel Yurtbahar

Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubunun Yönetim Kurulu ve Başkan Adayı Sn: E.Tayfun Çavdar

 Açılış konuşmasında;

Muhasebe mesleği ve geleceği hakkında  kısa  bilgi verdikten sonra;

“AĞIR KOŞULLARIN BİZİ ESİR ALMAYA ÇALIŞTIĞI BU SÜREÇTE; YARINLARIMIZ İÇİN,

* Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkmak için,

* Benlik duygusundan arınarak biz diyebilmek için,

* Ekmeğimize ve aşımıza sahip çıkmak için,

* Birlikte örgütlüğümüze sahip çıkmak için,

* Dayanışma, paylaşma, birlikte karar alma ve

* Birlikte yöneltmek için,

HAYDİ HEP BİRLİKTE ……..  “

Sloganı ile aday tanıtımına geçildi……

Fotoraflar  :

1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Balıkesir SMMM Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve Oda Sekreteri Eren Çekiç'le Muhasebe Mesleğini ve Meslek Mensuplarının Sorunlarını Masaya Yatırdı.
Paranın olduğu yerde verginin olmaması beklenemez ve vergi hayatın birçok yerinde olduğu gibi dini vazifelerin yerine getirilmesinde de hayatımızın içinde.
Vergi icra hukuku olarak da bilinen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 13’üncü maddesinde hüküm altına alınan ihtiyati haciz müessesesi . . . . .
Yazılı bölümü 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde, sözlü bölümü ise 20-21-22 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen
Gülerken düşündüren……………….Düşündürürken öğreten……………..Öğrettiğini unutturmayan……………Maliyenin ve mesleğimizin unutulmaz hocası……
Elbette ki, 5510 Sayılı Kanunla Kanun’un 53. Maddesi’nde yer alan 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 4/b bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı sayılanların,
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK’nun 353/1 maddesi hükmüne göre verilmesi ve alınması gereken fatura ve gider pusulası ve müstahsil makbuzu ile
Yeni TTK’nın 390. maddesinin birinci fıkrasına göre, “Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının
3 yıldır işsiz, etrafımın yardımıyla yaşıyorum. 1 Ekim 1977 doğumluyum. 25 Ekim 1999'da SSK kapsamında mühendis olarak işe başladım ve
Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı bütçe sonuçlarını açıkladı. İlk 6 ayda 78.6 milyar TL açık veren bütçe, Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin Hazine'ye devrinden sonra...
Otomotiv sektör temsilcileri yaşadıkları kriz karşısında bazı isteklerini ve önerilerini sıralıyorlar. Aralarında Rusya’da sektörün yaşadığı krizden
Toplantının hemen başında Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, “Tekstil sizin için ne anlama geliyor?” diye sordu. Ucuz işgücü, zorlu çalışma şartları, ç
Bankalarca verilen kredilere ilişkin usul ve esaslar, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve
İdeal olan şirketlerin kendi öz kaynakları ile yatırımlarını yapmaları ve faaliyetlerini sürdürmeleri olmakla birlikte, bu her zaman mümkün olmaz ve kaynak ihtiyacı
Bu Kanunun amacı; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek . . . . .
BİLSEM sonucu MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar sonrasında kesin kayıt hakkı elde edecek isimler ortaya çıktı.
Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
2576 sayılı “Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri’nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un, “Vergi Mahkemeleri’nin Görevleri” başlıklı