Annemin doğum borçlanmasıyla emeklilik ihtimali nedir?
12 Kasım 2019 Salı
Annem 31 Ekim 1962 doğumlu olup, sigorta girişi 1 Temmuz 1984'tür. Toplam sigortalı prim gün sayısı 2629 gün.
Annemin doğum borçlanmasıyla emeklilik ihtimali nedir?
Annemin doğum borçlanmasıyla emeklilik ihtimali nedir?

Sezgin Özcan - (Sözcü)

Annem 31 Ekim 1962 doğumlu olup, sigorta girişi 1 Temmuz 1984'tür. Toplam sigortalı prim gün sayısı 2629 gün. 7 Mayıs 1995'te ikiz çocuk doğurmuş. Halen sezonluk olarak bir yerde çalışıyor.

Çocuk borçlanması yaparak emekli olma ihtimali nedir? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Sevgi Ceren Ünsal
Anneniz 971 gün daha prim ödeyerek prim gününü 3600 güne tamamlayıp, 58 yaşını dolduracağı 31 Ekim 2020 tarihinde SSK statüsünden emekli olabilir. Eksik prim günü için doğum borçlanması yapabilir. Ancak ikiz doğumlar fazla borçlanma hakkı vermiyor. Bir çocuk borçlanması olarak değerlendiriliyor. Buna göre, çocukların doğum tarihinden itibaren 2 yıl içinde prim ödemesi yoksa 720 gün borçlanma yapabilir. 2 yıllık süre içinde prim ödenmiş süreler varsa, 720 günden prim ödenmiş sürelerin düşülmesi sonucu kalan süre kadar borçlanma yapabilir. Borçlanma sonrasında eksik kalan süre için de isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyebilir.

Emekli Sandığı primlerimi geri alabilir miyim?

1970-1973 yılları arasında devlet memurluğu yaptım. Eşimle aynı yere tayin olamadığım için istifa etmek zorunda kaldım. Şimdi 66 yaşımdayım. O zaman maaşımdan Emekli Sandığı'na kesilen primleri alabilir miyim? İsmi saklı

5434 Sayılı Kanun'un 87. maddesinin son fıkrası ile 88. maddesi hükümlerine göre, fiili hizmet süresi ve fiili hizmet zamları 5 yılı doldurmamış olanlar ile 87. maddenin (a), (b), ( c), (d), (e), (g), (h), (i), (j) ve (m) bentlerinde belirtilenlerden fiili hizmet süreleri 10 yıl ve daha fazla olanların kamu görevinden ayrılışlarında emekli kesenekleri geri verilmiyor.

Diğer bir deyişle, kamu görevi, kanunun 87. maddesinde sayılan nedenlerden birine bağlı olarak sona ermiş olmakla birlikte, hizmet süresi 5 yıldan az olanlar ile 10 yıl ve daha fazla olanlara kesenek iadesi yapılmıyor. Memuriyetten istifa etmiş olmakla birlikte (Md. 87/a) hizmet süreniz 5 yıldan az olduğundan, emekli keseneklerini geri almanız mümkün olmaz.

Yurtdışı borçlanmasıyla nasıl emekli olurum?

Ağustos 1975 doğumluyum. İlk sigorta giriş tarihim 1995. 2002 yılında Almanya'ya geldim. Halen Almanya'da çalışmaktayım. Türkiye'de toplam 850 gün sigortalı çalışmam var. Yurtdışı borçlanmasıyla emeklilik için kaç yaş ve kaç gün prim ödemeliyim? Ercan Aslan

1 Ağustos 2019 tarihinden sonra yapılan başvurulara istinaden borçlanılan yurtdışı çalışma süreleri 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendiriliyor. Borçlanılan sürenin son 2520 prim günü içinde kalması ve 1260 günden fazla olması halinde 4/a statüsünden emekli olunamıyor. Bu durumda 4/b şartlarıyla 4/b statüsünden emekli olunabiliyor.

Buna göre, 4550 gün yurtdışı borçlanması yaparak, 5400 prim günü ve 58 yaş şartlarıyla 4/b statüsünden emekli olabilirsiniz. Ancak Türkiye'ye dönüp son 1260 gün 4/a (SSK) kapsamında çalışmanız koşuluyla, (sigorta başlangıcınız da 23.11.1995 tarihinden önce ise) 5750 prim günüyle 55 yaşınız dolduğunda 4/a statüsünden emekli olmanız da mümkün olabilir.
1- Prof. Dr. Barış Sipahi - (İşletme Sermayesi Yönetimi)
Şirketler niçin holding çatısı altında toplanırlar? Soruyu bir başka şekilde de sorabiliriz. Normalde herhangi bir üretimi olmayan,. . .
Hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “Adisyon” belgesinin, elektronik ortamda e-Belge olarak düzenlenebilmesine, . .
Önceki yazımda şirketlerin mali yapılarının güçlendirilmesi için Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 5/1.e maddesinde düzenlenen gayrimenkul
İstanbul Sanayi Odası (İSO), her yıl geleneksel olarak yayımladığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının 2019 yılına ait olanını önceki gün kamuoyuna açıkladı.
Bundan 4 yıl önce Amerikan Emperyalizminin FETÖ terör örgütü marifetiyle kalkıştığı hain darbe girişimi Türk Ordusu, . . .
Perpa Kooratifi Yönetim Kurulu Başkanı, SMMM Hacı Demir' in Babası Ziya Demir Hakk'a yürümüştür.
Huzur hakkı ödemelerinin sigorta primine tabi olup olmadığı konusunda uygulamada tereddütler yaşanabiliyor. Huzur hakkı ödenecek kişi, a
Özet : 4447 sayılı Kanunun Geçici 24’üncü maddesi kapsamında ücretsiz izin bildirimi yapılacak dönemde, . . . .
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, 4 yıl önce gerçekleşen darbe girişiminde
Sermaye Piyasası Kurumu'nun daha önce hakkında suç duyurusunda bulunduğu kişilerin yatırım tavsiyesi vermek . .
Mükellefler dayanağını bilemedikleri ya da göremedikleri vergi ve ceza ihbarnamesine karşı ancak dava açtıktan sonra neden vergi ve cezaya muhatap olduklarının gerekçesini öğrenebileceklerdir.
Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanların bildirimi “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”
Vergi incelemesinde amaç, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Vergi incelemesi;
Mali yapıyı güçlendirmede vergisel bir teşvik: gayrimenkul ve iştirak satış kazancı istisnası Ekonominin içinden geçtiği bu zor günlerde,
7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID- 19) salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 23 üncü Maddesindeki ‘’Kısa Çalışma Ödeneği’’ süresi; 01.07.2020 tarihinden itibaren 1 ay uzatıldı.
2007 yılında emekli oldum. Ancak bu tarih itibarıyla çalışmaya devam ediyorum. Tabii ki SGDP ödeniyor.