Annemin doğum borçlanmasıyla emeklilik ihtimali nedir?
12 Kasım 2019 Salı
Annem 31 Ekim 1962 doğumlu olup, sigorta girişi 1 Temmuz 1984'tür. Toplam sigortalı prim gün sayısı 2629 gün.
Annemin doğum borçlanmasıyla emeklilik ihtimali nedir?
Annemin doğum borçlanmasıyla emeklilik ihtimali nedir?

Sezgin Özcan - (Sözcü)

Annem 31 Ekim 1962 doğumlu olup, sigorta girişi 1 Temmuz 1984'tür. Toplam sigortalı prim gün sayısı 2629 gün. 7 Mayıs 1995'te ikiz çocuk doğurmuş. Halen sezonluk olarak bir yerde çalışıyor.

Çocuk borçlanması yaparak emekli olma ihtimali nedir? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Sevgi Ceren Ünsal
Anneniz 971 gün daha prim ödeyerek prim gününü 3600 güne tamamlayıp, 58 yaşını dolduracağı 31 Ekim 2020 tarihinde SSK statüsünden emekli olabilir. Eksik prim günü için doğum borçlanması yapabilir. Ancak ikiz doğumlar fazla borçlanma hakkı vermiyor. Bir çocuk borçlanması olarak değerlendiriliyor. Buna göre, çocukların doğum tarihinden itibaren 2 yıl içinde prim ödemesi yoksa 720 gün borçlanma yapabilir. 2 yıllık süre içinde prim ödenmiş süreler varsa, 720 günden prim ödenmiş sürelerin düşülmesi sonucu kalan süre kadar borçlanma yapabilir. Borçlanma sonrasında eksik kalan süre için de isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyebilir.

Emekli Sandığı primlerimi geri alabilir miyim?

1970-1973 yılları arasında devlet memurluğu yaptım. Eşimle aynı yere tayin olamadığım için istifa etmek zorunda kaldım. Şimdi 66 yaşımdayım. O zaman maaşımdan Emekli Sandığı'na kesilen primleri alabilir miyim? İsmi saklı

5434 Sayılı Kanun'un 87. maddesinin son fıkrası ile 88. maddesi hükümlerine göre, fiili hizmet süresi ve fiili hizmet zamları 5 yılı doldurmamış olanlar ile 87. maddenin (a), (b), ( c), (d), (e), (g), (h), (i), (j) ve (m) bentlerinde belirtilenlerden fiili hizmet süreleri 10 yıl ve daha fazla olanların kamu görevinden ayrılışlarında emekli kesenekleri geri verilmiyor.

Diğer bir deyişle, kamu görevi, kanunun 87. maddesinde sayılan nedenlerden birine bağlı olarak sona ermiş olmakla birlikte, hizmet süresi 5 yıldan az olanlar ile 10 yıl ve daha fazla olanlara kesenek iadesi yapılmıyor. Memuriyetten istifa etmiş olmakla birlikte (Md. 87/a) hizmet süreniz 5 yıldan az olduğundan, emekli keseneklerini geri almanız mümkün olmaz.

Yurtdışı borçlanmasıyla nasıl emekli olurum?

Ağustos 1975 doğumluyum. İlk sigorta giriş tarihim 1995. 2002 yılında Almanya'ya geldim. Halen Almanya'da çalışmaktayım. Türkiye'de toplam 850 gün sigortalı çalışmam var. Yurtdışı borçlanmasıyla emeklilik için kaç yaş ve kaç gün prim ödemeliyim? Ercan Aslan

1 Ağustos 2019 tarihinden sonra yapılan başvurulara istinaden borçlanılan yurtdışı çalışma süreleri 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendiriliyor. Borçlanılan sürenin son 2520 prim günü içinde kalması ve 1260 günden fazla olması halinde 4/a statüsünden emekli olunamıyor. Bu durumda 4/b şartlarıyla 4/b statüsünden emekli olunabiliyor.

Buna göre, 4550 gün yurtdışı borçlanması yaparak, 5400 prim günü ve 58 yaş şartlarıyla 4/b statüsünden emekli olabilirsiniz. Ancak Türkiye'ye dönüp son 1260 gün 4/a (SSK) kapsamında çalışmanız koşuluyla, (sigorta başlangıcınız da 23.11.1995 tarihinden önce ise) 5750 prim günüyle 55 yaşınız dolduğunda 4/a statüsünden emekli olmanız da mümkün olabilir.
4- Sunumları Yapan Ülkü Paker Polat, Konuşmalarını Yapması İçin MMMBD Genel Başkanı Mahmut Şahin'i Kürsüye Davet Etti.
İTO 19 Mali Müşavirler Meslek Komitesi olarak düzenlemiş oldukları “Ekonominin paydaşları güz dönemi kahvaltı etkinliklerinde
Kamuoyunda büyük gürültü kopartan vergi teklifi 21 Kasım 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, noterlik harç ve masraflarının tüm bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesini sağlayacaklarını söyledi.
21 Kasım 2019 günü TBMM’de kabul edilerek yasalaşan 7193 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle eklenen 107/A...
Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Hiç kimse inkâr etmesin, aramızda bugün dolar kaç lira oldu diye haberlere bakmayan, euro borçlandıysak karalar bağlamayan,
Hepimizin bildiği üzere 07.11.2019 tarih ve 30941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7190 sayılı Kanun ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklikler yapıldı.
15.07.2019 Tarih ve 30832 sayılı Resmi Gazete’de 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım Ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun yayımlanmıştır.
Gökyüzünde yıldıza ve her gün yeniden doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak tüm karanlıklara meydan okur.
eklif ile, yıllık izin ücreti, iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat, ...
Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ..
İstanbul SMMM Odası Eğitim Müdürü İnci ŞALCI’in Sunumlarıyla E-Uygulamalar Konulu Seminer Düzenledi
Turizm payı, yukarıda sayılan ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda
Bu günlerde gazetelerde sürekli olarak vergi idaresinin veya SGK’nın borçlulara e-Ödeme emri gönderdiği, daha önce gönderdiklerine ise e-Haciz uyguladığı