Ankara SMMM Odasından
08 Ekim 2012 Pazartesi
VIII. Muvms Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı Sempozyumu
Ankara SMMM Odasından

VIII. Muvms Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı Sempozyumu

Hesaplanabilir teknik iş araçlarına, hesaplanabilir bir hukuka ve biçimsel kurallarla işleyen işletme olmadan maceraperest ve spükalitif ticari kapitalizm ve siyasetin yönlendirdiği kapitalizmler olabilir, ama değişmez bir sermaye ve kesin hesaba dayalı ussal özel teşebbüs işletmeleri olanaklı olamaz.


Weber’in yukarıdaki söyleminden de anlaşılacağı gibi kuralları olmayan veya çağın gerisinde kalan bir hukuk ve mali yapı içinde işletmelerin ve buna bağlı olan sermaye piyasalarının gelişme sağlamaları mümkün olmayacaktır. Küreselleşmenin sonucu tüm dünyada ve buna paralel olarak ülkemizde de ticarette sınırların aşıldığı yeni dünya düzeninde ticari hayatı düzenleyen kural ve ilkelerin de yeniden ele alınması şüphesiz kaçınılmazdı. Ülkemizde, ezberi bozma anlamında radikal değişimlerin yaşandığı yeni düzenlemelerin yanında, değişmeden kalan diğer yasal düzenlemeler, değişimin amacına ulaşmakta sıkıntılar ve problemler yaratabilecektir.

Bu çerçevede, muhasebenin ve muhasebecinin arzu edilen hedefe ulaşılmasında önemli görevler üstlenmesi kaçınılmazdır. Muhasebe meslek mensuplarının yeni görevlere hazırlanmaları, küresel dinamikleri yakalaması ile mümkün olacaktır. Kuşkusuz, mesleğimiz açısından, bu dinamikler Türk Ticaret Kanunu, Finansal Raporlama Standartları, ve Denetim Standartlarıdır. Diğer taraftan, meslek mensupları; devlet ile mükellef arasında gerçekleşecek vergi ilişkilerinde denge unsuru olmaları nedeniyle, ortaya çıkan sorunları çözmek, vergi mevzuatını takip etmek ve kariyerini bu bağlamda geliştirmek durumundadır.


7-11-2012-cozum_oneri.pdf

9- Güncel Mevzuattaki Son Değişiklikler Üzerine Sunumlarına Dr. Veysi Seviğ Devam Ederken, Zaman Zaman Gelen Sorulara Sohbet Havası İçinde Cevaplar Verdi.(SON)
Bir Hizmet Daha;
ORTA VE İLERİ DÜZEY EXCEL KURSU
IX.MUVVS MUHASEBE UYGULAMALARI ve VERGİ MEVZUATI SEMPOZYUMU