Angaryalar İsyan Ettirdi
25 Şubat 2019 Pazartesi
" Zorla ve Karşılıksız gördürülen iş.." İtalyancadan dilimize geçmiş olan angarya terimi, ilk toplumlardan günümüze kadar gelmiş olan önemli bir ekonomik olguyu tanımlar.
Angaryalar İsyan Ettirdi

Angaryalar İsyan Ettirdi

Ahmet Hayvalı - Samsun SMMMO Onursal Başkanı 

Samsun SMMMO Onursal Başkanı ANGARYA; " Zorla ve Karşılıksız gördürülen iş.." İtalyancadan dilimize geçmiş olan angarya terimi, ilk toplumlardan günümüze kadar gelmiş olan önemli bir ekonomik olguyu tanımlar. Tarihsel süreçte, çoğunlukla, bir çeşit vergi yerini tutmuştur. 

Devlet, kent ve köy yönetimlerinde kamu yararına olan işler vatandaşlara angarya yoluyla yaptırılırdı. 1831 yılında Tuna Prensliklerinde Réglement Organique adı altında yayımlanan Angarya Kodeksi Eflak köylülerine 14 iş günü adı altında yılda 56 iş günü tutan angarya yüklemişti; 

Çünkü bir iş günü, bir gün değil, o işin bitirilmesi için gerekli günler olarak tanımlanıyordu. Hem de bu, sadece yasaya dayanan angaryaydı. Yasa dışı angaryalarla birlikte bir Eflak köylüsünün yılın yarısını Boyar'ın işinde geçirdiği hesaplanmıştır.

Angaryayı:

(1) Savaş halinde bulunan iki devletten birinin, savaşın dışında bulunan üçüncü bir devlete ait ulaşım araçlarını, özellikle de ticaret gemilerini, ele geçirip bunlardan savaşçı amaçlarla yararlanması.

(2) Kölelik hukukunda, kölenin ve köylünün derebeyi hesabına mecburi ve ücretsiz çalışması.

(3) Devletin olağanüstü durumlarda vatandaşlara ait taşıt araçlarını kullanması.

(4) Usandırıcı, bıktırıcı işler şeklinde de tanımlamak mümkündür.

Anayasamızın 49. maddesinde ise "Angarya " kesin bir dille yasaklanmıştır.

Madde 49.
(1) Çalışma her yurttaşın hakkı ve ödevidir.

(2) Devlet, çalışanların insanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için, sosyal, ekonomik ve mali önlemlerle çalışanları korur ve çalışmayı destekler; işsizliği önleyici önlemleri alır.

(3) Kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. Ancak, hükümlülerin, hükümlülükleri süresince rehabilitasyon amacıyla çalıştırılmaları zorla çalıştırma sayılmaz.

Bu açık tanımları yaptıktan sonra muhasebe meslek mensuplarının ne denli zor şartlar altında mesleklerini sürdürmeye çalıştıklarının altını çizmeliyim.

Çok açık ve net ifade ediyorum ki, başka hiçbir meslek camiasında örgüt mensuplarına bu kadar angarya yüklenmiş değildir. Muhasebe meslek mensubu; Vergi Mevzuatını, Sosyal Güvenlik Mevzuatını, İş Hukukunu, İdari ve Adli Yargı Mevzuatını, yani hemen hemen her mevzuatı bilmek, değişiklikleri takip etmek, öğrenmek, tüm konulara vakıf olmak ve müşterilerine hizmet vermek zorundadır.

Ayrıca ve özellikle yıllardan beri gerek Maliye Bakanlığı, gerekse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kendisine yüklenen akıl almaz angaryaları göğüslemek ve asli işini aksatmak, evini ve sosyal hayatını ihmal etmek, dahası sağlığını yitirmek pahasına yerine getirmek zorundadır.

Ardı arkası kesilmeyen bu angaryalar inan olsun ki, meslek mensubunu canından bezdirmiş durumda. Gün 24 saat muhasebe meslek mensubuna yetmemekte. Neredeyse evinin yolunu unutmuş.

Bildirimler, formlar, istatistiki belgeler, her işlem için ayrı ayrı beyannameler, raporlar ve bitmek tükenmek bilmeyen yeni yeni talepler.

Üyeler bitkin! Odalar çaresiz ve TÜRMOB SESSİZ…

Artık öyle bir duruma getirildi ki camia, angarya bildirimlerin yetiştirilebilmesi için yatak-yorgan bürolarına yerleşti ve evi barkı unuttu meslektaşlar.

Mesleğinin asıl icabı olan kayıt işlemleri ve buna bağlı beyannameleri yapabilme uğraşı içinde bu tür angarya bildirimleri de yetiştirmeye çalışırken tüm bunlar olayın asıl muhatabı gibi görünen vergi mükelleflerinin umurunda bile değildir. Öyle ya nasıl olsa muhasebecisi var, o ne isteniyorsa yapsın ve doğruluğundan da sorumlu olsun.

Böyle bir atmosferde angarya işlemlerin yetiştirilebilmesi için yoğun bir çalışma içinde olan meslek mensubuna son anda müjde! Verilir.

“ Bildirim süresi şu kadar gün uzatıldı! …”

Mesajlar atılır, üye bilgilendirilir ve sonrasında bir sevinç bir bayram havası eser ki sormayın gitsin. Dünyalar muhasebecinin olmuştur sanki. Hani kayıp ettiği eşeğini bulan gariban misali . Bu böyle gitmez, gitmemeli. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır.

TÜRMOB en kısa zamanda çözüm yolunu, yollarını bulmalıdır.

Örgüt “ ANGARYALARA HAYIR! … “ demeye hazır.

Beklenen sadece TÜRMOB ‘ un iradesini koyması ve kararlılığını göstermesi.

NOT : “Bu Yazı 18.08.2008 tarihinde HABER Gazetesinde yayımlanmış olup, son günlerde iş başında hayatını kayıp eden meslektaşlarımız adına SMMMO’lardan yükselen haklı tepkilere destek amacıyla yeniden gündeme getirilmiştir.“
16- Oturum Başkanı İYMMO Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Karabıyık ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş Sayıştay Hakkında Açıklamalarına Devam Ederken, Zama,Zaman Meslek Mensuplarından Gelen Sorulara Yanıt Verilerek, Toplantıya Son Verildi.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
” Başta Atamız Mustafa Kemal Atatürk Olmak Üzere Canını vatana siper etmiş, cesaretiyle destan yazmış tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz…
30 Ağustos 2015 yılında mesleğine, ve meslektaşına inanmış bir avuç insanın BAĞIMSIZLIK BENİM KARAKTERİMDİR sözünden hareketle çıkmış olduğu yolculuğun
İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye’ye Getirilmesi ve Yüzde 80’inin Bankaya Bozdurulması..
Dönüşüm veya Yok Olmak…Dijital teknolojiler ile tetiklenen 4. Sanayi devriminin inşa edildiği bugünlerde, yapay zekâ, robot kullanımı,
Bağımsız Mali Müşavirler Grubu; WOW İstanbul Hotels&Convetion Centerde Dayanışma Yemeğinde Bir Araya Geldi.
Koro Başkanı; Cumali Fırat ve Koro Şefi; Alper Ayorak Eşliğinde Üyelerine ve Konuklarına Müzik Ziyafeti Çekti.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, borçlu çiftçinin tarla-bahçede kullandığı traktörünün haczedilemeyeceğine hükmetti.
ASMO Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, ülkenin en önemli sorunun ekonomi olduğunu söyleyerek, “Hangi adayın ne senedi var bizi ilgilendirmiyor.
2019 yılının Mart ayına girmiş bulunmaktayız. Yılın Mart ayı beyan ayı demek oluyor. Bugünkü yazımızda kira geliri elde edenlerin nasıl vergilendirileceklerini ele alacağız.
Bilindiği gibiTürkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 15 Şubat 2018 tarihinde kabul edilen ve 10 Mart 2018 Tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Yıllık beyannameye dahil edilen gelirlerden yapılacak indirimler nelerdir? Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler,
Varlık Fonu tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının bazı sınırlamalardan muaf tutulmasına karar verildi.
Emekliler bu yıl 2 bin lira bayram ikramiyesi alırken, hanesine aylık bin 305 lira da evde bakım desteği girebilecek
Kızılay Kan Merkezi’nce yürütülen kan ve kök hücre bağışı kampanyasına mali müşavirler de destek verdi.