"8 Mart Emekçi Dünya Kadınlar Günü"
08 Mart 2017 Çarşamba
Bin sekiz yüzlü yıllarda insanlar çok ağır çalışma koşulları içindeydiler. Tıpkı biz muhasebeci kadınlar gibi…Çalıştıklarının karşılığını alamıyorlardı tıpkı biz muhasebeci kadınlar gibi…
"8 Mart Emekçi Dünya Kadınlar Günü"
"8 Mart Emekçi Dünya Kadınlar Günü"

Gülüzar Özev
Kadın Muhasebeciler Derneği Başkanı

Bin sekiz yüzlü yıllarda insanlar çok ağır çalışma koşulları içindeydiler. Tıpkı biz muhasebeci kadınlar gibi…Çalıştıklarının karşılığını alamıyorlardı tıpkı biz muhasebeci kadınlar gibi…Sosyal hayatları yoktu,  aynen biz muhasebeci kadınlar gibi…Tüm muhasebeci çalışanlar gibi ne yaslarını yutabiliyor ne özel günlerini kutlayabiliyorlardı. Kadın erkek farkı olmaksızın  zaman sadece çalışmak için vardı. 

8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi kadın korkunç sömürü düzenine dur demek istedi…Çalıştıkları tekstil fabrikasında greve gittiler. Patronlarının onları fabrikaya kilitlemesi ve polisin saldırısı sonucunda çıkan yangında 129 kadın diri diri yanarak can verdi. Cenaze törenleri büyük yankı yarattı on binlerce insan cenaze törenine katıldı… 

Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin 1910 yılında Danimarkanın Kopenhag kentinde  Uluslararası Kadınlar Konferansında bu acı günü Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını önerdi. Öneri oy birliği ile kabul edildi. 

1921 yılında Moskova’da gerçekleştirilen 3. Uluslararası(enternasyonal) Kadınlar Konferansı’nda 8 Mart günü  “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” olarak belirlendi. 1977 yılında ise Birleşmiş Milletler 8 Mart’ı “Dünya Kadınlar Günü” olarak anılmasını kabul etti. 

Bugün bazı yerlerde 8 Mart her ne kadar “Dünya Kadınlar Günü “ olarak kutlansa da  emek üzerinde yapılan haksızlık ve vahşet üzerinden ortaya çıkan bu gün ancak ve ancak “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” olabilir.. Başka bir adlandırma mümkün değildir…Gerçeği inkardır. 

Ülkemizde Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlaması ilk defa 1921 yılında gerçekleşmiş 1975 yılından itibaren yaygın bir şekilde kutlamaya başlamıştır. 1980 askeri darbe ile özgürlüklerin kısıtlanmasından kadınlarda payını almış 8 Mart dört yıl süre ile kutlanamamıştır. 1984 yılında bu tarafa da ülkemizde 8 Mart her yıl yaygın olarak kutlanmaktadır. Muhasebeci kadınlar ise ne yazık ki bu kutlamalara alanlarda kitlesel olarak katılım sağlamamışlardır. 

Kadınların eşit işe eşit ücret ve insanca çalışma talepleri ile tarih yazdığı 8 Mart biz kadın muhasebecilerin sahip çıkması gerektiği gündür. Özgürleşmemizin ve ka emeğimizin karşılığının alınmasının yolu  8 Mart’lardan geçmektedir.  
12- TMUD Komisyon Başkanı YMM Sabri Tümer, Görüşlerini Sunan Meslek Mensuplarına Cevap Vermesi İçin TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi YMM Dr. Masum Türker Görüşlerini Sunduktan Sonra Türker'e Plaketinin Verilmesinden Sonra İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resim Verdiler.
(2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen eşdeğerlik kararlarının kamuoyuyla paylaşılmaması İdare Mahkemesinin kararında hataya sebebiyet verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
İstanbul SMMM Odası Geçmiş Dönem Üsküdar İlçe Temsilcisi Sayın SUAT ANTİK'in Değerli annesi hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Sosyal Güvenlik Kurumu, 5434-5510 sayılı Kanuna tabi olma ile memuriyete başlangıç tarihlerinin nasıl belirleneceği hakkında durumları 13 farklı örnekle açıkladı.
2019 yılının Ocak ayına ilişkin bütçe sonuçları açıklandı. Bilindiği üzere her yılın ocak ayı bütçesi fazla verir, bunun nedeni yılın ilk ayında ödenekler hemen serbest bırakılmadığı için
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre yenilenen kiralarında kira bedeli artış oranı, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamayı geçemeyecek.
Turnuvada Mmmbd Geçmiş Dönem Başkanı İrfan Demirci Tüm Rakiplerini Yenerek, Turnuva Şampiyonu Olurken,
İhbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İhbar tazminatı süreleri yasa ile belirlenir. İşçiler işten çıkarılmaları durumunda bu tazminatı almaya hak kazanır.
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu I sayılı listeye ilişkin beyannamede yer alan tablolarda yapılan çeşitli kontroller nedeniyle, Beyanname Düzenleme Programının güncellenmesi gerekmektedir.
Bilindiği gibi, vergide 213 sayılı VUK md. 359 ve 340 maddelerinin değişikliği hususu artık tartışılır hale gelmiştir.
7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 10’ncu maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Bilindiği gibi, uygulamada resen terk işlemleri vergi daireleri tarafından zamanında yerine getirilmesi gereken önemli bir konudur.
Vergi Usul Kanunu Sirküler Taslağında; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda, 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Konya SMMM Odasında, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü işbirliğinde Muhasebe ve Denetim Bilim dalında Tezsiz Yüksek Lisans yapan ...