7143 sayılı Kanundaki süreler uzatılmalıdır!
20 Temmuz 2018 Cuma
Bilindiği gibi, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan ve kapsama giren borçlar ile kesinleşmemiş veya
7143 sayılı Kanundaki süreler uzatılmalıdır!
7143 sayılı Kanundaki süreler uzatılmalıdır!

Ekrem Öncü
ekrem.oncu@dkrdenetim.com.tr

Bilindiği gibi, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan ve kapsama giren borçlar ile kesinleşmemiş veya dava aşamasında bulunan alacaklar ile pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyan ve bildirimler için süre 31 Temmuz 2018 tarihinde sona erecektir.

SGK borçları dışındaki borçlar için, peşin ödemede ödemenin son tarihi 1 Ekim 2018 tarihidir. Taksitle ödemede ise ilk taksitin son ödeme süresi 1 Ekim 2018 tarihidir. Kalan taksitler ise ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenebilecektir.

SGK ödemelerinde ise peşin ödeme yapacak olanlar 31 Ağustos 2018 tarihine kadar ödemelerini yapacaklardır. Taksitle ödemede ise ilk taksit Ağustos 2018 ayından başlamak üzere, kalan taksitler ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenebilecektir.

Yine, matrah ve vergi artırımı, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlara ilişkin kayıtların düzeltilmesi, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia kayıtlarının düzeltilmesi için başvuru süresi ise 31 Ağustos 2018 tarihinde sona ermektedir.

Matrah ve vergi artırımında peşin ödemeler için son tarih 1 Ekim 2018 tarihidir, taksitli ödemelerde ise ilk taksit 1 Ekim 2018 tarihine kadar ve kalan taksitler izleyen ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenebilecektir.

İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlara ilişkin kayıtların düzeltilmesi sonucu hesaplanan KDV beyan süresi sonuna kadar yani 31 Ağustos 2018 tarihine kadar ödenecektir.

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia kayıtlarının düzeltilmesi için ödeme süresi ise ilk taksit beyan verme süresi sonu olan 31 Ağustos 2018 tarihine kadar, diğer taksitler ise izleyen 2. ve 4. ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenebilecektir.

31 Aralık 2017 tarihli bilançoda yer almakla birlikte işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlere ilişkin düzeltme 31 Ağustos 2018 tarihine kadar yapılacak ve beyan edilen tutar üzerinden ödenecek olan %3'lük tutarda aynı tarihe kadar ödenecektir.

Yurt dışından para getirme ya da varlıkların şirkete konulması için süre 31 Aralık ve 30 Kasım şeklinde olup başka bir yazıda konu ele alınacaktır.

KANUNDA BELİRTİLEN SÜRELER UZATILMALIDIR!

7143 sayılı Kanunun 9/17’uncu maddesine göre Bakanlar Kurulu, bu Kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya yetkili kılınmıştır.

Bilindiği gibi, 1-20 Temmuz tarihlerinde “mali tatil” uygulanmaktadır. Kanunda yer alan düzenlemelerin uygulanmaya başlanması da en erken Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 2-3 hafta  sonra olmuştur. Yine araya Ramazan Bayramı ve seçim süreci de girmiştir.

Mükellefler ve meslek camiasındaki beklenti Bakanlar Kurulunun kendisine verilen yetkiyi kullanarak sürenin uzatılması yönündedir. Bu talep yukarıda saydığımız gerekçelerle haklılık kazanmaktadır ve uzatılması daha çok mükellefin Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmasına katkı sunacaktır.
1- BMM Grubu Güngören İlçe Temsilcisi Turulhan Çalçap, Konukları Selamladıktan Sonra Açılış Konuşmalarını Yapması İçin BMMG Yürütme Kurulu Başkanı ve İstanbul SMMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Kanarya' yı Kürsüye Davet Etti.
İşletme sermayesi, bir işletmenin gelir elde edinceye kadar geçecek sürede yapacağı harcalar olarak tanımlanabilir.
12.9.2018 tarihli ve 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (Karar), 32 Sayılı Karar’da yaptığı bir değişiklikle bazı hallerde alım-satım, kira, eser, iş ve hizmet ..
İflas erteleme müessesesi yerine revize edilen konkordato yeniden uygulamaya konuldu. Düzenleme, alacaklılarla ticari durumu sarsılmış borçlunun müzakere etmesine ve varılan anlaşmanın mahkemece tasdikine dayanıyor...
10.10.2018 tarihli ve 30561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde;
Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, “Başvuru yapmak isteyen 5 yıl mesleki kıdem kazanmış meslek mensupları
Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından hakkında yasal takip işlemi başlatılmamış, hakkında iflas kararı bulunmayan kredileri 30 Haziran 2018 tarihinden
BMMG Yürütme Kurulu Üyesi Celal Özgüroğlu' nun Yapmış Olduğu Söyleşiyi Noktasına Virgülüne Dokunmadan Aynen Yayınlıyoruz.
Sözleşmeleri TL'ye çevirme esaslarına yönelik tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Artık kira, satış, danışmanlık vb sözleşmeler TL ile yapılacak.
31 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yetkilendirme Tebliğ’i ile 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yapılacak Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları ve ilişkili işlemler elektronik ortama taşındı.
Dünkü yazımızda dövizle işlem yasağına ilişkin tebliğin biran önce Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkartılması gerektiğini ele almıştım. Bakanlık çağrımıza kulak verdi ve taslağı açıkladı.
Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun (MYK) çalışma hayatından en önemli faaliyetlerinden olanı Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluğudur. Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olup bakanlıkça yayımlanacak
BMMG Bayrampaşa İlçe Temsilciliği Meslek Mensuplarına Yönelik E- Uygulamalarda Son Durum Konulu Eğitim Semineri Düzenledi.
İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz, döviz kurlarındaki ve faiz oranlarındaki artışın tsunami etkisi yarattığı özel sektörde . . . .
20 milyon kişi ya kiralık evlerde yaşıyor ya da iş yeri için mülk sahibine kira ödüyor. Her yıl yenilenen kiranın ne kadar artacağı ise hep kafaları karıştırıyor. İşte detaylar...
20 Eylül tarihli DÜNYA Gazetesi'nde yayımlanan “Sermaye Şirketlerinde Borca Batıklık Durumu Ve Yeni Düzenlemeler” başlıklı yazımızda açıklandığı üzere;
XX. Türkiye Muhasebe Kongresi. XX. Türkiye Muhasebe Kongresi. XX. Türkiye Muhasebe Kongresi. XX. Türkiye Muhasebe Kongresi.
11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile ...
Özellikle son birkaç yıldır ülkemizde şirketler, araç satın almak yerine uzun vadeli filo kiralamaya yönelmiştir. Resmi istatistikler bir yana sadece trafikte plaka altlıklarına