7143 sayılı Kanundaki süreler uzatılmalıdır!
20 Temmuz 2018 Cuma
Bilindiği gibi, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan ve kapsama giren borçlar ile kesinleşmemiş veya
7143 sayılı Kanundaki süreler uzatılmalıdır!
7143 sayılı Kanundaki süreler uzatılmalıdır!

Ekrem Öncü
ekrem.oncu@dkrdenetim.com.tr

Bilindiği gibi, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan ve kapsama giren borçlar ile kesinleşmemiş veya dava aşamasında bulunan alacaklar ile pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyan ve bildirimler için süre 31 Temmuz 2018 tarihinde sona erecektir.

SGK borçları dışındaki borçlar için, peşin ödemede ödemenin son tarihi 1 Ekim 2018 tarihidir. Taksitle ödemede ise ilk taksitin son ödeme süresi 1 Ekim 2018 tarihidir. Kalan taksitler ise ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenebilecektir.

SGK ödemelerinde ise peşin ödeme yapacak olanlar 31 Ağustos 2018 tarihine kadar ödemelerini yapacaklardır. Taksitle ödemede ise ilk taksit Ağustos 2018 ayından başlamak üzere, kalan taksitler ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenebilecektir.

Yine, matrah ve vergi artırımı, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlara ilişkin kayıtların düzeltilmesi, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia kayıtlarının düzeltilmesi için başvuru süresi ise 31 Ağustos 2018 tarihinde sona ermektedir.

Matrah ve vergi artırımında peşin ödemeler için son tarih 1 Ekim 2018 tarihidir, taksitli ödemelerde ise ilk taksit 1 Ekim 2018 tarihine kadar ve kalan taksitler izleyen ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenebilecektir.

İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlara ilişkin kayıtların düzeltilmesi sonucu hesaplanan KDV beyan süresi sonuna kadar yani 31 Ağustos 2018 tarihine kadar ödenecektir.

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia kayıtlarının düzeltilmesi için ödeme süresi ise ilk taksit beyan verme süresi sonu olan 31 Ağustos 2018 tarihine kadar, diğer taksitler ise izleyen 2. ve 4. ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenebilecektir.

31 Aralık 2017 tarihli bilançoda yer almakla birlikte işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlere ilişkin düzeltme 31 Ağustos 2018 tarihine kadar yapılacak ve beyan edilen tutar üzerinden ödenecek olan %3'lük tutarda aynı tarihe kadar ödenecektir.

Yurt dışından para getirme ya da varlıkların şirkete konulması için süre 31 Aralık ve 30 Kasım şeklinde olup başka bir yazıda konu ele alınacaktır.

KANUNDA BELİRTİLEN SÜRELER UZATILMALIDIR!

7143 sayılı Kanunun 9/17’uncu maddesine göre Bakanlar Kurulu, bu Kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya yetkili kılınmıştır.

Bilindiği gibi, 1-20 Temmuz tarihlerinde “mali tatil” uygulanmaktadır. Kanunda yer alan düzenlemelerin uygulanmaya başlanması da en erken Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 2-3 hafta  sonra olmuştur. Yine araya Ramazan Bayramı ve seçim süreci de girmiştir.

Mükellefler ve meslek camiasındaki beklenti Bakanlar Kurulunun kendisine verilen yetkiyi kullanarak sürenin uzatılması yönündedir. Bu talep yukarıda saydığımız gerekçelerle haklılık kazanmaktadır ve uzatılması daha çok mükellefin Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmasına katkı sunacaktır.
31- Eleştirmen, Yazar B. Sadık Albayrak Söz İsteyerek Konuşmalarını Tamamladıktan Sonra, Bursa'dan SMMM Selma Çalışır Giresun Vergi Dairesi Müdürü Celal Demir'e Soru Yönelttikten Sonra Kapanış Konuşmasını TMMP Bşk. İbrahim Akel Yaptı.(SON)
Resmi Gazete'de yayınlanan değişikliğe göre artık yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba transferi işlemlerinde, . . .
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Seyit Faruk Özselek, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
ABD kaynaklı küresel ekonomik saldırı sürecini değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz;
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı, uygulanan aksiyon planı kapsamında reel sektörün banka kredilerine yönelik yeni tedbirler açıkladı.
Kur zararı dolaysıyla bazı amortismana tabi iktisadi kıymetlerini elden çıkartmak zorunda kalanların, söz konusu satış kazançları üzerinden yararlanabilecekleri bir vergi erteleme müessesesini,
Bilindiği üzere 15.06.2012 tarihli R.G.’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6322 sayılı Yasa ile KVK’nın 10.maddesine eklenen (ğ) bendi ile, 15.06.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere;
ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranlarının yüzde 100 artırılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanalı Perakende Ticarette ...
Belli meslek gruplarında faaliyet gösteren ve çalışan kişiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen kuruluşlar tarafından verilen, Mesleki Yeterlilik Belgesi nedir?
18 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 00.00’dan başlayarak 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 07.00’a kadar, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yaptırılan
Yargıtay, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek mahkemeden, yaz aylarının gelmesiyle yıllık izin planları yapanlara kötü haber geldi.
Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, ABD’nin Türkiye’yi hedef alan yaptırım kararları alması ve ekonomideki dalgalanmalar dolayısıyla yayımladığı mesajında
Ticaret unvanı ve işletme adı, Türk Ticaret Kanunu’nun 39 ve sonraki maddelerinde hüküm altına alınmıştır. Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve .....
MASAK, döviz hareketleri ile ilgili yalan haber yayan kişi ve kuruluşlar hakkında inceleme başlattığını duyurdu.
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 14/8/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca . . . . .
Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak iş dünyasının ileri gelenleri ile gerçekleştirdiği toplantıda içinde bulunduğumuz ekonomik krize önlem olmak üzere neler yapacaklarını anlattı.
Biz üyelere odalarımız tarafından gönderilen SMS’ler yoluyla Nispi aidat borcumuzu ödememiz talep edilmektedir.