7- (14.05.2018) - (00979-80-81) - Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği Taksim Elite World Otelde SGK İl Müdür Yardımcısı Murat Özdamar' ın Sunumlarıyla "2018 yılındaki Torba Yasa ve SGK’daki Teşvikler" Konusu Hk.Bilgi Verdi.
16 Mayıs 2018 Çarşamba
7- Bu Bölümde Sorular ve Cevaplar Bölümüne Geçildi. Katılımcılardan Gelen Sorulara SGK İl Müdür Yardımcısı Murat Özdamar Cevap Verdi.(SON)
16- Oturum Başkanı İYMMO Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Karabıyık ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş Sayıştay Hakkında Açıklamalarına Devam Ederken, Zama,Zaman Meslek Mensuplarından Gelen Sorulara Yanıt Verilerek, Toplantıya Son Verildi.