7- (04.07.2018) - (00078) - İstanbul Meslekte Birlik Derneği Perpa Ticaret Merkezinde 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi ve Diğer Alacakların Yapılandırılması Konulu Seminer
05 Temmuz 2018 Perşembe
7- SMMM Yunus Esmer Matrah ve Vergi Artırımı Konusunda Bilgilendirmelerine Devam Etti.