3- (14.06.2019) - ( 00008) - İstanbul Meslekte Birlik Grubu Ekim 2019 da Yapılacak Olan TÜRMOB Genel Kurulunda Aday Olacak Olan SMMM Aday Adaylarını Seçimle Belirledi.
14 Haziran 2019 Cuma
3- Kahvaltılı Etkinlikte, Hakan Ustabaş,Bilgilendirme Konuşmalarını Yapması İçin İstanbul SMMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Yüksel Kahveci'yi Kürsüye Davet Etti. (SON).
1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Edirne'de SMMM lik Yapan Hanife Saatçi İle Kadın Muhasebeciler Derneğini Kurma Aşaması Üzerine Mini Söyleşi Yaptı.