250 bin TL ve üzeri kesinleşen borcun vergi ve cezası olan mükelleflerin açıklanması
03 Eylül 2019 Salı
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:508) yayımlanmış olup,
250 bin TL ve üzeri kesinleşen borcun vergi ve cezası olan mükelleflerin açıklanması
250 bin TL ve üzeri kesinleşen borcun vergi ve cezası olan mükelleflerin açıklanması

Berker Bostancı - (Hürses)

250 bin TL ve daha fazla borç üzerinde kesinleşen vergi ve cezası olan mükelleflerin açıklanması

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:508) yayımlanmış olup, bu tebliğde;

31.12.2018 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde, 30.06.2019 tarihine kadar ödenmemiş bulunan vergi borcu ile 01.06.2018 ile 31.05.2019 tarihleri arasında kesinleşen vergi ve cezaların, her bir vergi dairesine tutarları 250.000,00 TL ve daha fazla tutarda borcu bulunan mükelleflerle ilgili olarak 2019 yılında yapılacak açıklamaların, 26.08.2019 ile 09.09. 2019 tarihleri arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde (vergi dairelerinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle), 10.09.2019 ile 24.09.2019 tarihleri arasında Gelir İdaresi Başkanlığının İnternet Sitesinde açıklama yapılacağına,

“6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” ve “Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” hükümlerine göre;

“6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması” ile “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” hükümlerine göre;

“6736 sayılı Bazı Alacakların yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hükümlerine” göre;

“7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine” göre;

“7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” hükümlerine göre;

yapılandırılan ve taksit ödemeleri devam eden borçların, yapılacak ilanda göz önüne alınmamasına dair açıklama yer almaktadır.
2- Sunucu Ayşe Çelik, Açılış Konuşmasını Yapması İçin İzmir SMMM Odası Başkanı Vedat Adak'ı Kürsüye Davet Etti.(Dizin Devam Ediyor)
Meslektaşın Mücbir Sebep Sorunu Çözüldü. Başkanımız Ethem Yüksel Kahveci; Meslekte Birlik ve Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar'ın....
Bu yıl 19.sunu düzenleyeceğimiz geleneksel Anadolu Odaları eğitim seminerimiz. . .
Ticari yaşamda bir tarafta mal ve hizmet satışı yapanlar, bir tarafta da bu mal ve hizmetleri satın alanlar bulunmakta, . . . . . .
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
Vergi yüzsüzleri listeleri gerçeği yansıtmıyor. Asıl vergi borçluları gizlenirken, çaycılar yönetim kurulu üyesi olarak gösteriliyor
Dünyanın ilk anayasası olan Magna Carta’dan beri verginin adaletli olması gerektiği yazılmıştır. 1215 yılında imzalanan bu sözleşmeden bu yana , , , ,
Doktorları icradan satıyorlar…Cizre İcra Dairesi “taşınır mal” ibaresiyle açık artırma ilanı verdi.“Aşağıdaki cins ve miktardaki mallar satışa çıkarılmıştır” denildi.Satışın “adalet sarayı” önünde yapılacağı duyuruldu.
Diyarbakırlı anneler PKK tarafından çeşitli yöntemlerle dağa kaçırılan çocuklarını geri almak için HDP önünde eylem yapıyorlar.
Bir oda başkanı, bir TÜRMOB başkanı düşünün ki, hukuksuz olduğu halde sizden Nisbi aidat almaya, mahkemenin kararını yok saymaya çalışıyor...
Tek kişinin savunmasıyla ses bulamayan düşünceler meslek örgütleri aracılığı ile toplumsal inovasyonlara dönüşür ve insanların kalbine dokunur.
Emeklilik çalışanların en büyük hayali. Fakat bazen iş ortamındaki zorluklar, amirlerin olumsuz tutumları, iş arkadaşları gibi sebeplerle çalışmak işkence haline gelebilir.
Seni evlatlıktan reddederim. Mirasımdan mahrum bırakırım. Çok bilinen bir Yeşilçam repliği. Ancak, gerçek hayat filmler gibi olmuyor!..
Bilindiği gibi 213 sayılı VUK hükümlerine göre, vergi incelemelerinde uyulacak ilkelerle ilgili yönetmelik ..
İç denetim, işletmelerin faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir,
Sözleşmelerde Katma Değer Vergisi (KDV)’nin sözleşme bedeline dahil mi yoksa hariç mi olduğu çok zaman unutulur. Sonra da taraflar arasında sorun olur.
Prim Borçlularına Sağlık Müjdesi....Prim Borçlularına Sağlık Müjdesi.....Prim Borçlularına Sağlık Müjdesi
TÜRMOB 22. Olağan Seçimli Genel Kurulu 15.10.2016 Tarihinde Ankara Shearaton Otelde Gerçekleşmişti. Ve Bu Genel Kurulda da Divan başkanlığını ....