250 bin TL ve üzeri kesinleşen borcun vergi ve cezası olan mükelleflerin açıklanması
03 Eylül 2019 Salı
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:508) yayımlanmış olup,
250 bin TL ve üzeri kesinleşen borcun vergi ve cezası olan mükelleflerin açıklanması
250 bin TL ve üzeri kesinleşen borcun vergi ve cezası olan mükelleflerin açıklanması

Berker Bostancı - (Hürses)

250 bin TL ve daha fazla borç üzerinde kesinleşen vergi ve cezası olan mükelleflerin açıklanması

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:508) yayımlanmış olup, bu tebliğde;

31.12.2018 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde, 30.06.2019 tarihine kadar ödenmemiş bulunan vergi borcu ile 01.06.2018 ile 31.05.2019 tarihleri arasında kesinleşen vergi ve cezaların, her bir vergi dairesine tutarları 250.000,00 TL ve daha fazla tutarda borcu bulunan mükelleflerle ilgili olarak 2019 yılında yapılacak açıklamaların, 26.08.2019 ile 09.09. 2019 tarihleri arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde (vergi dairelerinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle), 10.09.2019 ile 24.09.2019 tarihleri arasında Gelir İdaresi Başkanlığının İnternet Sitesinde açıklama yapılacağına,

“6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” ve “Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” hükümlerine göre;

“6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması” ile “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” hükümlerine göre;

“6736 sayılı Bazı Alacakların yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hükümlerine” göre;

“7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine” göre;

“7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” hükümlerine göre;

yapılandırılan ve taksit ödemeleri devam eden borçların, yapılacak ilanda göz önüne alınmamasına dair açıklama yer almaktadır.
Açılış Konuşması ; Erol DEMİREL - (İstanbul SMMM Odası Sekreteri), Moderatör; Halim BURSALI - ( İSMMMO Yön. Kur. Üyesi), Eğitmen; Nedim BOZ - (İstanbul TESMER Yön. Kur. Üyesi)
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
2834 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 8 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edile
İşyeri kiralarında gerçek kişilerden kiralanan mülkler için yapılan vergi stopaj indirimi yüzde 20’den yüzde 10’a;
Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle ivazsız
Vergi Usul Kanunu'nun 370. maddesinde düzenlenen “izaha davet” müessesesinin uygulamasına ilişkin idari anlayış,
1 Ekim 2008 giriş, 1 Ekim 2009 çıkış tarihim olan aynı işyerine 2010'da tekrar giriş yaptım ve halen çalışmaktayım.
Vergi uygulamalarında zaman zaman, yapılması gereken bir muhasebe kaydının yapılmamasının veya yanlış yapılmasının, beyannamelerin süresinde
Salgın sürecinde uygulamaya konulan işten çıkarma yasağı uzatıldı. İşçilerin haklarını korumak için uygulanan işten çıkarma yasağı 17 Eylül'e kadar devam edecek.
Pandemi ücretsiz izni, koronavirüs salgını döneminde çalışma hayatına ilişkin alınan tedbirler kapsamında ortaya çıkan yeni bir olgu.
Bilindiği gibi ülkeye mal ve hizmet ithalinde gümrük vergisi söz konusudur. Ancak 2011’den bu yana bazen uzun süreli bazen daha
Vergi kanunlarına göre maliyenin ilgili birimlerine verilen muhtasar beyanname ile her ay SGK ya verilen aylık prim ve hizmet belgeleri,
Bilindiği üzere, 15.04.2008 tarihinde yayımlanan 2008/13459 sayılı BKK ile kambiyo muamelelerinde uygulanan . . .
İstanbul Sözleşmesi, Türkiye'de son dönemde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.İstanbul Sözleşmesi maddeleri ile kadına yönelik . . .
Başta futbol olmak üzere çeşitli spor dallarındaki ligler tamamlandı ve yeni sezon öncesi transfer dönemi başladı. . . .
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ'de (Sıra No: 519) yapılan tanımlamadan
Anayasa Mahkemesi Borçtan Dolayı Eve Haciz Konulmasını Mülkiyet Hakkı İhlali Saydı. 6 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı ile . . . .
Cumhurbaşkanının 2811 sayılı Kararı ile sözleşme fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması süreleri “1 ay”daha uzatılmıştır.