2 - (08.10.2018) - ( 00082) - Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği 2018 Yılı İkinci Dönem Açılış Toplantısında Öğretim Üyesi ve Sözcü Gazetesi Yazarı Dr. YMM Nedim Türkmen'i Konuk Etti.
11 Ekim 2018 Perşembe
2- TMUD Komisyon Başkanı YMM Sabri Tümer Sunumlarını Yapması İçin Öğretim Üyesi ve Sözcü Gazetesi Yazarı Dr. YMM Nedim Türkmen'i Kürsüye Davet Etti.
3- Kahvaltılı Etkinlikte, Hakan Ustabaş,Bilgilendirme Konuşmalarını Yapması İçin İstanbul SMMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Yüksel Kahveci'yi Kürsüye Davet Etti. (SON).