13 Haziran SMMM'ler için neden önemli?
13 Haziran 2019 Perşembe
Samsun SMMMO Onursal Başkanı, Ahmet Hayvalı, 13 Haziran'ı, önemini ve mesleki açıdan beklentilerini yazdı...
13 Haziran SMMM
13 Haziran SMMM'ler için neden önemli?

Samsun SMMMO Onursal Başkanı,  Ahmet Hayvalı, 13 Haziran'ı, önemini ve mesleki açıdan beklentilerini yazdı...

13 Haziran, ülkemiz insanlarının büyük bir bölümü için pek bir şey ifade etmeyen sıradan bir gün olabilir. Ancak, muhasebe meslek mensubu için en önemli gündür.

Dünyanın en eski mesleklerinden olmasına ve ülkemizde de yüzyıllardır icra edilmesine karşın mesleki örgütlenme ve yasal statüye kavuşma talepleri önünde sürekli bir biçimde set oluşturulmuş ve ilk kez 1932 yılında TBMM’ ye sunulan yasa teklifi tamı tamamına belli aralıklarla ve birçok madde üzerinde değişiklikler yapılarak tekrar tekrar sunulmuş ve ne yazık ki bir kısmı hiç gündeme dahi alınmadan ve tamamı arşivlere kaldırılmış ve kadük olmuştur.

Nihayet, bundan tam 30 yıl önce dönemin Başbakan’ı merhum Turgut ÖZAL ve yine dönemin Maliye Bakanı merhum Ekrem PAKDEMİRLİ ‘ nin destekleri ile ve yasal sal statüye kavuşarak mesleki örgütlenme hedeflerine ulaşılması noktasında yılmadan mücadele eden ve işin peşini bırakmayan inanmış idealist meslektaşlarımızın sayesinde uğrunda tamı tamamına 57 yıl beklenen meslek yasamız kabul edilerek 13.06.1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 3568 sayılı Yasa’nın yayımlanmasında katkı veren emeği geçenlere teşekkür ediyor, vefat etmiş olanlara rahmet diliyor hayırla yadediyorum.

Bugün mesleğimizin yasal statüye kavuşmasının 30 uncu yıldönümü ve süreç içinde meslekteki sorunlarımızın azalmak bir yana giderek yoğunlaşması ve tahammül edilemez boyutlara ulaşmasının sıkıntısı ile yeni bir döneme başlamaktayız.

Beraberinde taşıdığı onlarca noksanına karşılık, kabullenip sahip çıktığımız ve mutlaka bir şekilde düzeltilerek çağdaş bir yapıya kavuşur diye umutla beklediğimiz meslek yasamızda bu anlamda herhangi bir düzenleme ne yazık ki gerçekleşmedi.

Akademik bir mesleğin mensupları olarak bizler;

Yıllarca kurum ve kuruluşların, gerçek ve tüzel kişilerin, devletle kurduğu vergi – finans ilişkilerinde, sistemin başrolünde oynadık. Köprü vazifesi gördük. ,
Ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişiminde, özellikle kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasında elimizi taşın altına koyduk ve etkili olduk.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi başta olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilgili tüm kurumlarda idarenin en güçlü “ görülmez eli” olduk. Ekonomik krizlerde “ çözüm ortağı  “ görüldük.
Ve biz gelinen bu noktada Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve siyasi erk’ ten taleplerimiz aman aman gerçekleşemeyecek, yerine getirilemeyecek talepler olmadı asla.  

Neler istiyor ve bekliyoruz?.
 • Angaryalar kaldırılmalıdır.
 • Başta 5/4 olmak üzere anti demokratik maddeler kaldırılmalıdır.
 • TÜRMOB genel kurulunda kabul edilen yönetmelikler bir an önce yayınlanmalıdır.
 • Başta Ba/Bs olmak üzere sadece bilgi amaçlı bildirimlerden alınmakta olan özel usulsüzlük cezaları kaldırılmalıdır.
 • Meslek mensuplarımızın tahsilat ve ödemelerinde büyük bir sorun haline gelen Gelir - KDV yasaları çelişkisi ortadan kaldırılmalıdır. ( GVK madde 67 ile KDV Kanunu 10. Maddesi çelişkisi)
 • Ücret tarifesinin yayınlanma yetkisi meslek örgütüne bırakılmalıdır.
 • Denetim sürecinde; yetki belgeleri ve ruhsat harçları bedelleri kaldırılmalıdır.
 • Denetim yapacak meslek mensupları ayrıca sınava tabi tutulmamalıdır.
 • Meslek mensubunun KDV yükü azaltılmalı ve en azından % 8 ‘ e çekilmelidir. .
 • “Mahsup - iade sorunları”, “ internet vergi dairesi uygulamaları” ve “kod uygulamaları” için vergi daireleri arasında ve vergi dairesinin kendi içinde uygulama birlikteliği sağlanmalıdır.
 • Meslek mensuplarımızın işleri ile ilgili olarak yaptıkları her türlü gider kabul edilebilmelidir.
 • İşte beklentilerimiz, taleplerimiz bunlardan ibaret. Çözümleri o kadar mı zor acaba? Aslında biraz ilgi, biraz anlayış bekliyoruz. Hepsi bu kadar.  Altını çizerek belirtmekte yarar gördüğümüz husus şudur. Bizler mesleğimizi doğru icra etmek ve bunu yaparken de haklarımızın teslim edilmesini talep ediyoruz hepsi budur.
Tüm bu sıkıntılar içinde camiamızın yasal statüye kavuşmasının 30 uncu yıl dönümünü buruk ta olsa kutluyor ve sesimize olumlu yanıt verileceği umudu ile saygılarımı sunuyorum.(Samsun HaberTV)
13- TMUD Komisyon Başkanı YMM Sabri Tümer Konuşmalarını Yapması İçin Dr. Masum Türker'e Söz Verdikten Sonra Bir Daha ki Toplantıda Görüşmek Üzere Toplantıya Son Verdiler.
Gelir İdaresi Başkanlığı vergi cezalarına indirimlere ilişkin rehber yayımladı. Rehbere göre cezanın kesilmesinin ardından yapılacaklar birer birer sıralandı.
Dünyada çok hızlı bir değişim ve dönüşümün olduğunu, ülkelerin de buna ayak uydurmak zorunda kaldıklarını söyleyen Ekonomi Yazarı Erkin Şahinöz,
Yılın sonlarına yaklaştığımız bu aylarda, 2020 yılı bütçe hedefleri açıklandı ve Meclis'e gönderildi. Bu yılın sonunda 80.6 milyar bütçe açığı öngörülürken;
Aldığımız bilgiye göre önümüzdeki Perşembe günü yani yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna yeni ve ilk bir vergi kanunu teklifi geliyor.
Önceki yazımızda 12-13 Ekim tarihlerinde TÜRMOB genel kurulunun yapılacağını duyurmuş ve bazı öngörülerde bulunmuştuk.
Hafta sonu hemen hemen bütün gazeteler, yeni bir verginin doğumunu müjdeliyorlardı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve çeşitli kurum ve kuruluşlara görüş almak üzere
Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir. 1- 27 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV Tebliğinin...
Geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık yüz yirmi bin üyesi ve onları temsilen bin yedi yüz altmış dört delegesi olan, Mali Müşavirlerin çatı örgütü Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin
Sayın Emre Kartaloğlu Başkanlığında TÜRMOB 'da (Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulunda) Görev Yapacak Olan Tüm Kurul Üyelerine Şimdiden Başarılar Dileriz.
Teşvik kavramı, belirli ekonomik faaliyetlerin veya işlemlerin gerçekleşmesini veya başka faaliyet ve işlemlere oranla daha fazla yapılmasını sağlamak amacıyla,
Vergi alacaklarının hiç tahakkuk ettirilmemesi ya da geç tahakkuk ettirilmesi nedeniyle ortaya çıkan paranın zaman maliyetini telafi etmek amacıyla,
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenliyor.
Sayın DÜNYA okurları, Gümrükler Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına bir talimat verdi. Bu talimatla, alacaklarının takip ve tahsilinde
Bilindiği gibi, Türk Vergi Sistemi mükelleflerinin ve vergi sorumlularının, üzerinden vergi ödeyecekleri vergi matrahını kendilerinin hesaplamaları
Piyasa faiz oranlarında meydana gelen değişimlere paralel olarak, vergi uygulamasında kullanılan çeşitli faiz ve zam oranlarında da değişiklik yapılıyor.
1989 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 Sayılı "SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK" hakkında kanun . . .
Kurumsal Dönüşüm Konferansına Davetlisiniz