" Önemlilik Konusunda Karar Verme" - (V .OTURUM)
02 Ekim 2019 Çarşamba
(V .OTURUM)
" Önemlilik Konusunda Karar Verme" - (V .OTURUM)
İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu 
(Ege Odaları Platformu) 
17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu

V. OTURUM

"Önemlilik Konusunda Karar Verme "
Uluslararası Muhasebe standartları Kurulu; Finansal rapor kullanıcılarına (paydaşlarına) kulak verildiğinde, işletmelerin kullanıcılar için gerekli bilgiyi ya yeterli düzeyde sunmadıklarını yada gerekli bilgiyi çok sayıda gereksiz bilgiyle karmaşık ve anlaşılmaz hale getirdiklerini ve bu durumun işletmelerin finansal durumlarını ve performanslarını analiz etmeyi güçleştirdiğine ilişkin şikayetlerin arttığını ifade etmektedir. 

Kurul; bunun büyük ölçüde işletmelerin ilke bazlı standartlarla raporlama yaparken finansal tablo kalemlerinin tanınması, ölçülmesi ve sunulması aşamalarında hangi bilginin önemli olduğuna karar vermede yaşadıkları sorunlardan kaynaklandığını düşünmektedir. Buradan hareketle kurul, işletmelere önemli ve dolaysıyla finansal raporlarda yer verilmesi gereken bilginin tespit edilmesinde yardımcı olmak üzere 2018 yılında UFRS uygulama metni 2; Önemlilik konusunda karar verme yayınlamıştır. Bu oturumda muhasebenin " ÖNEMLİLİK "  ilkesinin uygulanmasına yönelik son derece yararlı bu metnin ana hatlarıyla ve genel ilkeleriyle katılımcılarla paylaşılması hedeflenmiştir.

V. OTURUM BAŞKANI; 
Prof. Dr. Çağnur Balsarı - (Dokuz Eylül Üniversitesi)

"Standartlar Gözüyle Finansal Raporlamada Önemlilik"
Doç. Dr. Seçil SİGALI - (Dokuz Eylül Üniversitesi)

" Önemlilik Konusunda Karar Verme
Prof. Dr. A.Fatih DALKILIÇ - (Dokuz Eylül Üniversitesi)
 
"Önemlilik İlkesine Uygun Konusunda SPK' ya Tabi Şirketlerin 
Finansal Raporlarrından Gözlemler"
Dr. Hüseyin YURDAKUL - ( Sermaye Piyasası Kurulu Başuzmanı)

******

PANELİSTLERİN PAYLAŞMIŞ OLDUKLARI BU DEĞERLİ BİLGİLERİ ;
AŞAĞIDA SİZLER İÇİN ÇEKİMLERİNİ YAPTIĞIMIZ 
İKTİSADİ TV' DEN
 İZLEYEBİLİRSİNİZ.

******
35- (20-09-2019) - (000110) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
35- V. OTURUM - Oturumun Konusu " Önemlilik Konusunda Karar Verme" Oturum Başkanı Prof. Dr. Çağnur Balsarı - (Dokuz Eylül Üniversitesi) ve Panelistler Yerlerini Aldıktan Sonra İlk Sözü Prof. Dr. Seçil Zigalı' ya (Dokuz Eylül Üniversitesi) Verdi.

******
36- (20-09-2019) - (000111) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
36- V. OTURUM - Oturumun Konusu " Önemlilik Konusunda Karar Verme" Konusunda Prof. Dr. Seçil Zigalı - (Dokuz Eylül Üniversitesi) Sunumlarını Tamamlayarak Oturumda Yerini Aldı.

****** 
37- (20-09-2019) - (000112) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
37 - V. OTURUM - Oturumun Konusu " Önemlilik Konusunda Karar Verme" Oturum Başkanı Prof. Dr. Çağnur Balsarı - (Dokuz Eylül Üniversitesi) ) Sunumlarını Yapması İçin Prof. Dr. A.Fatih Dalkılıç'ı Kürsüye Davet Etti.

******
38- (20-09-2019) - (000113) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
38- V. OTURUM - Oturumun Konusu " Önemlilik Konusunda Karar Verme" Oturum Başkanı Prof. Dr. Çağnur Balsarı - (Dokuz Eylül Üniversitesi) ) Prof. Dr. A.Fatih Dalkılıç Sunumlarına Devam Etti.

******
39- (20-09-2019) - (000114) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
39- V. OTURUM - Oturumun Konusu " Önemlilik İlkesine Uyum Konusunda SPK' ya Tabi Şirketlerin Finasal Raporlarından Gözlemler" Oturum Başkanı Prof. Dr. Çağnur Balsarı - (Dokuz Eylül Üniversitesi) Sunumlarını Yapması İçin Sermaye Piyasası Kurulu Başuzmanı Dr. Hüseyin Kurul'u Kürsüye Davet Etti. 

******
40- (20-09-2019) - (000115) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu

40- V. OTURUM - Oturumun Konusu " Önemlilik İlkesine Uyum Konusunda SPK' ya Tabi Şirketlerin Finasal Raporlarından Gözlemler" Oturum Başkanı Prof. Dr. Çağnur Balsarı - (Dokuz Eylül Üniversitesi) Sunumlarına Sermaye Piyasası Kurulu Başuzmanı Dr. Hüseyin Kurul Devam Etti.

******
41- (20-09-2019) - (000116) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
41- V. OTURUM - Oturumun Konusu " Önemlilik İlkesine Uyum Konusunda SPK' ya Tabi Şirketlerin Finansal Raporlarından Gözlemler" Oturum Başkanı Prof. Dr. Çağnur Balsarı - (Dokuz Eylül Üniversitesi) Sunumlarını Sermaye Piyasası Kurulu Başuzmanı Dr. Hüseyin Kurul Sunumlarını Tamamlayarak Oturumdaki Yerini Aldı.

******
42- (20-09-2019) - (000117) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
42- V. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Çağnur Balsarı - (Dokuz Eylül Üniversitesi) - Bu Bölümde Konuklardan Gelen Sorulara Panelistlerin Cevap Vermesi Devam Etti.

******
43- (20-09-2019) - (000118) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
43- V. OTURUM - Oturumun Konusu ; V. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Çağnur Balsarı - (Dokuz Eylül Üniversitesi) - Bu Bölümde Konuklardan Gelen Sorulara Panelistlerin Cevap Vermesinden Sonra Panelistlere Saksıda Zeytin Dalı Verilmesiyle V. Bölüm Sona Erdi
7- MMMBD Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Nejla Öz, Konuşmalarını Yapması İçin MMMBD Genel Merkez Onur Kurulu Başkanı Yahya Arıkan'ı Kürsüye Davet Etti. (SON)
Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir. 1- 27 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV Tebliğinin...
Geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık yüz yirmi bin üyesi ve onları temsilen bin yedi yüz altmış dört delegesi olan, Mali Müşavirlerin çatı örgütü Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin
Sayın Emre Kartaloğlu Başkanlığında TÜRMOB 'da (Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulunda) Görev Yapacak Olan Tüm Kurul Üyelerine Şimdiden Başarılar Dileriz.
Teşvik kavramı, belirli ekonomik faaliyetlerin veya işlemlerin gerçekleşmesini veya başka faaliyet ve işlemlere oranla daha fazla yapılmasını sağlamak amacıyla,
Vergi alacaklarının hiç tahakkuk ettirilmemesi ya da geç tahakkuk ettirilmesi nedeniyle ortaya çıkan paranın zaman maliyetini telafi etmek amacıyla,
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenliyor.
Sayın DÜNYA okurları, Gümrükler Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına bir talimat verdi. Bu talimatla, alacaklarının takip ve tahsilinde
Bilindiği gibi, Türk Vergi Sistemi mükelleflerinin ve vergi sorumlularının, üzerinden vergi ödeyecekleri vergi matrahını kendilerinin hesaplamaları
Piyasa faiz oranlarında meydana gelen değişimlere paralel olarak, vergi uygulamasında kullanılan çeşitli faiz ve zam oranlarında da değişiklik yapılıyor.
1989 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 Sayılı "SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK" hakkında kanun . . .
Kurumsal Dönüşüm Konferansına Davetlisiniz
Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması
Vergi otoritesinin uzun yıllardır başarıyla uyguladığı elektronik dönüşüm projelerine bir yenisi daha eklendi.
Yenileme fonu, Vergi Usul Kanunu’nun 328/4. maddesinde düzenlenmiş bir vergi erteleme müessesidir. Bu konuyu daha önce irdelemiştim.
15 Ağustos 2019 tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Turizm Payı” başlıklı yazımızda . . .
Anlatıyordu....Herkes sessizce dinliyordu...“Uzlaşmalıyız,birlik beraberlik içinde olmalıyız dedik,bizi tefe koydular” diyordu. .
Yasal düzenleme gereği 213 sayılı VUK 142-147. maddeleri hükümlerine göre, aramalı vergi incelemelerinde izlenecek yollar belirtilmiştir.