" Önemlilik Konusunda Karar Verme" - (V .OTURUM)
02 Ekim 2019 Çarşamba
(V .OTURUM)
" Önemlilik Konusunda Karar Verme" - (V .OTURUM)
İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu 
(Ege Odaları Platformu) 
17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu

V. OTURUM

"Önemlilik Konusunda Karar Verme "
Uluslararası Muhasebe standartları Kurulu; Finansal rapor kullanıcılarına (paydaşlarına) kulak verildiğinde, işletmelerin kullanıcılar için gerekli bilgiyi ya yeterli düzeyde sunmadıklarını yada gerekli bilgiyi çok sayıda gereksiz bilgiyle karmaşık ve anlaşılmaz hale getirdiklerini ve bu durumun işletmelerin finansal durumlarını ve performanslarını analiz etmeyi güçleştirdiğine ilişkin şikayetlerin arttığını ifade etmektedir. 

Kurul; bunun büyük ölçüde işletmelerin ilke bazlı standartlarla raporlama yaparken finansal tablo kalemlerinin tanınması, ölçülmesi ve sunulması aşamalarında hangi bilginin önemli olduğuna karar vermede yaşadıkları sorunlardan kaynaklandığını düşünmektedir. Buradan hareketle kurul, işletmelere önemli ve dolaysıyla finansal raporlarda yer verilmesi gereken bilginin tespit edilmesinde yardımcı olmak üzere 2018 yılında UFRS uygulama metni 2; Önemlilik konusunda karar verme yayınlamıştır. Bu oturumda muhasebenin " ÖNEMLİLİK "  ilkesinin uygulanmasına yönelik son derece yararlı bu metnin ana hatlarıyla ve genel ilkeleriyle katılımcılarla paylaşılması hedeflenmiştir.

V. OTURUM BAŞKANI; 
Prof. Dr. Çağnur Balsarı - (Dokuz Eylül Üniversitesi)

"Standartlar Gözüyle Finansal Raporlamada Önemlilik"
Doç. Dr. Seçil SİGALI - (Dokuz Eylül Üniversitesi)

" Önemlilik Konusunda Karar Verme
Prof. Dr. A.Fatih DALKILIÇ - (Dokuz Eylül Üniversitesi)
 
"Önemlilik İlkesine Uygun Konusunda SPK' ya Tabi Şirketlerin 
Finansal Raporlarrından Gözlemler"
Dr. Hüseyin YURDAKUL - ( Sermaye Piyasası Kurulu Başuzmanı)

******

PANELİSTLERİN PAYLAŞMIŞ OLDUKLARI BU DEĞERLİ BİLGİLERİ ;
AŞAĞIDA SİZLER İÇİN ÇEKİMLERİNİ YAPTIĞIMIZ 
İKTİSADİ TV' DEN
 İZLEYEBİLİRSİNİZ.

******
35- (20-09-2019) - (000110) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
35- V. OTURUM - Oturumun Konusu " Önemlilik Konusunda Karar Verme" Oturum Başkanı Prof. Dr. Çağnur Balsarı - (Dokuz Eylül Üniversitesi) ve Panelistler Yerlerini Aldıktan Sonra İlk Sözü Prof. Dr. Seçil Zigalı' ya (Dokuz Eylül Üniversitesi) Verdi.

******
36- (20-09-2019) - (000111) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
36- V. OTURUM - Oturumun Konusu " Önemlilik Konusunda Karar Verme" Konusunda Prof. Dr. Seçil Zigalı - (Dokuz Eylül Üniversitesi) Sunumlarını Tamamlayarak Oturumda Yerini Aldı.

****** 
37- (20-09-2019) - (000112) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
37 - V. OTURUM - Oturumun Konusu " Önemlilik Konusunda Karar Verme" Oturum Başkanı Prof. Dr. Çağnur Balsarı - (Dokuz Eylül Üniversitesi) ) Sunumlarını Yapması İçin Prof. Dr. A.Fatih Dalkılıç'ı Kürsüye Davet Etti.

******
38- (20-09-2019) - (000113) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
38- V. OTURUM - Oturumun Konusu " Önemlilik Konusunda Karar Verme" Oturum Başkanı Prof. Dr. Çağnur Balsarı - (Dokuz Eylül Üniversitesi) ) Prof. Dr. A.Fatih Dalkılıç Sunumlarına Devam Etti.

******
39- (20-09-2019) - (000114) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
39- V. OTURUM - Oturumun Konusu " Önemlilik İlkesine Uyum Konusunda SPK' ya Tabi Şirketlerin Finasal Raporlarından Gözlemler" Oturum Başkanı Prof. Dr. Çağnur Balsarı - (Dokuz Eylül Üniversitesi) Sunumlarını Yapması İçin Sermaye Piyasası Kurulu Başuzmanı Dr. Hüseyin Kurul'u Kürsüye Davet Etti. 

******
40- (20-09-2019) - (000115) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu

40- V. OTURUM - Oturumun Konusu " Önemlilik İlkesine Uyum Konusunda SPK' ya Tabi Şirketlerin Finasal Raporlarından Gözlemler" Oturum Başkanı Prof. Dr. Çağnur Balsarı - (Dokuz Eylül Üniversitesi) Sunumlarına Sermaye Piyasası Kurulu Başuzmanı Dr. Hüseyin Kurul Devam Etti.

******
41- (20-09-2019) - (000116) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
41- V. OTURUM - Oturumun Konusu " Önemlilik İlkesine Uyum Konusunda SPK' ya Tabi Şirketlerin Finansal Raporlarından Gözlemler" Oturum Başkanı Prof. Dr. Çağnur Balsarı - (Dokuz Eylül Üniversitesi) Sunumlarını Sermaye Piyasası Kurulu Başuzmanı Dr. Hüseyin Kurul Sunumlarını Tamamlayarak Oturumdaki Yerini Aldı.

******
42- (20-09-2019) - (000117) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
42- V. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Çağnur Balsarı - (Dokuz Eylül Üniversitesi) - Bu Bölümde Konuklardan Gelen Sorulara Panelistlerin Cevap Vermesi Devam Etti.

******
43- (20-09-2019) - (000118) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
43- V. OTURUM - Oturumun Konusu ; V. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Çağnur Balsarı - (Dokuz Eylül Üniversitesi) - Bu Bölümde Konuklardan Gelen Sorulara Panelistlerin Cevap Vermesinden Sonra Panelistlere Saksıda Zeytin Dalı Verilmesiyle V. Bölüm Sona Erdi
Sunum; İSMMMO Y.K.Üyesi Halim Bursalı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir' le" Mesleki Gündem "
Bu güne kadar 60 milyon lira ödenen mesleki yeterlilik belgesi teşvikleri 2022 yılına kadar devam edecek.
Yazımızın genel içeriğine geçmeden önce Vergi Cenneti nedir ve şu an dünyada kaç tane vergi cenneti kabul edilen ülkenin olduğu konusunda açıklama yapmanın yararlı olduğunu düşünüyorum
Döviz talebini, banka döviz tevdiat hesaplarına uygulanan stopaj oranlarını artırarak ya da kambiyo vergisi getirerek durdurmak mümkün değil.
7194 sayılı Kanun’un 25’inci maddesiyle Vergi Usul Kanunu’nun 370’inci “İzaha Davet” başlıklı maddesi değiştirilmiş,
Hava bugün bulutsuz. Dün de bulutsuzdu, önceki gün de. Donuk, ruhsuz, biraz da sisli. Bizim payımıza çalışmak düştü yine.
Daralma kaynaklı nakit sıkıntısı vergi cephesinde iki önemli endişeyi öne çıkardı. Yeni bir yapılandırma ile birlikte vergi barışı beklentisi oluştu.
TÜRMOB Tarafından Hazırlanan ; Uzayan Beyanname Verme ve Bildirim Süreleri ile e- Uygulamalara İlişkin Hatırlatmalar
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, COVID-19 salgınının ihracatçılara yönelik olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yeni Stok Finansman Destek Paketi'nin devreye alındığını açıkladı.
Salgına karşı alınan ekonomik önlemler kapsamında, karşılıksız çek nedeniyle alınan cezaların infazlarının durdurularak tahliyelerin önünü
Türk Ticaret Kanunu (TTK)’na eklenen Geçici 13. madde ile sermaye şirketlerinin 2020 yılında yapacakları genel kurullarda dağıtabilecekleri . . .
Bu konu, benim için artık geleneksel bir yazı konusu haline geldi. Çünkü mayıs ayı, muhtasar, KDV veya geçici vergi beyannamesi verilmesi gibi
Yatırım ortaklıkları ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) düzenleme ve denetimlerine tabi fon ve bu fonlara benzer yabancı fonlar sermaye şirketi . . .
İstanbul SMMM Odasından; İstanbul SMMM Odasından; İstanbul SMMM Odasından; İstanbul SMMM Odasından; . . . .
Dünyanın belli başlı ekonomilerinde işi uygun olanlar, yaklaşık iki aydır evden çalışıyor. Özellikle teknoloji işleri bütünüyle eve kaydı
Sosyal güvenlikte kural olarak sigortalıların, sigortalılık başlangıcı öncesindeki veya sonrasındaki veyahut sigortalılık süreleri arasındaki boşta geçen
Gönül isterdi ki Şeker Bayramı’nın arifesinde şeker tadında konulardan bahsedelim. Ama dünyayı kasıp kavuran COVID- 19 salgını ve ülkemizin de öteden beri . . . .
Yaşamakta olduğumuz COVID-19 salgını nedeniyle, 127 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar . .