" Kiralamalar " - (lll. OTURUM)
02 Ekim 2019 Çarşamba
lll. OTURUM
" Kiralamalar " - (lll. OTURUM)
İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu 
(Ege Odaları Platformu) 
17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu

lll. OTURUM

" Kiralamalar "

TFRS 16 - Kiralamalar Standardı, Kiralamaların Finansal tablolara alınması, ölçümü, sunumu ve açıklamasına ilişkin ilkeleri belirler. standarın amacı, kiracı ve kiraya verenlerin bu işlemleri gerçeğe uygun bir biçimde göstererek, ihtiyaca uygun bilgileri sunmasını sağlamaktır. (TFRS - 16:1) , 17 NO'lu kiralama işlemleri standardı yerine geliştirilen TFRS -16 , 2019 yılı başından itibaren uygulamaya girmiştir. 

Yeni versiyonuyla standart; Kiralama tanımında değişikliğe giderek, özellikle kiracının raporlama işlemlerini değiştirmiştir. Bu oturumda konuşmacılar ülkemizde de yaygın bir finansman aracı olarak kullanılan finansman kiralamanın TFRS - 16' ya göre hem kiracı, hem kiraya veren açısından nasıl raporlanması gerektiğini örneklerle ortaya koymuşlardır.

                                   lll. OTURUM BAŞKANI; 
Prof. Dr. Ercan BAYAZITLI - (Ankara Üniversitesi)

Kiralamalar standardına Genel Bakış; Yeni Yaklaşımın İlkeleri
Dr. Serhat KÖKSAL, 
(Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı)

Kiralamalar Standardı Uygulamaları
Serdar İNANÇ - ( PWC Türkiye)

PANELİSTLERİN PAYLAŞMIŞ OLDUKLARI BU DEĞERLİ BİLGİLERİ ;
AŞAĞIDA SİZLER İÇİN ÇEKİMLERİNİ YAPTIĞIMIZ 
İKTİSADİ TV' DEN
 İZLEYEBİLİRSİNİZ.

******

23- (19-09-2019) - (00096) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
23- lll. OTURUM - Oturumun Konusu ; " Kiralamalar" Oturum Başkanı - Ankara Üniversitesi Görevlisi Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı Kısa bir Konuşma Yaptıktan Sonra Sunumlarını Yapması İçin Hazine ve M.B.Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü Gen. Müd. Yrd. Dr. Serhat Köksal'a Verdi.

******
24- (19-09-2019) - (00097) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu

24- lll. OTURUM - Oturumun Konusu ; " Kiralamalar" Konusunda Hazine ve M.B.Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü Gen. Müd. Yrd. Dr. Serhat Köksal Sunumlarını Tamamlayarak Oturumdaki Yerini Aldı.

******
25- (19-09-2019) - (00098) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
25- lll. OTURUM - Oturumun Konusu ; " Kiralamalar" Oturum Başkanı - Ankara Üniversitesi Görevlisi Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı Kısa bir Konuşma Yaptıktan Sonra Sunumlarını Yapması İçin Sözü PWC Türkiye Serdar İnanç'a Verdi.

******
26- (19-09-2019) - (00099) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
26- lll. OTURUM - Oturumun Konusu ; " Kiralamalar" Konusunda PWC Türkiye Serdar İnanç Sunumlarına Devam Etti.

******
27- (19-09-2019) - (000100) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu

27- lll. OTURUM - Oturumun Konusu ; " Kiralamalar" Konusunda PWC Türkiye Serdar İnanç Sunumlarını Tamamlayarak Oturumdaki Yerini Aldı.

******
28- (19-09-2019) - (000101) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu

28- lll. OTURUM - Oturumun Konusu ; " Kiralamalar" Oturum Başkanı - Ankara Üniversitesi Görevlisi Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı Kısa bir Konuşma Yaptıktan Sonra Soru-Cevap Bölümüne Geçildi.
7- MMMBD Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Nejla Öz, Konuşmalarını Yapması İçin MMMBD Genel Merkez Onur Kurulu Başkanı Yahya Arıkan'ı Kürsüye Davet Etti. (SON)
Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir. 1- 27 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV Tebliğinin...
Geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık yüz yirmi bin üyesi ve onları temsilen bin yedi yüz altmış dört delegesi olan, Mali Müşavirlerin çatı örgütü Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin
Sayın Emre Kartaloğlu Başkanlığında TÜRMOB 'da (Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulunda) Görev Yapacak Olan Tüm Kurul Üyelerine Şimdiden Başarılar Dileriz.
Teşvik kavramı, belirli ekonomik faaliyetlerin veya işlemlerin gerçekleşmesini veya başka faaliyet ve işlemlere oranla daha fazla yapılmasını sağlamak amacıyla,
Vergi alacaklarının hiç tahakkuk ettirilmemesi ya da geç tahakkuk ettirilmesi nedeniyle ortaya çıkan paranın zaman maliyetini telafi etmek amacıyla,
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenliyor.
Sayın DÜNYA okurları, Gümrükler Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına bir talimat verdi. Bu talimatla, alacaklarının takip ve tahsilinde
Bilindiği gibi, Türk Vergi Sistemi mükelleflerinin ve vergi sorumlularının, üzerinden vergi ödeyecekleri vergi matrahını kendilerinin hesaplamaları
Piyasa faiz oranlarında meydana gelen değişimlere paralel olarak, vergi uygulamasında kullanılan çeşitli faiz ve zam oranlarında da değişiklik yapılıyor.
1989 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 Sayılı "SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK" hakkında kanun . . .
Kurumsal Dönüşüm Konferansına Davetlisiniz
Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması
Vergi otoritesinin uzun yıllardır başarıyla uyguladığı elektronik dönüşüm projelerine bir yenisi daha eklendi.
Yenileme fonu, Vergi Usul Kanunu’nun 328/4. maddesinde düzenlenmiş bir vergi erteleme müessesidir. Bu konuyu daha önce irdelemiştim.
15 Ağustos 2019 tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Turizm Payı” başlıklı yazımızda . . .
Anlatıyordu....Herkes sessizce dinliyordu...“Uzlaşmalıyız,birlik beraberlik içinde olmalıyız dedik,bizi tefe koydular” diyordu. .
Yasal düzenleme gereği 213 sayılı VUK 142-147. maddeleri hükümlerine göre, aramalı vergi incelemelerinde izlenecek yollar belirtilmiştir.