" Dünya Tütünsüz Günü "
31 Mayıs 2019 Cuma
Kendimiz İçin Akciğer Sağlığı Toplum İçin Temiz Hava İstiyoruz. Gelecek İçin Tütün Maddesi Kullanılmasını ve İzmarit İstemiyoruz…..
" Dünya Tütünsüz Günü "
" Dünya Tütünsüz Günü "

Gürsel Yurtbahar - Türkiye Sigarayla Savaşanlar Der. Ant. Tem…

Kendimiz İçin Akciğer Sağlığı Toplum İçin Temiz Hava İstiyoruz. Gelecek İçin Tütün Maddesi  Kullanılmasını  ve İzmarit İstemiyoruz…..

Anne karnında başlayan yolculuk sonunda, İnsanoğlu dünya ya geldiği zaman SEVGİ VE OKSİJEN ile yaşamaya başlamaktadır.

Bedelini ölçülemeyen SEVGİ tüm hayatımız boyunca gerekli olan toplumunun ana unsurundan birisidir.
Yaşamamızın kaynağı olan vücudumuzun tüm organları için gerekli olan temiz kanın kaynağı olan oksijen ise, dünyamızda bulunan en kıymetli oluşumdur.

Anayasamızda ve kanunlar için bu iki unsur  yaşam kaynağımız olarak korunmaya alınmış olup,tüm insanlar sahip çıkması gereken unsurlardır…..

BİZLER…..

Tütün maddesi kullanarak yaşamamızın kaynağı olan oksijeni yok ediyoruz.

Anayasal hakkımız olan TEMİZ HAVA SOLUMA imkânımızın yok edilmesi, insanlarımızın gelecek için kendilerine vermiş oldukları en büyük TOPLUMSAL ZARAR olduğunu düşünüyorum.

Bireysel  olarak ta ; sağlıklı yaşamamızın kaynağı olan TEMİZ KAN  sağlayan AKÇİĞER ‘imiz yok ediyoruz….

Bireysel olarak  ta; Toplumda yaşayan tüm canlılarında TEMİZ KAN  sağlayan AKÇİĞER ‘lerimizin  yok ediyoruz….

Vücudumuzun TEMİZ KAN  damarlarını yok ediyoruz…..


BİZLER….

Tütün maddesi kullanarak; gezegene verilen ve on sene süre ile çevre artığı olan parçalanamayan İZMARİT lerin geleceğimize verdiği zarar düşünemeyecek düzeydedir.

Tek bir sigara izmaritinin 1.000 lt kadar suyu zehirlediğini ve bu su ile gıda zinciri olarak geri dönerek vücudumuzun tüm organlarına zarar vermektedir.

Her yerde gördüğümüz ve dikkate almadığımız İZMARİT  lerin kendimize , geleceğimin , çevremize verdiği  zararı bir  DİKKATLİ   düşününüz…….

BİZLER…..

TÜTÜN maddesinin; TEMİZ HAVA SOLUMA hakkımıza engel olmasına,

TÜTÜN maddesinin; İzmarit geri dönüşümleri ile tüm organlarımızı yok etmesini,

TÜTÜN maddesinin; Çocuklarımızı ve neslimizi yok etmesini,

TÜTÜN maddesinin; Yaşam kaynaklarımızı kirletmesini,

TÜTÜN maddesinin; çevremizin güzellikleri bizlerden almasını,

TÜTÜN maddesinin; Dünyamıza yok etmesine,

İzin vermeyeceğiz…….

EKONOMİMİZİ ,NESLİMİZE,GELECEĞİMİZE,ÇEVREMİZE  SAHİP ÇIKACAĞIZ…….

BU KONUDA BİZLERE DÜŞEN GÖREV VE SORUMLULUKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ….
Sunum; İSMMMO Y.K.Üyesi Halim Bursalı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir' le" Mesleki Gündem "
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının iptal edildiğini açıkladı. Erdoğan kararını Twitter hesabından yaptı.
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler. .
Corona virüsü salgınıyla gelen ekstra zamların altında ezilen emekliye mini zam, memur ve memur emeklilerine de mini zam farkı göründü.
Son zamanlarda “liyakat” sözcüğünü çok kullanılır olduk. Personel alımlarında, tüm atamalarda, kamuda, özel sektörde hep bir liyakat sözü dolaşıp duruyor
Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazançlarla ilgili 40’ncı ve serbest meslek erbabı ile ilgili 68’inci maddesinde 7194 sayılı Kanun’la yapılan değişikliklerle,
ABD Ticaret Temsilciliği, 2 Haziran 2020 tarihinde yaptığı duyuruda[1] dijital hizmet vergisi (DHV) uygulayan veya uygulayacak olan Avusturya,. . .
Bilindiği üzere; 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 3. maddesindeki düzenleme ile;
Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak; kentimizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerinin korunmasında, . . .
Günümüz iş dünyasında işletmeler iş yerine bağlılığı artırmak amacıyla çalışanlarına pek çok sosyal yardımlar ve ilave olanaklar sağlayabiliyorlar.
Serbest döviz fonlarında gerçek kişiler için yüzde 10, tüzel kişiler için yüzde 0 (sıfır) olan vergi tevkifatı oranı yüzde 15’e çıkarıldı.
Teklif ile, Çiftçi Kayıt Sisteminin (ÇKS) yanı sıra Tarımsal Üretim Kayıt Sisteminin (TÜKAS) kayıtlarının da esas alınarak üreticilere tarım . . .
Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik öngören teklif, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.
Teklif ile, sağlık personeline verilen fiili hizmet süresi zammının 60 günden 90 güne çıkarılması öngörülmektedir.
Bilindiği üzere, Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) 29/07/2017 tarihinde yayımlanmış ve . . .
Kötü günleri geride bıraktığımız ve eski değil de yavaş yavaş yeni normale dönmeye başladığımız bu günlerde,
Başkanlığımızca 19 Ekim 2019 tarihinde yazılı, 04-14 Şubat 2020 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı’nın sonucu açıklandı.
Başkanlığımızca toplumda vergi bilincinin ve vergiye gönüllü uyumun artırılmasına yönelik olarak vatandaşlarımıza ve mükelleflerimize sunduğumuz . . . .
Epeydir günlük hukuk sorunların yazmaktan yeni yayınların tanıtımını yapamamış, mali hukuk alanındaki yeni ve önemli yayınları duyuramamıştım.