" Dünya Tütünsüz Günü "
31 Mayıs 2019 Cuma
Kendimiz İçin Akciğer Sağlığı Toplum İçin Temiz Hava İstiyoruz. Gelecek İçin Tütün Maddesi Kullanılmasını ve İzmarit İstemiyoruz…..
" Dünya Tütünsüz Günü "
" Dünya Tütünsüz Günü "

Gürsel Yurtbahar - Türkiye Sigarayla Savaşanlar Der. Ant. Tem…

Kendimiz İçin Akciğer Sağlığı Toplum İçin Temiz Hava İstiyoruz. Gelecek İçin Tütün Maddesi  Kullanılmasını  ve İzmarit İstemiyoruz…..

Anne karnında başlayan yolculuk sonunda, İnsanoğlu dünya ya geldiği zaman SEVGİ VE OKSİJEN ile yaşamaya başlamaktadır.

Bedelini ölçülemeyen SEVGİ tüm hayatımız boyunca gerekli olan toplumunun ana unsurundan birisidir.
Yaşamamızın kaynağı olan vücudumuzun tüm organları için gerekli olan temiz kanın kaynağı olan oksijen ise, dünyamızda bulunan en kıymetli oluşumdur.

Anayasamızda ve kanunlar için bu iki unsur  yaşam kaynağımız olarak korunmaya alınmış olup,tüm insanlar sahip çıkması gereken unsurlardır…..

BİZLER…..

Tütün maddesi kullanarak yaşamamızın kaynağı olan oksijeni yok ediyoruz.

Anayasal hakkımız olan TEMİZ HAVA SOLUMA imkânımızın yok edilmesi, insanlarımızın gelecek için kendilerine vermiş oldukları en büyük TOPLUMSAL ZARAR olduğunu düşünüyorum.

Bireysel  olarak ta ; sağlıklı yaşamamızın kaynağı olan TEMİZ KAN  sağlayan AKÇİĞER ‘imiz yok ediyoruz….

Bireysel olarak  ta; Toplumda yaşayan tüm canlılarında TEMİZ KAN  sağlayan AKÇİĞER ‘lerimizin  yok ediyoruz….

Vücudumuzun TEMİZ KAN  damarlarını yok ediyoruz…..


BİZLER….

Tütün maddesi kullanarak; gezegene verilen ve on sene süre ile çevre artığı olan parçalanamayan İZMARİT lerin geleceğimize verdiği zarar düşünemeyecek düzeydedir.

Tek bir sigara izmaritinin 1.000 lt kadar suyu zehirlediğini ve bu su ile gıda zinciri olarak geri dönerek vücudumuzun tüm organlarına zarar vermektedir.

Her yerde gördüğümüz ve dikkate almadığımız İZMARİT  lerin kendimize , geleceğimin , çevremize verdiği  zararı bir  DİKKATLİ   düşününüz…….

BİZLER…..

TÜTÜN maddesinin; TEMİZ HAVA SOLUMA hakkımıza engel olmasına,

TÜTÜN maddesinin; İzmarit geri dönüşümleri ile tüm organlarımızı yok etmesini,

TÜTÜN maddesinin; Çocuklarımızı ve neslimizi yok etmesini,

TÜTÜN maddesinin; Yaşam kaynaklarımızı kirletmesini,

TÜTÜN maddesinin; çevremizin güzellikleri bizlerden almasını,

TÜTÜN maddesinin; Dünyamıza yok etmesine,

İzin vermeyeceğiz…….

EKONOMİMİZİ ,NESLİMİZE,GELECEĞİMİZE,ÇEVREMİZE  SAHİP ÇIKACAĞIZ…….

BU KONUDA BİZLERE DÜŞEN GÖREV VE SORUMLULUKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ….
3- Kahvaltılı Etkinlikte, Hakan Ustabaş,Bilgilendirme Konuşmalarını Yapması İçin İstanbul SMMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Yüksel Kahveci'yi Kürsüye Davet Etti. (SON).
Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (KSMMMO) 23.Olağan Genel Kurul öncesi takvimi açıkladı.
KGK’nın “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği”ne uygun şekilde tasarlanmış “Bağımsız Denetim Standartları – II” Eğitimi düzenlenmiştir.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Başlatma Sınavı Hazırlık Kursları
Yeni askerlik sistemi TBMM Genel Kurulu’nda! Kalıcı bedelli ve tek tip askerlik sistemini kapsayan yeni askerlik sistemi henüz vatani görevini yapmamış
İmar barışından yararlanmak için başvuru süresi 15 Haziran’da, ödemeler ise 30 Haziran’da sona eriyor. Ancak,
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası bir duyuru yayınlayarak “Danıştay 8.Dairenin vermiş olduğu nispi aidat kararı ve genel kurulda alınan
Bilindiği gibi, zamanaşımı belirli bir sürenin geçmesi ile bir hakkın kazanılmasına, kaybedilmesine veya bir yükten kurtulmaya neden olan süredir.
Diyelim ki; e bildirgeyi son günü veriyorsunuz. Ve elektrikler kesildi yada internet ağı bağlantısında sorun çıktı gönderme imkanı olmadı.
Bilindiği üzere, 85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ve sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı Tebliğ ile 32 sayılı Karar'da değişiklikler yapılarak
İzmit 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 23. Genel Kurul Hazirun Listeleri,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İmar Barışı için başvuru süresi yeniden uzatılmayacak.
Burgaz adasında Sait Faik Abasıyanık’ın kitapları değerlendirildi, yaşamı anlatıldı. Kadın Muhasebeciler Derneğinin düzenlemiş olduğu etkinlikte Yazar Emin Karaca çok güzel,
Her Şeyin Kalbiniz Kadar Güzel Olmasını Temenni Ederiz. İyi Bayramlar....
Bilindiği gibi GVK’nın 88’inci maddesine göre; Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan zararlar(80’inci maddede yazılı diğer kazanç ve . . .
Son dönemlerde en çok tartışılan, gündemden düşmeyen konu…. KIDEM TAZMİNATI…….Tasarının yasalaşması durumunda bir kıdem tazminatı fonu oluşturulacak.
Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 507)
Kendimiz İçin Akciğer Sağlığı Toplum İçin Temiz Hava İstiyoruz. Gelecek İçin Tütün Maddesi Kullanılmasını ve İzmarit İstemiyoruz…..