" Dünya Tütünsüz Günü "
31 Mayıs 2019 Cuma
Kendimiz İçin Akciğer Sağlığı Toplum İçin Temiz Hava İstiyoruz. Gelecek İçin Tütün Maddesi Kullanılmasını ve İzmarit İstemiyoruz…..
" Dünya Tütünsüz Günü "
" Dünya Tütünsüz Günü "

Gürsel Yurtbahar - Türkiye Sigarayla Savaşanlar Der. Ant. Tem…

Kendimiz İçin Akciğer Sağlığı Toplum İçin Temiz Hava İstiyoruz. Gelecek İçin Tütün Maddesi  Kullanılmasını  ve İzmarit İstemiyoruz…..

Anne karnında başlayan yolculuk sonunda, İnsanoğlu dünya ya geldiği zaman SEVGİ VE OKSİJEN ile yaşamaya başlamaktadır.

Bedelini ölçülemeyen SEVGİ tüm hayatımız boyunca gerekli olan toplumunun ana unsurundan birisidir.
Yaşamamızın kaynağı olan vücudumuzun tüm organları için gerekli olan temiz kanın kaynağı olan oksijen ise, dünyamızda bulunan en kıymetli oluşumdur.

Anayasamızda ve kanunlar için bu iki unsur  yaşam kaynağımız olarak korunmaya alınmış olup,tüm insanlar sahip çıkması gereken unsurlardır…..

BİZLER…..

Tütün maddesi kullanarak yaşamamızın kaynağı olan oksijeni yok ediyoruz.

Anayasal hakkımız olan TEMİZ HAVA SOLUMA imkânımızın yok edilmesi, insanlarımızın gelecek için kendilerine vermiş oldukları en büyük TOPLUMSAL ZARAR olduğunu düşünüyorum.

Bireysel  olarak ta ; sağlıklı yaşamamızın kaynağı olan TEMİZ KAN  sağlayan AKÇİĞER ‘imiz yok ediyoruz….

Bireysel olarak  ta; Toplumda yaşayan tüm canlılarında TEMİZ KAN  sağlayan AKÇİĞER ‘lerimizin  yok ediyoruz….

Vücudumuzun TEMİZ KAN  damarlarını yok ediyoruz…..


BİZLER….

Tütün maddesi kullanarak; gezegene verilen ve on sene süre ile çevre artığı olan parçalanamayan İZMARİT lerin geleceğimize verdiği zarar düşünemeyecek düzeydedir.

Tek bir sigara izmaritinin 1.000 lt kadar suyu zehirlediğini ve bu su ile gıda zinciri olarak geri dönerek vücudumuzun tüm organlarına zarar vermektedir.

Her yerde gördüğümüz ve dikkate almadığımız İZMARİT  lerin kendimize , geleceğimin , çevremize verdiği  zararı bir  DİKKATLİ   düşününüz…….

BİZLER…..

TÜTÜN maddesinin; TEMİZ HAVA SOLUMA hakkımıza engel olmasına,

TÜTÜN maddesinin; İzmarit geri dönüşümleri ile tüm organlarımızı yok etmesini,

TÜTÜN maddesinin; Çocuklarımızı ve neslimizi yok etmesini,

TÜTÜN maddesinin; Yaşam kaynaklarımızı kirletmesini,

TÜTÜN maddesinin; çevremizin güzellikleri bizlerden almasını,

TÜTÜN maddesinin; Dünyamıza yok etmesine,

İzin vermeyeceğiz…….

EKONOMİMİZİ ,NESLİMİZE,GELECEĞİMİZE,ÇEVREMİZE  SAHİP ÇIKACAĞIZ…….

BU KONUDA BİZLERE DÜŞEN GÖREV VE SORUMLULUKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ….
1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Balıkesir SMMM Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve Oda Sekreteri Eren Çekiç'le Muhasebe Mesleğini ve Meslek Mensuplarının Sorunlarını Masaya Yatırdı.
Paranın olduğu yerde verginin olmaması beklenemez ve vergi hayatın birçok yerinde olduğu gibi dini vazifelerin yerine getirilmesinde de hayatımızın içinde.
Vergi icra hukuku olarak da bilinen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 13’üncü maddesinde hüküm altına alınan ihtiyati haciz müessesesi . . . . .
Yazılı bölümü 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde, sözlü bölümü ise 20-21-22 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen
Gülerken düşündüren……………….Düşündürürken öğreten……………..Öğrettiğini unutturmayan……………Maliyenin ve mesleğimizin unutulmaz hocası……
Elbette ki, 5510 Sayılı Kanunla Kanun’un 53. Maddesi’nde yer alan 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 4/b bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı sayılanların,
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK’nun 353/1 maddesi hükmüne göre verilmesi ve alınması gereken fatura ve gider pusulası ve müstahsil makbuzu ile
Yeni TTK’nın 390. maddesinin birinci fıkrasına göre, “Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının
3 yıldır işsiz, etrafımın yardımıyla yaşıyorum. 1 Ekim 1977 doğumluyum. 25 Ekim 1999'da SSK kapsamında mühendis olarak işe başladım ve
Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı bütçe sonuçlarını açıkladı. İlk 6 ayda 78.6 milyar TL açık veren bütçe, Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin Hazine'ye devrinden sonra...
Otomotiv sektör temsilcileri yaşadıkları kriz karşısında bazı isteklerini ve önerilerini sıralıyorlar. Aralarında Rusya’da sektörün yaşadığı krizden
Toplantının hemen başında Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, “Tekstil sizin için ne anlama geliyor?” diye sordu. Ucuz işgücü, zorlu çalışma şartları, ç
Bankalarca verilen kredilere ilişkin usul ve esaslar, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve
İdeal olan şirketlerin kendi öz kaynakları ile yatırımlarını yapmaları ve faaliyetlerini sürdürmeleri olmakla birlikte, bu her zaman mümkün olmaz ve kaynak ihtiyacı
Bu Kanunun amacı; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek . . . . .
BİLSEM sonucu MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar sonrasında kesin kayıt hakkı elde edecek isimler ortaya çıktı.
Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
2576 sayılı “Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri’nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un, “Vergi Mahkemeleri’nin Görevleri” başlıklı