“Vergi Cenneti” İfadesi Üzerine Dolaylı Anlatım
27 Haziran 2019 Perşembe
Dolaylı anlatım, günlük hayatta, hiç farkında olmadan sıklıkla başvurduğumuz bir anlatım tekniğidir. Başkalarının kurduğu cümlelerin veya
“Vergi Cenneti” İfadesi Üzerine Dolaylı Anlatım
“Vergi Cenneti” İfadesi Üzerine Dolaylı Anlatım 

Eyüp Durdu - SMMM

Dolaylı anlatım, günlük hayatta, hiç farkında olmadan sıklıkla başvurduğumuz bir anlatım tekniğidir. Başkalarının kurduğu cümlelerin veya günlük hayattaki uygulamaların doğal yapısı bozulmadan kendi cümlelerimizle, ifade edilmesidir. “Vergi Cenneti” İfadesi Üzerine Dolaylı Anlatım" başlıklı yazımla; Vergi gündemimiz mevzusunda dolaylı anlatımlarda bulunmaya çalışacağım…

Sayın Maliye Bakanımız, 10 Nisan da Ekonomi reform paketinde yeni vergi sistemini açıkladı.  Konuşmasında “Kayıt dışılıkla mücadele edeceğiz, istisna ve muafiyetleri azaltacağız. Dolaylı vergilerin ağırlığı azaltılırken, doğrudan verginin ağırlığı arttırılacak vs.” ifadelerine yer verdi. 

Konuşma biter bitmez bir arkadaşım mesaj attı. “Abi bu ifadelerle ilgili yorumun nedir?”

Son derece olumlu bulduğumu söyledim. İfade edilenler uygulamaya konulursa, nihai tüketicinin üzerindeki vergiler (KDV,ÖTV vs.) azalır. Mal ve hizmet fiyatları ucuzlar, talep artar. Buda satış rakamlarına yansır. Ekonomiye can suyu olur. Kararlı bir şekilde kayıt dışılıkla da mücadele edilirse, hem gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vergi ödeme noktasında gönüllü uyumları ve kapasiteleri artar, hem de devletin, vergi gelirlerinde ve tahsilâtında büyük bir başarı sağlanabileceğini söylemiştim.

Ancak birkaç gün sonra, yayımlanan kararname ile Telefondaki ÖTV oranı %50’ye yükseldi. Ocak ayında sıfırlanan sigaradan alınan asgari maktu vergi 5.36 lira olarak geri geldi. Yani, yapmış olduğum yorumun bir anlamı kalmadı…

Ülkemizin vergilendirme politikasına baktığımızda “vergi cenneti” ifadesini kullanabiliriz. Vergi muhataplarının düşük oranda vergilendirildiği bir ülke olduğumuzu düşünürseniz, üzgünüm yanılırsınız.

Mesela; Paranız var, 1 yıldan kısa vadeli mevduata yatırırsanız, kazandığınız faiz üzerinden stopaj ve BSMV ödersiniz. Paranız yok, kredi kullanırsanız, KKDF ve ödenen faizin %5 ‘i kadar BSMV ödersiniz. Dişinizden tırnağınızdan artırır ikinci bir ev alıp kiraya verirseniz, aldığınız ev için tapu harcı, yapacağınız kira kontratı için Damga Vergisi, elde edeceğiniz kira geliri için GMSİ öderseniz. Emlak vergisi, ÇTV, Atık Vergilerini söyleyip gayrimenkul almaktan vazgeçmenizi istemiyorum. Şansınız iyi gitti, 5 yıl geçmeden aldığınız gayrimenkulü iyi paraya sattınız, Değer Artış Kazancı ödersiniz. Asgari ücretle çalışırsanız, aldığınız asgari ücretin gelir ve damga verisini ödersiniz. Vs...

Vergi gelirlerinin ilk sırasında Özel Tüketim Vergisi yer alır. ÖTV; 2002 yılında Avrupa Birliği uyum sürecinde gündeme gelmiş ve 4760 Sayılı Kanun ile belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisi olarak vergi sistemimize girmiştir. Avrupa Birliği ülkelerinde ÖTV, vergi geliri elde etmek için değil, zararlı ve lüks ürünlerin kullanımını azaltarak sosyal fayda sağlamayı hedeflemek üzere alınan bir vergidir. ÖTV üzerinden bir de KDV alındığında neden vergi cenneti bir ülke olduğumuzu daha iyi anlayabiliriz. 

Bu kadar vergi çeşidinin yanında hiç mi vergi indirimi veya avantajı yok derseniz, elbette var. Yat, kotra gezinti teknesi alırken İndirimli KDV (%1), Bu tekne ile tatile giderken alınan mazotta indirimli ÖTV, altında işçilik hariç tutar da  sıfır KDV var. Ücretli çalışanlarda, serbest meslek erbaplarında ve gerçek kişi ticari kazançlarda %15 den başlayıp %35 kadar çıkan gelir vergi dilimleri varken, Milyon dolarlık futbolcuların gelirlerine sabit %15 Stopaj var. Ayrıca, şahsi eşyalarınızı ( altın, araç, mobilya, cep telefonu vs.) satarken sıfır stopaj var. 

Adaletsiz ve yüksek vergi oranları kayıt dışılığı özendirmekte, her daim vergisini gönüllü ve düzenli ödemek isteyenlerin üzerinde kalmaktadır.  Bu kişilerde vergisini ödemeyenler karşısında haksız rekabete maruz kalmaktadır. Bu soruna dikkat çekilmeli ve vergi tabana yayılarak, gönüllü uyumu arttıracak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Kayıt dışılıkla ayrım gözetmeksizin mücadele edilmelidir. 

Vergi indirimleri, muafiyetler ve istisnalar üretimi özendirecek şekilde uygulanmalı,  optimal vergileme ile herkesin kazancına göre adil sürdürülebilir bir vergi reformu yapılmalıdır. 
1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Edirne'de SMMM lik Yapan Hanife Saatçi İle Kadın Muhasebeciler Derneğini Kurma Aşaması Üzerine Mini Söyleşi Yaptı.
Kişisel Verileri Koruma Kurulunca, icra takibi kapsamında borçlunun yakınına telefonla kısa mesaj gönderen avukata 50 bin lira idari para cezası verildi.
Yeni göreve gelen BSMMMO yönetimini makamında ağırlayan Vali Yakup Canbolat, tarihi ve doğal güzellikleri ile adeta turizm cenneti konumunda olan
Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonu maktu harç tutarı, 500 liradan bin 500 liraya yükseldi.
Bilindiği üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 12.05.2016 gün ve 52535 sayılı resen terkin işlemleri hakkında 2016/2 sayılı Uygulama İç Genelgesi yayınlanmıştır.
Haydi hayırlı olsun Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yeni kazanç kapıları açmaya devam eden Devletimize milletimize allah zeval vermesin.
İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kendi kamyonunuzla şehirler arası yük taşımacılığı faaliyetiyle iştigal ettiğinizi ve işletme hesabı esasına göre . . . .
İlgide kayıtlı özelge talep formunda, üzerinde 2656 m² inşaat alanlı idari kısım ve depoların bulunduğu,
Özelge: Faydalı ömrü bitmeden veya bittikten sonra kullanımına devam edilen iktisadi kıymetlere yapılan bakım ve onarım giderlerinin itfası hk.
Kıdem tazminatı yıllarca çalışanların sigortası niteliğinde. Memur maaşlarındaki artışa endeksli olan bu tazminata temmuz itibarıyla zam geldi.
Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, . . . .
MSB: S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali bugün başladı
Tarımsal faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik amacıyla Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin'de kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık, ormancılık,
BİST, 23 kıymetli madenler aracı kuruluşunun Kıymetli Madenler Piyasası'ndaki işlem yapma yetkilerinin iptal edildiğini duyurdu
Sigara tüketimi geçen yıla oranla yüzde 12 artarken, Türkiye’de üretilen sigaralarda yerli tütün kullanım oranı yüzde 12,07’ye düştü.
08.07.2019 tarihinde TBMM'ne sunulan kanun teklifinde özetle aşağıdaki konulara yer verilmiştir.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret eden BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, Erdem’den seçim sürecinde . . . . .
Yeni TTK ve Danıştay kararları sonrası limited şirket ortaklarının sorumlulukları arttı. Yeni durum dikkatle incelendiğinde anonim şirketlerin ....