“Vergi Cenneti” İfadesi Üzerine Dolaylı Anlatım
27 Haziran 2019 Perşembe
Dolaylı anlatım, günlük hayatta, hiç farkında olmadan sıklıkla başvurduğumuz bir anlatım tekniğidir. Başkalarının kurduğu cümlelerin veya
“Vergi Cenneti” İfadesi Üzerine Dolaylı Anlatım
“Vergi Cenneti” İfadesi Üzerine Dolaylı Anlatım 

Eyüp Durdu - SMMM

Dolaylı anlatım, günlük hayatta, hiç farkında olmadan sıklıkla başvurduğumuz bir anlatım tekniğidir. Başkalarının kurduğu cümlelerin veya günlük hayattaki uygulamaların doğal yapısı bozulmadan kendi cümlelerimizle, ifade edilmesidir. “Vergi Cenneti” İfadesi Üzerine Dolaylı Anlatım" başlıklı yazımla; Vergi gündemimiz mevzusunda dolaylı anlatımlarda bulunmaya çalışacağım…

Sayın Maliye Bakanımız, 10 Nisan da Ekonomi reform paketinde yeni vergi sistemini açıkladı.  Konuşmasında “Kayıt dışılıkla mücadele edeceğiz, istisna ve muafiyetleri azaltacağız. Dolaylı vergilerin ağırlığı azaltılırken, doğrudan verginin ağırlığı arttırılacak vs.” ifadelerine yer verdi. 

Konuşma biter bitmez bir arkadaşım mesaj attı. “Abi bu ifadelerle ilgili yorumun nedir?”

Son derece olumlu bulduğumu söyledim. İfade edilenler uygulamaya konulursa, nihai tüketicinin üzerindeki vergiler (KDV,ÖTV vs.) azalır. Mal ve hizmet fiyatları ucuzlar, talep artar. Buda satış rakamlarına yansır. Ekonomiye can suyu olur. Kararlı bir şekilde kayıt dışılıkla da mücadele edilirse, hem gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vergi ödeme noktasında gönüllü uyumları ve kapasiteleri artar, hem de devletin, vergi gelirlerinde ve tahsilâtında büyük bir başarı sağlanabileceğini söylemiştim.

Ancak birkaç gün sonra, yayımlanan kararname ile Telefondaki ÖTV oranı %50’ye yükseldi. Ocak ayında sıfırlanan sigaradan alınan asgari maktu vergi 5.36 lira olarak geri geldi. Yani, yapmış olduğum yorumun bir anlamı kalmadı…

Ülkemizin vergilendirme politikasına baktığımızda “vergi cenneti” ifadesini kullanabiliriz. Vergi muhataplarının düşük oranda vergilendirildiği bir ülke olduğumuzu düşünürseniz, üzgünüm yanılırsınız.

Mesela; Paranız var, 1 yıldan kısa vadeli mevduata yatırırsanız, kazandığınız faiz üzerinden stopaj ve BSMV ödersiniz. Paranız yok, kredi kullanırsanız, KKDF ve ödenen faizin %5 ‘i kadar BSMV ödersiniz. Dişinizden tırnağınızdan artırır ikinci bir ev alıp kiraya verirseniz, aldığınız ev için tapu harcı, yapacağınız kira kontratı için Damga Vergisi, elde edeceğiniz kira geliri için GMSİ öderseniz. Emlak vergisi, ÇTV, Atık Vergilerini söyleyip gayrimenkul almaktan vazgeçmenizi istemiyorum. Şansınız iyi gitti, 5 yıl geçmeden aldığınız gayrimenkulü iyi paraya sattınız, Değer Artış Kazancı ödersiniz. Asgari ücretle çalışırsanız, aldığınız asgari ücretin gelir ve damga verisini ödersiniz. Vs...

Vergi gelirlerinin ilk sırasında Özel Tüketim Vergisi yer alır. ÖTV; 2002 yılında Avrupa Birliği uyum sürecinde gündeme gelmiş ve 4760 Sayılı Kanun ile belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisi olarak vergi sistemimize girmiştir. Avrupa Birliği ülkelerinde ÖTV, vergi geliri elde etmek için değil, zararlı ve lüks ürünlerin kullanımını azaltarak sosyal fayda sağlamayı hedeflemek üzere alınan bir vergidir. ÖTV üzerinden bir de KDV alındığında neden vergi cenneti bir ülke olduğumuzu daha iyi anlayabiliriz. 

Bu kadar vergi çeşidinin yanında hiç mi vergi indirimi veya avantajı yok derseniz, elbette var. Yat, kotra gezinti teknesi alırken İndirimli KDV (%1), Bu tekne ile tatile giderken alınan mazotta indirimli ÖTV, altında işçilik hariç tutar da  sıfır KDV var. Ücretli çalışanlarda, serbest meslek erbaplarında ve gerçek kişi ticari kazançlarda %15 den başlayıp %35 kadar çıkan gelir vergi dilimleri varken, Milyon dolarlık futbolcuların gelirlerine sabit %15 Stopaj var. Ayrıca, şahsi eşyalarınızı ( altın, araç, mobilya, cep telefonu vs.) satarken sıfır stopaj var. 

Adaletsiz ve yüksek vergi oranları kayıt dışılığı özendirmekte, her daim vergisini gönüllü ve düzenli ödemek isteyenlerin üzerinde kalmaktadır.  Bu kişilerde vergisini ödemeyenler karşısında haksız rekabete maruz kalmaktadır. Bu soruna dikkat çekilmeli ve vergi tabana yayılarak, gönüllü uyumu arttıracak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Kayıt dışılıkla ayrım gözetmeksizin mücadele edilmelidir. 

Vergi indirimleri, muafiyetler ve istisnalar üretimi özendirecek şekilde uygulanmalı,  optimal vergileme ile herkesin kazancına göre adil sürdürülebilir bir vergi reformu yapılmalıdır. 
13- TMUD Komisyon Başkanı YMM Sabri Tümer Konuşmalarını Yapması İçin Dr. Masum Türker'e Söz Verdikten Sonra Bir Daha ki Toplantıda Görüşmek Üzere Toplantıya Son Verdiler.
Gelir İdaresi Başkanlığı vergi cezalarına indirimlere ilişkin rehber yayımladı. Rehbere göre cezanın kesilmesinin ardından yapılacaklar birer birer sıralandı.
Dünyada çok hızlı bir değişim ve dönüşümün olduğunu, ülkelerin de buna ayak uydurmak zorunda kaldıklarını söyleyen Ekonomi Yazarı Erkin Şahinöz,
Yılın sonlarına yaklaştığımız bu aylarda, 2020 yılı bütçe hedefleri açıklandı ve Meclis'e gönderildi. Bu yılın sonunda 80.6 milyar bütçe açığı öngörülürken;
Aldığımız bilgiye göre önümüzdeki Perşembe günü yani yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna yeni ve ilk bir vergi kanunu teklifi geliyor.
Önceki yazımızda 12-13 Ekim tarihlerinde TÜRMOB genel kurulunun yapılacağını duyurmuş ve bazı öngörülerde bulunmuştuk.
Hafta sonu hemen hemen bütün gazeteler, yeni bir verginin doğumunu müjdeliyorlardı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve çeşitli kurum ve kuruluşlara görüş almak üzere
Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir. 1- 27 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV Tebliğinin...
Geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık yüz yirmi bin üyesi ve onları temsilen bin yedi yüz altmış dört delegesi olan, Mali Müşavirlerin çatı örgütü Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin
Sayın Emre Kartaloğlu Başkanlığında TÜRMOB 'da (Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulunda) Görev Yapacak Olan Tüm Kurul Üyelerine Şimdiden Başarılar Dileriz.
Teşvik kavramı, belirli ekonomik faaliyetlerin veya işlemlerin gerçekleşmesini veya başka faaliyet ve işlemlere oranla daha fazla yapılmasını sağlamak amacıyla,
Vergi alacaklarının hiç tahakkuk ettirilmemesi ya da geç tahakkuk ettirilmesi nedeniyle ortaya çıkan paranın zaman maliyetini telafi etmek amacıyla,
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenliyor.
Sayın DÜNYA okurları, Gümrükler Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına bir talimat verdi. Bu talimatla, alacaklarının takip ve tahsilinde
Bilindiği gibi, Türk Vergi Sistemi mükelleflerinin ve vergi sorumlularının, üzerinden vergi ödeyecekleri vergi matrahını kendilerinin hesaplamaları
Piyasa faiz oranlarında meydana gelen değişimlere paralel olarak, vergi uygulamasında kullanılan çeşitli faiz ve zam oranlarında da değişiklik yapılıyor.
1989 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 Sayılı "SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK" hakkında kanun . . .
Kurumsal Dönüşüm Konferansına Davetlisiniz