Mart ayı vergi hukukçuları ve uygulayıcıları açısından yoğun geçti. Gelir vergisi beyan döneminden kaynaklanan yoğunluktan bahsetmiyorum. Meclis'te yasalaşan iki büyük vergi kanunundan bahsediyorum;
Vatandaşın birisi beyannameye girmemesi gereken gelirini yanlışlıkla beyannameye dahil etmiş (ki bu konu da tartışmalıdır), bu geliri üzerinden kesilen vergileri düşmüş ve alacaklı çıkmış.
Firmamız İktisadi Dayanışma Tarafından Siz Değerli Abonelerimize Verilen SMS ve E-Mail Hizmetlerimiz Devam Ediyor.
5 Mayıs 2018 Cumartesi günü Yurdun dört bir yanından Kadın Muhasebeciler İstanbul'a geliyorlar. Toplantıya Kadın Muhasebeciler Derneği ev sahipliği yapacak...
Aşırı stres durumunda öfkeniz artar, kendinize saygınız azalır, vücudunuzun işleyişi aksar, isteksizleşir ve hareketsizleşirsiniz. Kendinizi iyice dibe vurmuş hissedersiniz..
2017 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süresi, Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Nisan 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve
İflas erteleme yerine gelen revize konkordato müessesesi uygulamaya geçti. Düzenleme, alacaklılar ile borçlunun müzakere etmesi ve
Önce piyasalara, özel sektöre müjdeler verildi. Devreden ve uzun süredir indirilemeyen KDV iade edilecek diye. Sonra “Katma Değer Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve....
Maliye Bakanlığı tarafından, “Katma Değer Vergisi'nde 33 yıldır yapılamayan devrimi yapıyoruz” sloganı ile başlayan, Katma Değer Vergisi Kanunu'nda önemli ve
Birçok araştırma neticesinde muhasebenin doğuşunun Mezopotamya’da olduğuna dair güçlü kanıtlar bulunmuştur. İnsanlık tarihi kadar eski olan muhasebenin,
Geriye dönük SGK teşviklerinden yararlanmanın önünü açan 7103 Sayılı Vergi Kanunları....
T.C. Kimlik Kartı Bedeli, Pasaport Harcı, Pasaport Değerli Kağıt Bedeli, Sürücü Belgesi Harcı ve Sürücü Belgesi Değerli Kağıt Bedeli Tahsilatlarına İlişkin Duyuru
"Yeni meslektaşlarımız ruhsatlarını alarak aramıza katıldı. Hepsini yürekten kutluyor başarılar diliyoruz."
Yeni reform paketi ile kamuda tek hesap sistemi etkin hale gelecek, Hazine rahatlayacak, faiz baskısı kırılacak.
Yazar kasa ve POS’larda kullanılan termal kağıtların bir çoğunda ne yazık ki insan sağlığına olumsuz etkileri bilinen BPA içeriliyor.
7104 Sayılı Değiştirilen KDV Kanunu Hakkında Bilgilendirmelerde Bulunan SMMM Hıdır Özden Aynı Zaman da Değiştirilen 7104 Sayılı KDV Kanunu Tartışmaya Açtı.
Çalışma hayatına ilişkin önemli düzenlemeler içeren 7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında. . . .
1 Nisan itibariyle başlayan kurumlar vergisi beyan dönemi, 25 Nisan akşamı sona erecek. Dolayısıyla beyannamenin hazırlanmasında dikkat edilecek bazı konuları tekrar hatırlatmakta yarar var.
Elektronik ticaret faaliyetlerine ilişkin, sürekli bilgi verme zorunluluğu ile internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan mükelleflere
5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Şimdilik İstanbul' daki Abonelerimize Yönelik; Ofisinizde;Bilgi İşlem Desteği,Bilgisayar Bakımlarınız,Maillerinizin Yedeklenmesi,Bilgisayarlarınıza Format Atılması ve Broşür, Katolog, Grafik Tasarım İşlemleriniz İtina İle Yapılır.
Revize edilen; TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu ve TMS 2 Stoklar Standartlarının Taslak Metinleri Kamuoyu Görüşüne Açılmıştır.
"Avni Anıl ve Makamdan Makama Şarkılar" Konserine Davetlisiniz.
19 NO'lu Mali Müşavirler Komitesi Adayları
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin (BDY) “Şeffaflık raporunun hazırlanması ve duyurulması” başlıklı 36’ncı maddesi uyarınca,
Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) Türk Sanat Müziği Korosu Konseri Şef Dr. Cumhur Koca yönetiminde Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi.....
İTO seçimleri, 9 Nisan 2018 Pazartesi günü, İstanbul Fuar Merkezi 9-10-11 nolu salonlarda yapılacaktır.
GİMEV’in sabah kahvaltısına konuk olan Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu çağımızın hastalığına dikkat çekti:
Üst Birliğimiz TÜRMOB ile ortaklaşa düzenlediğimiz “Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yol Haritası” konulu eğitim seminerimiz odamızda gerçekleştirildi.
İş dünyası; dijitalleşme sürecindeki yenilikler, yapay zekanın kullanılma derecesindeki artış düzeyi ve mega trendlerdeki gelişmeler ile baş edebilmek için iş yapısını ve yöntemlerini geliştiriyor.
Türkiye’nin Ekonomik Büyüme, Vergi Dağılımı ve Vergi Politikaları ülke gündemine taşıdı.(1. GÜN)
BMMG Bayrampaşa İlçe Temsilciği Bayrampaşa Golden Tulip Otelde Seminer Öncesi Konuklara Kahvaltılı Verdi.
Bursa SMMM Odası Kurucu Başkanı Tuncer Ergen'in Ölümünün Birinci Yıl Dönümünde Bursa Kültür Park Dörtler Restaurant ta Bir Araya Gelerek Yad Ettiler;
Günümüzün olağan akışı için, her saat her yerde gördüğümüz geleceğimizin garantisi ve yaşama kaynağımız ÇOCUKLARIMIZ’ın yaşam ve çocukluk haklarının yok edilmesini üzüntü ile görmekteyiz.
2018 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 4,54 (yüzde dört virgül ellidört) olarak tespit edilmiştir.
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) iade taleplerinde bazı belgelerin elektronik ortamda alınması ve değerlendirilmesi hakkında.
Odamızın Danışma Meclisi 4 Nisan 2018 tarihinde saat 14.30'da aşağıda belirtilen gündem konularını görüşmek üzere toplanacaktır.
BMMG Kartal ilçe Temsilciliği Dragos Balık Restaurant'da Bir Araya Gelerek Neden İSMMM Odası Seçimlerine Talip Olduklarını Anlattılar.
Uludağ Üniversitesi katkılarıyla İŞKUR ve BSMMMO işbirliğinde düzenlenen ‘Muhasebe Meslek Elemanı Kursu’nun sertifika töreninde konuşan
Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.
Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nda köklü değişiklikler içeren tasarının TBMM Genel Kurulu’nda yapılan görüşmelerinde, KDV iadeleriyle ilgili önemli bir hükmü metinden çıkarıldı.
7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 27 Mart 2018 tarihinde yayımlanarak,
2018 yılının ilk iki ayında 20 bin 308 esnaf iflas bayrağını çekerken, 2014’ten bu yana iflas eden esnaf sayısı 430 bin 275 oldu.


6- Oturum Başkanı Kenan Buga; Sunumların ve Soru-Cevap Bölümünün Tamamlanmasından Sonra, Panelistlere Teşekkür Plaketleri Verildi. Daha Sonra İktisadi Dayanışma Kameralarına Topluca Resim Vererek Panele Son Verdiler.
Kadın Muhasebeciler Konferansı
Mali Müşavirlerden Türk Sanat Müziği Konseri
İstanbul Meslekte Birlik olarak öğrencilere yönelik ücretsiz seminer, konferans ve eğitim programları düzenliyor
Güncel Mevzuat Çerçevesinde KDV Konulu Toplantıya Davetlisiniz.