Adalet, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Milli Savunma Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2016 yılının Aralık ayı ile 2017 yılının Ocak ve Şubat aylarında ödenmesi gereken
Bilindiği gibi Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranlarında ciddi artış düşünülmektedir. 25.11.2016 tarihinde de binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ciddi şekilde artırılmış idi.
Her ay bölgesinde en az bir sosyal etkinlik yapan BMMG Bayrampaşa İlçe Temsilcisi Lütfiye Kaya ve Temsilci Yardımcısı arkadaşları Bu kez.....
Kamu alacaklarının tahsili için, dönem dönem yapılandırılma çıkarılmış olsa da, borçluların taleplerini karşılayamadığı ve halen bir takım problemlerden dolayı borçluların,
Konumuza ilişkin olarak Torba Kanun Tasarısı ile öngörülen ilk değişiklik, tebligat yapılabilecek adresleri belirleyen “bilinen adresler” başlıklı 101. maddede....
2016 yılında asgari ücretin 1.273,50.-TL den 1.647,00.-TL ye artması nedeniyle . . . .
TESMER, Beyoğlu Eski İlçe Temsilcisi ve BMMG Eğitim Daire Başkanı Hüseyin Yerli' nin Annesini Elim Kaza sonucu hayatını kaybetmiştir.
Bilirkişilik müstakil bir Kanun olarak 24.11.2016 tarih ve 29898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile mevzuatımıza girmiştir.
Ülkemizde uygulanan ekonomik ve mali politikalar sonucu mesleğimiz uygulanabilir olmaktan uzaklaşmaktadır.
Şube Başkanı Altın; Tüm Engellere, Ayırımcılığa ve Dışlanmışlığa Rağmen Doğru Bildiğimiz den Şaşmadık.
Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için
Ekonomi Bakanlığı'nın 2017 Yılı Eylül ayına Ait dahilde işleme izin belgeleri, yurt içi satış ve teslim belgeleri, hariçte işleme izin belgeleri, vergi, resim ve harç istisnası belgeleri,
Amerika ile yaşanan vize krizi eğitim sektörünü de olumsuz etkiliyor. ABD’deki eğitim kurumundan kabul belgesi almış, bu hafta vizeye girecek pek çok öğrenci ne yapacağını bilmiyor.
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu (TVF) Başkan Vekili Himmet Karadağ, varlık fonunun sıfır faizli kredi vereceği yönündeki . . . .
İş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.
Her yılsonu, yeni yılda uygulanacak vergi artışları açıklanır. Ancak, savunma harcamalarının bütçe açığını daha fazla artırmaması için bu defa yıl sonu beklenmeden . . .
BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, Yeni Bilirkişilik Yönetmeliği'nin değişmesiyle zorunlu hale getirilen ‘Bilirkişilik Temel Eğitimleri’ hakkında yaptığı yazılı açıklamada
Uygulamada satıcılara yapılan ödemeler de, gerek firma çeklerinin düzenlenmesinde gerekse müşteri çeklerinin ciro edilmesinde,
Emekliler işten ayrıldıklarında tazminatlarını alabiliyor. Eğer çalışmaya başlarlarsa bu kez yeni bir tazminat daha hak ediyorlar. Üstelik izin ve mali hakları da aynı oluyor.
Konya SMMM Odası Başkanı Faruk Özselek Açılış Konuşmalarına Şu Sözlerle Başladı.
Geleneksel; Lokal Sezon Açılış Yemeği 7 Ekim 2017 Cumartesi günü Marmara Lokal’de yapıldı.
Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin almaları gerekmektedir.
Bu yıl TMUD tarafından YEDİNCİSİ düzenlenmekte olan “Muhasebe Uzmanlığı Kongresinde” siz değerli Meslektaşlarımızla,
MMMBD Zeytinburnu Şubesi Dernek Üyesi Değerli Arkadaşım SMMM Muharrem Güzel'i Kaybetmenin Üzüntüsü İçindeyiz.
Bilirkişilik Temel Eğitimi Verme İzni, Ücret ve Eğitim Başvurusu. . . . . . Bilirkişilik Temel Eğitimi Verme İzni, Ücret ve Eğitim Başvurusu
Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB) kendi yetkisinde olmamasına rağmen KDV beyannamesine eklediği bir . . .
Yeni yasama yılında TBMM Genel Kurulu ilk olarak 'arabuluculuk yasası' olarak da bilinen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'nı ele alacak.
Geçtiğimiz hafta Meclise sevk edilen vergi paketi, önemli dış politik gelişmelerin olduğu. . . .
MMMB Derneği Fatih Şebe Başkanı Mehmet Altınordu 2017 - 2018 Eğitim Dönemi Sezon Açılışında Kürsüye Gelerek Konuklara Hitaben Konuşmalarına Şöyle Başladı.
Sermaye ortaklığı niteliğini haiz limited ortaklıkta, karar organı genel kuruldur. Genel kurulda alınan kararlar, . . . .
Bağımsız denetçilerin etik kurallara uygun ve yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunabilmelerini teminen, mesleki bilgi ve becerilerinin ihtiyaç duyulan . . . .
Ülkemizdeki bağımsız denetçilere ve denetim kuruluşlarına yönelik kamu gözetimi, kalite güvence, inceleme ve yaptırım sistemleri,
Bilirkişilik müstakil bir Kanun olarak 24.11.2016 tarih ve 29898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile mevzuatımıza girmiştir.
Konya SMMMO tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen ve Türkiye genelinden katılım sağlanan Anadolu Odaları Eğitim Seminerlerinin 17’cisi
11/4/2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 69 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili
Başta yatırım ortamının iyileştirilmesi kapsamında olmak üzere, üretimi ve istihdamı artıracak yatırımların teşvik edilmesi, yatırım ortamına ilişkin işlem maliyetlerinin azaltılması,
Maliye Bakanlığı’nın vergi kanunlarında muhtelif değişiklikler yapmak üzere bir süredir çalıştığı zaten biliniyordu. Nihayet bu çalışmaların bir kısmı önceki gün Meclis’e sunuldu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, üreticilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri ,elektrik dağıtım şirketlerine olan her türlü borç faizlerinin
Bundan tam 12 yıl evvel sadece 19 üniversiteli öğrenciye burs vererek hayırlı bir çalışmayı başlatan Alucra Arda Köyü Derneği
Giritli Mali Müşavir Burçin ÇAKIN'ın Kadın olmanın öteki yüzünü anlattığı köşe yazısını okumanızı tavsiye ederiz.
Kurumsallaşmış şirketlerin dışında, Kobilerde yeni kuşak patronların iş başına geçmesi ile birlikte şirketlerde gelenekçi yapıdan yenilikçi yapıya geçişler olmaya başladı.
22 Eylül tarihli DÜNYA’nın bu köşesinde yasal defter ve belgelerin saklanması, ibrazı ve zayi olması ile ilgili konuları yazmıştım. Bugün aynı konulara e-Defter ve e-Fatura özelinde devam etmek istiyorum.
Ak Parti Konya Milletvekili Halil ETYEMEZ, Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını ziyaret etti.
Dünyanın önde gelen denetim ve danışmanlık şirketi Deloitte, dahili bir e-posta platformundan verilere erişmesine izin veren bir siber saldırı yaşadıklarını açıkladı
Bilindiği üzere, 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun . . . . .
Ekonomiyi canlandırmayı ve vatandaşların cebini rahatlatmayı hedefleyen beyaz eşya, mobilya ile konut sektörlerindeki vergi indirimleri 30 Eylül'de sona erecek.
KGK Başkanı Dr. Genç Osman Yaraşlı - Bloomberg Ana Haber - (TV).. KGK Başkanı Dr. Genç Osman Yaraşlı - Bloomberg Ana Haber - (TV)
Ekonomi Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarındaki bazı kademelere atamalar yapıldı.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararlarına göre;


Bilirkişilik Temel Eğitim Programı
“Mesleğimizde Kurumsallaşma ve Müşteri Odaklı Hizmet Sunumu” Konulu Seminer 19 Ekim 2017 Perşembe Saat 14.00’de Yapılacaktır.
"Güncel Muhasebe ve Vergi Uygulamaları- İzaha Davet Uygulaması " Konulu Seminerimize Davetlisiniz